Generation Identitær på Københavns Universitet


Generation Identitær var ude til årets rusarrangement på Søndre Campus på Københavns Universitet og byde alle de nye studerende velkommen med en gave i form af en mulepose fyldt med merchandise og informationsmateriale fra Europas hurtigst voksende patriotiske ungdomsbevægelse. Der var rift om dem, og der gik ikke længe inden vi løb tør for både muleposer og de mange ekstra flyers vi havde med.

Replik i Berlingske: Hvad Generation Identitær egentlig vil


Det var med en blanding af undren og morskab, at vi i Generation Identitær Danmark læste journalisten Simon Valeurs artikel om vores bevægelse i Berlingske søndag den 5. august. Her blev vi fremstillet som en fordækt gruppe. Dette på trods af at vi jævnligt stiller op med både billeder og navne, og deltager ivrigt i den danske debat med vores holdninger, ligesom vi også stillede op til gentagne interview med Simon Valeur.

Generation Identitærs reelle politiske synspunkter var der ikke meget plads til, derfor vil vi gerne kort ridse op, hvad vi arbejder for.

Stop den store udskiftning. Siden masseindvandringen begyndte i 1960erne, er andelen af ikke-vestlige indvandrere kun steget. Vi ønsker, at masseindvandringen stoppes, og en remigration sættes i gang nu, så udviklingen vendes i tide.

Imod multikulturalisme og for en ledende dansk kultur i Danmark. Hvis dansk kultur skal overleve i en globaliseret verden, skal den være dominerende i Danmark. Alle kulturer skal ikke være ligestillede, her hvor vi bor.

Vi vil have gang i debatten om dansk og europæisk identitet. I en tid hvor migrantkrisen er blevet en permanent tilstand og klimakatastrofer lurer om hjørnet, er det nødvendigt at vi taler om hvem vi er, og hvad vi vil som samlet folk.

Derudover er Generation Identitær et fællesskab, som mener at det er bedre at arbejde for Europas fremtid, dyrke sport og læse bøger, end at drikke hjernen ud og gå i byen hver weekend, som den dominerende ungdomskultur dikterer. Dette finder man åbenbart betænkeligt hos Berlingske.

I det seneste år har vi gennemført en række aktioner: Vi har bygget en mur foran Europa-Huset , givet en kage til Inger Støjberg,skrevet breve til politikere, stillet os op med bannere og meget mere. Alt sammen for at fremme den demokratiske samtale om disse emner. Vi opfordrer naturligvis alle til at komme op af sofaen og blive aktive med os. Det gælder Danmarks og Europas fremtid.

Rasmus Brandstrup Larsen forsvarer Erdogans nye moske i Holbæk

Rasmus Brandstrup Larsen, byrådsmedlem for Venstre i Holbæk, fortsætter ivrigt med at forsvare den nye Erdogan-moske i Holbæk. Til TV Øst udtaler han:

“At der er nogen, der går ind i en kirke, som ligger lige herovre ved siden af om søndagen eller til aftengudstjeneste, eller at man nogle gange om ugen går i moske, det synes jeg ikke er med til at skabe et parallelsamfund. Det er jo bare med til at skabe forskelle, og forskelle synes jeg er godt i et samfund”

Brandstrup Larsen sammenligner fejlagtigt moskeen, som hører under Erdogans religionsministerium Diyanet, med noget så fredeligt som en dansk kristen kirke. I de danske kirker prædikes der ikke statsstyret propaganda for et diktatur. Det er til gengæld påvist af forskeren Samim Akgönul, som forsker i den tyrkiske stats religiøse institutioner ved universitetet i Strasbourg. Akgönul har analyseret de prædikener, som der sendes ud til Diyanet-moskéerne i hele Europa, og ifølge ham ideholder prædikerne nationalistiske budskaber, og i særdeleshed støtte til Erdogan.

Brandstrup Larsen forholder sig ikke til dette faktum, men insisterer i stedet på at en moske ”bare er en bygning”.

I indslaget i TV Øst nævner formanden for Tyrkisk-islamisk Kulturcenter selv i indslaget med Rasmus Brandstrup Larsen, at Tyrkisk-islamisk Kulturcenter hører under Dansk-Tyrkisk Islamisk Stiftelse, som er en del af det tyrkiske religionsministerium Diyanet. Det har tidligere været fremme, at netop disse moskeer anvendes til at spionere på Erdogans politiske modstandere i hele Europa, og også på dansk grund.

Dette forholder Brandstrup Larsen sig heller ikke til.

I forhold til om moskeen i Holbæk skaber parallelsamfund, er det et faktum at Erdogan anser tyrkere i hele Europa for at være hans borgere. Og det er ikke noget han lægger skjul på. Mange herboende tyrkere ser oveni købet ud til at anse ham som deres leder. Således stemte hele 60 % af den herboende tyrkiske befolkning på Erdogan ved landes valg i april 2017 – den største andel i hele Norden. Det tyder ikke ligefrem på at man er velintegreret, når man stemmer på en diktatorisk leder, der fængsler journalister, undertrykker ytringsfriheden og meget andet. Det er ganske enkelt ikke i overensstemmelse med de værdier, der hersker i Danmark.

Hvordan spiller dette sammen med Brandstrup Larsens liberale værdier?

Hos TV Øst udtaler Brandstrup Larsen ”Mange af dem, der har skrevet herinde, er folk, der kommer alle mulige andre steder fra end Holbæk.” Han mener, at det er en lokal sag, men Holbæk eksisterer ikke i et tomrum for sig selv, men er en del af Danmark og Europa. Således afslørede Information forleden, at formændene for de moskeer, der tilhører samme netværk som moskeen i Holbæk, støtter den ekstremistiske bevægelse De Grå Ulve. Det drejer sig blandt andet om den nyligt åbnede moske i Roskilde, hvor der ligeledes blev advaret mod moskeens tætte forbindelser til det tyrkiske styre. Med hele 29 moskeer rundt omkring i landet, som hører under Diyanet, skal man være mere end almindeligt naiv for at tro, at det kan begrænses til et lokalt problem. Det er et problem for Danmark og for hele Europa. Vi ser desværre samme tendenser i andre europæiske lande.

Vi kan kun opfordre kommunalbestyrelsesmedlemmerne i Holbæk til at stemme nej til at tillade, at der bygges en ny stormoske i byen. I Roskilde lyttede man ikke til advarslerne. Sådan behøver det ikke at gå i Holbæk.

Berlingske sjusker sig igennem artikel om Generation Identitær

Berlingske bragte den 5.august i bedste tabloidstil en insinuerende artikel om Generation Identitær skrevet af de to grønne ”journalister” Simon Valeur og Anna Gottschalck. I artiklen blev Generation Identitærs aktiviteter beskrevet som ”gemt bag et slør af interne anliggender”, og det åbne arrangement som den franske afdeling af Generation Identitær afholder hvert år, nemlig vores sommeruniversitet, beskrevet som en træningslejr.

Valeur kontaktede os allerede i maj, hvor han fik mulighed for at afholde et langt interview med vores talskvinde. Valeur påstod på daværende tidspunkt, at det drejede sig om en fænomenshistorie om GI. Interviewet blev ikke bragt dengang, muligvis fordi det var svært for Valeur at finde en vinkel, der var sensationalistisk nok. Han kontaktede os derefter et utal af gange og fik supplerende interview, indtil vi måtte sige nej til hans henvendelser. Det var en noget usædvanlig og amatøragtig fremgangsmåde, der tyder på at Valeur har haft svært ved at finde de skyts han ledte efter, eftersom han tydeligt havde til hensigt at skrive en negativt vinklet historie. Derfor kom det heller ikke bag på os, at artiklen var af så ringe kvalitet, da den langt om længe blev udgivet.

Sommeruniversitetet – Hvad er det egentlig?

I modsætning til hvad Valeur skriver, så er programmet for sommeruniversitet frit tilgængeligt. Det kan findes på den franske afdeling af Generation Identitærs kanaler, hvilket åbenbart er undsluppet hans skarpe journalistiske evner. Sommeruniversitet forløber i år fra den 6-11. August, og på programmet er ”fællesskab, sport, foredrag og aktivisme”. Sommeruniversitetet har i år et græsk tema, som dækker filosofi fra Homer til Aristoteles. Der bliver holdt foredrag og diskussioner om politik og europæisk kultur, der bliver dyrket sport (også kampsport, ja), der bliver delt erfaringer omkring aktivisme og om aftenen mødes aktivister fra hele Europa omkring lejrbålet og spiller og synger deres hjemlandes sange for hinanden.

Sommeruniversitetet er ikke en træningslejr, men et sted hvor aktivister kan blive klogere på politik og filosofi, og lære hinanden at kende på tværs af europæiske grænser. Vi dyrker sport både når vi er på sommeruniversitetet og i vores hverdag, fordi vi mener, at det er en værdi at holde sig sund, ligesom vi læser bøger, fordi det er godt at lære noget nyt. Enhver person mellem 16-30 år kan søge om at komme med på sommeruniversitetet. Herhjemme kender man sommeruniversitetskonceptet fra CEPOS Akademi, der desværre ikke dyrker sport, men kun har foredrag. De kunne ellers godt trænge.

Den omtalte træning i masseanholdelser, er slet ikke træning i masseanholdelser. Det er derimod træning i at lave sit-down protester. En protestform man kender fra f.eks. den amerikanske borgerrettighedsbevægelse. Du kan selv se et kort klip med træningen her:

Og her kan du så se, hvordan det rent faktisk gik for sig, da man brugte denne fredelige aktionsform i Calais:

Hvert år bliver der lavet en video som bliver publiceret på internettet, hvor enhver kan se, hvad der foregår på sommeruniversitetet. Du kan selv finde dem på Youtube.

Ingen politik – men meget ”ekspert”

Valeurs amatørisme præger hele artiklen. Vores politiske synspunkter er stort set ikke nævnt, og når de er, er det decideret forkert. F.eks. omtales vi som ”indvandrerkritiske”, hvilket vi ikke er. Vi er kritiske overfor masseindvandring, men ikke overfor den enkelte indvandrer. Dette fremgår tydeligt af vores hjemmeside. Ligeledes påstås det, at ”målet for bevægelsen er at ændre på den måde vi taler om og opfatter indvandrere”. En komplet usandhed, da indvandrere slet ikke er mål for vores politiske arbejde.

I det hele taget anvendes meget lidt materiale fra det interview vi gav og fra vores hjemmeside. Til gengæld fylder Rikke Louise Peters, en ”ekspert”, der påstås at have ”forsket i Generation Identitær” allermest i artiklen. Vi har i Generation Identitær aldrig haft kontakt med denne Peters, og så vidt det vides, har hun heller ikke haft kontakt med andre GI afdelinger. En gennemgang af hendes akademiske publikationer viser ingen forskning i Generation Identitær. Ligeledes er der ingen af de emneområder på hendes hjemmeside, som hun har forsket i, der har at gøre med Generation Identitær. Vi står gerne til rådighed for forskere, og derfor har vi skrevet til Rikke Peters og tilbudt hende at hun kan tage kontakt, hvis vi skal hjælpe hende med at blive klogere på vores arbejde, eller hvis hun kan pege os i retning af den forskning hun allerede har lavet på området.

Kendte venstreradikale

Den sparsomme anvendelse af Generation Identitær som kilde og den meget rundhåndede anvendelse af en ”ekspert”, der ikke har publiceret noget som helst om det emne som Berlingske fremstiller hende som ekspert i, viser blot Valeurs desperation for at vinkle historien negativt. Et andet tegn på dette er anvendelsen af den venstreradikale hjemmeside Redox som kilde. Redox har stort set ikke været anvendt som kilde af seriøse medier siden de havde en stor sag, hvor en af grundlæggerne ulovligt hackede sig til information, og blev dømt for grov vold mod en politisk modstander på en bodega på Nørrebro. Har man brugt Redox som kilde, har man diskvalificeret sig selv som journalist.

Generelt bærer artiklen præg af et forsøg på mistænkeliggørelse. F.eks. når de skriver ”I Danmark har der angiveligt ikke været voldstilfælde…” – Nej, det har der naturligvis ikke, da vi er en fredelig organisation. I samme artikel beskrives tidligere at ”Midlet er Greenpeace-lignende protestaktioner…” hvilket er helt korrekt og rammende. Berlingske burde holde sig for god til at anvende den slags insinuerende sprog. Simon Valeur er i øvrigt angiveligt hverken kleptoman eller sortbørshaj. Så er det jo sat på plads, ikke sandt.

Spøg til side. Det er selvfølgelig under al kritik, at Berlingske ikke har en redaktør, der sætter en stopper for sådan et makværk af en artikel. Vi håber naturligvis at Berlingske vil rette deres fejl, og i øvrigt oppe deres journalistiske standarder i fremtiden.

Venstremand viser ukendskab til ny moske

Rasmus Brandstrup Larsen, der er kommunalbestyrelsesmedlem i Holbæk for Venstre, forholder sig ifølge Nordvestnyt kritisk overfor informationerne om at den nye moske i byen vil fremme den tyrkiske diktator Erdogans islamisme og tyrkiske nationalisme. Dette er noget vi for nyligt har gjort opmærksom på i et brev vi sendte til samtlige kommunalbestyrelsesmedlemmer i Holbæk.

Larsen afviser det med at han ”er liberal” og at den nuværende moske, der drives af samme forening, og ham bekendt ”har der ikke være problemer med den”. Det ville dog være svært for Larsen at opdage de nationalistiske budskaber i moskeen, da der prædikes på tyrkisk i den.

Heldigvis er der andre med mere indsigt, der har undersøgt, hvad det er der foregår i Erdogans moskeer. Samim Akgönul, der forsker i den tyrkiske stats religiøse institutioner ved universitetet i Strasbourg har analyseret de prædikener, som der sendes ud til Diyanet-moskéerne i hele Europa, og er ifølge ham ideholder prædikerne nationalistiske budskaber, og i særdeleshed støtte til Erdogan.

Det fremgår, blandt mange andre, af en artikel i dagbladet Politiken d. 17/10/2017, at den nye moske i Holbæk netop er en statsstøttet moske, i det foreningen, der driver den hører under Dansk-Tyrkisk Islamisk Stiftelse, der er en del af det tyrkiske religionsministerium Diyanet.

Det er en kendt sag, at disse moskeer anvendes til at spionere på modstandere af Erdogans regime. Således er bl.a. Gülen-tilhængere blevet overvåget via tyrkiske moskéer i 38 lande. Hvorfor det skulle være anderledes med lige netop Diyanet-moskeen i Holbæk, må Larsen jo kunne forklare. I en artikel i Kristeligt Dagblad d. 27/04/2017 indrømmede den religiøse rådgiver for den tyrkiske ambassade i Danmark ellers at der er foregået overvågning af Gülen-tilhængere, også her i landet. Den religiøse rådgiver omtales i artiklen som leder af de tyrkiske imamer i Danmark.

At Rasmus Brandstrup Larsen vælger at tilbagevise en fremmed magts dokumenterede indflydelse på herboende migranter ved at henvise til at han er ”liberal” forekommer tragikomisk. Ideologiske drømme får ikke disse problemer mindre reelle, og det ville klæde en folkevalgt politiker at tage den tyrkiske stats ekspansion i Holbæk alvorligt, frem for at agere apologet for et diktatur. Den tyrkiske stats forsøg på at udbrede islam og Erdogans politiske budskaber er ikke noget man blot bør trække på skuldrene af. Det er et problem, ikke kun for Holbæk,men også for Danmark og resten af Europa.

Plakat-aktion i Holbæk


Identitære aktivister var 20/7 i aktion i Holbæk, hvor de udførte en plakat-aktion for at gøre opmærksom på planerne om, at bygge en ny tyrkisk moske med tæt forbindelse til Erdogans styre.

Plakaternes tekst lyder:

Nej til islamisering af Holbæk!

Tyrkisk-Islamisk Kultur- og Undervisningscenter ønsker at bygge en ny stor moske i Holbæk. Foreningen hører under det tyrkiske religionsministerium Diyanet, og fungerer som en del af det netværk af religiøse organisationer, som Erdogan er ved at sprede ud over Europa.

Erdogans moskéer bruges til at udbrede hans budskaber om politisk islam, og også til at overvåge herboende tyrkere, i tilfælde af at nogen af dem skulle være kritiske overfor Erdogan. I Roskilde har de for nyligt bygget en af Erdogans moskéer. I Holbæk kan vi stadig nå at stoppe det.

Erdogan arbejder hårdt for at styrke islam i Europa. Dette gøres blandt andet ved at oprette moskéer, som den i Holbæk. Erdogan opfordrer samtidigt tyrkere i Europa til ikke at integrere sig, og få så mange børn som muligt, så de kan blive ”Europas fremtid”, som han siger.

Stop moskeen – stop islamiseringen.

Stop moskeen i Holbæk! – Brevkampagne


Generation Identitær har i dag sendt et brev til hvert enkelt medlem af kommunalbestyrelsen i Holbæk med en opfordring til at stemme imod opførelsen af Erdogans nye moske i byen. Du kan læse hele brevet her:

“Kære Kommunalbestyrelsesmedlem,

Holbæk Kommune står overfor en beslutning om, hvorvidt der skal gives tilladelse til at opføre en ny stor moske med tilhørende ”islamisk kulturcenter”. Vi skriver til dig, fordi vi gerne vil opfordre dig til at stemme imod opførelsen. Grunden er at der er tale om en moske, der vil fremme den tyrkiske diktator Erdogans islamisme og tyrkiske nationalisme i Danmark. Desuden vil moskeen være med til at skabe parallelsamfund i Holbæk.

Foreningen og Erdogan

Foreningen bag den nye moske hører under Dansk Tyrkisk-Islamisk Stiftelse, som er en del af det tyrkiske religionsministerium Diyanet. Dette fremgår af en række artikler i den danske presse.
Den nye moske i Holbæk er en del af Diyanets indsats for at sprede islam i Danmark. Tidligere på året åbnede en stor moske i Roskilde, som er ejet af Diyanet, hvor man har hentet en imam fra Tyrkiet, der kan sprede Erdogans holdninger i Danmark. Der er i alt 27 moskeer i Danmark, der drives med støtte fra den tyrkiske stat. 8 af dem, heriblandt moskeen i Holbæk, er enten ekspanderet eller har planer om det. Dette sker for at øge Erdogans indflydelse i Danmark.

Moskeers rolle under Erdogan

Det er veldokumenteret, at Erdogans styre anvender moskeer til at overvåge politiske modstandere blandt tyrkere bosat udenfor andre lande. Således er der blevet udsendt et brev til Diyanet-moskeer i 38 lande, hvor man opfordrer imamer til at angive støtter af Gülen-bevægelsen til de tyrkiske myndigheder. Diyanet har indrømmet, at de har samlet disse oplysninger ind.
Forskeres analyser af fredagsbønner i Diyanet-moskeer viser, at de anvendes til at udbrede Erdogans nationalistiske og islamistiske budskaber. Som kommunalbestyrelsesmedlem, skal du vide at når du støtter opførelsen af den nye moske med tilhørende kulturcenter, så er du med til at øge Erdogans indflydelse i det danske samfund. Ligeledes er du med til at fastholde herboende tyrkere i parallelsamfund.

Parallelsamfund

Det danske foreningsliv, er en vigtig del af dansk kultur og det er blandt andet her vi møder hinanden. Det samme bør naturligvis gælde for herboende tyrkere. Laver man fx egne idrætsforeninger med religiøst islæt, som det er planen her, kan det øge risikoen for at der opstår yderligere parallelsamfund i Danmark. Det er derfor stærkt bekymrende, at den nye moske vil indeholde en række forskellige aktiviteter i form af kultur- og fritidstilbud.

Vi anbefaler, at du stemmer nej til den nye moske, hvis du gerne vil modarbejde Erdogans indflydelse i dit lokalsamfund, og forhindre at der dannes yderligere parallelsamfund i Danmark.

Mvh

Generation Identitær”

Hjælp i nærområderne – Send Rosa Lund til Kurdistan!

Rosa Lund fra Enhedslisten, vil gerne have den tyrkiske ISIS-kriger Ömer Kücükavci til Danmark som en hjælp til Kurdistan. Generation Identitær synes, at det er en bedre idé, at Rosa Lund tager til Kurdistan, så kan hun hjælpe alt det hun vil, og vi vil gerne betale for hendes rejseudgifter.

I forbindelse med TV2-udsendelsen om den tyrkiske ISIS-kriger Ömer Kücükavci, der har siddet i kurdisk fængsel i over et år, og nu gerne vil til Danmark, udtalte Enhedslistens Rosa Lund:

”- Han er født og opvokset i Danmark, og så skal han stilles for en dansk domstol. Det er vores problem. Kurderne er vores allierede i kampen mod Islamisk Stat, og derfor skal vi også hjælpe dem med at håndtere de danskere, som de har i deres varetægt, siger hun.”

Kücükavci er hverken dansk statsborger, eller dansker i øvrigt. Vi finder, at Enhedslistens ønske om at bringe en islamistisk soldat til Danmark, som ikke engang er statsborger her, nærmer sig det absurde. Danmark har intet ansvar for ham, og naturligvis er det en enorm sikkerhedsrisiko for den danske befolkning at lukke sådan en mand ind i vores land.

Men det synes vi dog ikke skal afholde Rosa Lund fra at hjælpe kurderne. Derfor vil vi gerne tilbyde Rosa Lund at betale for alle hendes rejseomkostninger, hvis hun opgiver sin tjans som retsordfører og tager til Kurdistan for at hjælpe. Der vil hun rigtig få mulighed for at smøge ærmerne op og løfte sin del af ansvaret. Vi forventer at høre fra hende snarest.

#SendRosaTilKurdistan

Aktion: Byg Fort Europa!

Generation Identitær har i dag bygget en mur foran indgangen til Europa-Huset i København med påskriften ”Byg Fort Europa”. Vi kræver, at Europas politikere stopper snakken og i stedet arbejder for at forsvare Europas ydre grænser.

Ved det nyligt afholdte krisemøde for Europas topledere var der ganske vist nye toner om modtagelses-centre for migranter udenfor EU’s grænser, men de toner klinger hult, for reelt var det tom snak uden forpligtelser.Ved underskrivelsen af Marrakesh-aftalen i maj, erklærede størstedelen af EU-medlemmerne, at de havde til hensigt at gøre illegal migration fra Afrika til legal migration. En hensigt, der blev styrket ved krisemødet i juni, hvor man fokuserede på at begrænse den illegale migration, igennem at undersøge om Europas ”pull” faktor kan flyttes til lande i Nordafrika, ved at man opretter modtagelses-centre for migranter der. Noget disse lande på forhånd har sagt nej til, hvilket ikke kan undre.

Samtidigt gav man på mødet udtryk for at EU fortsat skal modtage de migranter, der kommer illegalt hertil. Lars Løkke erklærede, at også Danmark vil være villig til at ”tage vores del” af migranter i fremtiden. Med andre ord, er der ingen ægte forandringer på vej. Befolkningsudskiftningen i Europa fortsætter ufortrødent. Europas politikere svigter deres befolkninger. Byg Fort Europa og gør vores fremtid sikker!

Generation Identitær ønsker:

  • En no way-policy, hvor ingen illegale migranter kan få ophold i Europa.
  • Fuldstændigt asylstop i hele Europa
  • Byg Fort Europa – Brug ressourcer på at styrke Europas ydre grænser