Hjælp i nærområderne – Send Rosa Lund til Kurdistan!

Rosa Lund fra Enhedslisten, vil gerne have den tyrkiske ISIS-kriger Ömer Kücükavci til Danmark som en hjælp til Kurdistan. Generation Identitær synes, at det er en bedre idé, at Rosa Lund tager til Kurdistan, så kan hun hjælpe alt det hun vil, og vi vil gerne betale for hendes rejseudgifter.

I forbindelse med TV2-udsendelsen om den tyrkiske ISIS-kriger Ömer Kücükavci, der har siddet i kurdisk fængsel i over et år, og nu gerne vil til Danmark, udtalte Enhedslistens Rosa Lund:

”- Han er født og opvokset i Danmark, og så skal han stilles for en dansk domstol. Det er vores problem. Kurderne er vores allierede i kampen mod Islamisk Stat, og derfor skal vi også hjælpe dem med at håndtere de danskere, som de har i deres varetægt, siger hun.”

Kücükavci er hverken dansk statsborger, eller dansker i øvrigt. Vi finder, at Enhedslistens ønske om at bringe en islamistisk soldat til Danmark, som ikke engang er statsborger her, nærmer sig det absurde. Danmark har intet ansvar for ham, og naturligvis er det en enorm sikkerhedsrisiko for den danske befolkning at lukke sådan en mand ind i vores land.

Men det synes vi dog ikke skal afholde Rosa Lund fra at hjælpe kurderne. Derfor vil vi gerne tilbyde Rosa Lund at betale for alle hendes rejseomkostninger, hvis hun opgiver sin tjans som retsordfører og tager til Kurdistan for at hjælpe. Der vil hun rigtig få mulighed for at smøge ærmerne op og løfte sin del af ansvaret. Vi forventer at høre fra hende snarest.

#SendRosaTilKurdistan

Aktion: Byg Fort Europa!

Generation Identitær har i dag bygget en mur foran indgangen til Europa-Huset i København med påskriften ”Byg Fort Europa”. Vi kræver, at Europas politikere stopper snakken og i stedet arbejder for at forsvare Europas ydre grænser.

Ved det nyligt afholdte krisemøde for Europas topledere var der ganske vist nye toner om modtagelses-centre for migranter udenfor EU’s grænser, men de toner klinger hult, for reelt var det tom snak uden forpligtelser.Ved underskrivelsen af Marrakesh-aftalen i maj, erklærede størstedelen af EU-medlemmerne, at de havde til hensigt at gøre illegal migration fra Afrika til legal migration. En hensigt, der blev styrket ved krisemødet i juni, hvor man fokuserede på at begrænse den illegale migration, igennem at undersøge om Europas ”pull” faktor kan flyttes til lande i Nordafrika, ved at man opretter modtagelses-centre for migranter der. Noget disse lande på forhånd har sagt nej til, hvilket ikke kan undre.

Samtidigt gav man på mødet udtryk for at EU fortsat skal modtage de migranter, der kommer illegalt hertil. Lars Løkke erklærede, at også Danmark vil være villig til at ”tage vores del” af migranter i fremtiden. Med andre ord, er der ingen ægte forandringer på vej. Befolkningsudskiftningen i Europa fortsætter ufortrødent. Europas politikere svigter deres befolkninger. Byg Fort Europa og gør vores fremtid sikker!

Generation Identitær ønsker:

  • En no way-policy, hvor ingen illegale migranter kan få ophold i Europa.
  • Fuldstændigt asylstop i hele Europa
  • Byg Fort Europa – Brug ressourcer på at styrke Europas ydre grænser

Banneraktion ved Roskilde Festival

Generation Identitær satte i dag et banner op med teksten ”Integration er en løgn – Remigration nu!” ved toget, der fører til Roskilde Festivallen, som starter i dag. Gæsternes tømmermænd efter en sjov festival vil fortage sig af sig selv, det samme kan ikke siges om de problemer, der er resultat af masseindvandringen.

Siden masseindvandringens begyndelse, er antallet af ikke-vestlige migranter og efterkommere i Danmark kun steget og steget. I årevis har man forsøgt, at integrere ikke-vestlige migranter I det danske samfund, men det er tydeligt, at det ikke har virket. Selv efter flere generationer er migranter mere kriminelle, klarer sig dårligere i skolen, og holder fast i værdier, der er helt anderledes end det omgivende danske samfunds. Man kan ikke integrere de enorme mængder af ikke-vestlige migranter, der er kommet til landet med masseindvandringen. Integrationen er en løgn! Vi ønsker at man i stedet begynder at tale om, hvordan vi sætter gang i remigrationen, så der bliver færre ikke-vestlige migranter og efterkommere i stedet for flere.

Det er vores fremtid det gælder!

Vi ønsker:

  • Remigration i stedet for forfejlet integration
  • At Danmarks og Europas ydre grænser sikres så vi ikke oversvømmes af migranter
  • Stop for asyl

Kage til Inger Støjberg: Byg Fort Europa!

Aktivister fra Generation Identitær var i dag inde for at overrække en kage med påskriften ”Byg Fort Europa!” til Inger Støjberg, for at opfordre hende og regeringen til at støtte de EU-lande, der gør deres for at beskytte Europas ydre grænser.

Udover kagen, overrakte vi også et brev. Det kan du læse her:

Kære Inger Støjberg,
Fredag morgen samlede containerskibet Alexander Mærsk over 100 migranter op i Middelhavet. Italien, der har modtaget så mange migranter, der har spredt sig videre ud i Europa, har taget et modigt og rigtigt skridt, og har lukket deres havne for illegal indvandring.

I går udtalte du, at du forventede, at den italienske regering bragte det her i orden. Du sagde også, at fordi det er migranter, der var på vej til Italien, så er det ”selvfølgelig også Italien, der skal tage imod dem.” Desværre endte det med at Italien bøjede sig for presset og lod de illegale migranter gå i land i Italien.

Det er beklageligt, at Alexander Mærsk havnede i en svær situation, da de strandede ud for Italiens kyst med så mange migranter ombord. Men det er endnu mere beklageligt, at du ikke tog ansvar for Europas fremtid i denne situation, og støttede den italienske regering i deres beslutning om at ikke at tillade illegale migranter at komme i land i Italien, og dermed Europa. Skibet havde bestemt overlevet nogle dage ud for Italiens kyst, men det gør det Europa vi kender ikke, hvis masseindvandringen fortsætter.

Ingen lande i Europa kan løse migrantproblemerne alene. Enkelte nationer, som Ungarn, Italien m.fl går enegang for at beskytte deres egne befolkninger. Når nogen beskytter Europas ydre grænser, så beskytter de os alle sammen, og derfor mener vi at Danmark bør støtte de lande, der går forrest for at stoppe den masseindvandringen i Europa.

I stedet for at insistere på at migranterne skulle i land i Europa, så burde Danmark være gået i dialog med Italien om, hvordan vi bedst muligt kunne transportere migranterne tilbage til Afrika. Det er på tide, at vi i Europa står sammen for at løse de her problemer, i stedet for at sende dem videre til andre europæiske lande.

Du er jo kendt for at fejre de mindste stramninger på udlændingeområdet med kage. I stedet for at fejre en masse små stramninger, så synes vi du skal arbejde for at vi følger i Italiens fodspor, og lukker for adgangen til Europa for migranter. Derfor har vi valgt at forære dig en kage, hvorpå der står ”Byg Fort Europa!” – det er sådan set den eneste stramning, der brug for.

Får vi sikret de ydre grænser og stoppet for masseindvandringen, behøver du aldrig at købe en kage igen.

Mvh

Generation Identitær

Generation Identitær besætter Københavns Hovedbanegård

Integration er en løgn – Remigration nu!

Generation Identitær foretog i dag en symbolsk besættelse af Hovedbanegården i København, med et krav om at der sættes gang i remigration af herboende ikke-vestlige udlændinge. Kurven skal knækkes og antallet af migranter og deres efterkommere skal falde i stedet for at stige, som det har gjort uafbrudt siden 1980. Udskiftningen af den danske befolkning skal ophøre.

Siden masseindvandringens begyndelse, er antallet af ikke-vestlige migranter og efterkommere i Danmark kun steget og steget. I årevis har man forsøgt, at integrere ikke-vestlige migranter I det danske samfund, men det er tydeligt, at det ikke har virket. Selv efter flere generationer er migranter mere kriminelle, klarer sig dårligere i skolen, og holder fast i værdier, der er helt anderledes end det omgivende danske samfunds. Man kan ikke integrere de enorme mængder af ikke-vestlige migranter, der er kommet til landet med masseindvandringen. Integrationen er en løgn! Vi ønsker at man i stedet begynder at tale om, hvordan vi sætter gang i remigrationen, så der bliver færre ikke-vestlige migranter og efterkommere i vores samfund i stedet for flere.

Vi har valgt at lave vores aktion på Københavns Hovedbanegård fordi den både symboliserer afrejse, men også fordi den under ”flygtningekrisen” var omdannet til en flygtningelejr. Det vil vi ikke se igen. ”Flygtningekrisen” er ikke ovre, men er nu en permanent tilstand. I de kommende år vil befolkningsantallet i Afrika eksplodere og endnu flere vil søge mod Europa i deres søgen efter et bedre liv. Danmark er vores hjemland, og vi ønsker det bevaret for de fremtidige generationer. Danmark kræver et dansk folk og dansk kultur for at kunne overleve, og derfor skal befolkningsudskiftningen stoppe, og den danske kultur skal være ledende i Danmark.

Vi ønsker:

  • Remigration i stedet for forfejlet integration
  • At Danmarks og Europas ydre grænser sikres så vi ikke oversvømmes af migranter
  • Stop for asyl

 

Meld dig til vores nyhedsbrev og få alt direkte og ucensureret i din mail.

Bliv aktiv!

Aktivisme koster penge. Støt os!

Defend Europe i lynaktion mod Aquarius

Aktivister fra den den franske afdeling af Generation Identitær gennemførte i dag en banneraktion mod NGO-skibet Aquarius, netop som det sejlede ind i havnen i Valencia.

Siden den 9. juni har skibet haft hundredvis af migranter fra Afrika ombord. Planen var oprindeligt, at de skulle være sat i land i Italien, men da Matteo Salvini nedlagde forbud imod det, var de nødt til at tage til Spanien. Salvini har vist, at hvis der er vilje til det, så kan politikere stoppe den illegale indvandring. Et eksempel vi håber andre vil efterleve.

SOS Mediterranee er en del af den store forretning, som indvandring er blevet, hvor både menneskesmuglere og de, der promoverer masseindvandring tjener på det. Alene SOS Mediterranee har et årligt budget på flere millioner euro.

Hvor end disse NGO’er, der promoverer masseindvandring vil tage hen, skal de vide, at Generation Identitær vil være der til at tage imod dem.

Byg Fort Europa

Du kan blive aktiv for Europa.

Meld dig til vores nyhedsbrev.

Støt os.

Generation Identitær besøger Facebook

Generation Identitær var i dag forbi Facebooks kontor i København, for at overrække et brev til det Facebook kalder deres ”country manager”, Daniel Käfer. I brevet protesterer vi mod den censur Facebook har indført overfor de identitære bevægelser i hele Europa, på trods af at vi altid taler sobert og redeligt imod masseindvandring, og for at styrke europæiske folk og deres kulturer.

Vi vedlagde eksempler på slettede opslag, der tydeligt viser, at vi ikke overtræder de fællesskabsregler, som Facebook har på deres side. Eksempler, der gør det tydeligt, at der er tale om et forsøg på at censurere holdninger. Holdninger, der deles af flere og flere i Europa, og i disse dage kommer mere og mere til politisk udtryk i bl.a. Italien, Østrig, Danmark og nu også så småt i Tyskland.

Facebook må enten holde op med at udføre politisk censur, eller melde deres politiske linje offentligt ud, så brugerne ved, hvilken politisk dagsorden verdens største sociale platform har, og kan foretage deres valg derefter.

Vi forventer naturligvis ikke, at Facebook svarer på vores brev. Vi har givet dem en frist til d. 1.juli til at stoppe deres censur, og genskabe vores side. Sker det ikke, vil vi gå videre med at søge indsigt i grundlaget for at lukke vores side.

Uanset om mediegiganter som Facebook forsøger at lukke munden på patrioter, og dermed at påvirke den politiske udvikling i en bestemt retning, så kan vi ikke stoppes. Vi opfordrer dig til at abonnere på vores nyhedsbrev, og følge os på vores andre kanaler:

Twitter
Youtube
Telegram
VK
Instagram

Som bonus kan vi vise det seneste slettede opslag fra Facebook. Pixels er et brud på deres fællesskabsregler.

Uhrskov i Jyllands-Posten om censur af Generation Identitær

Morten Uhrskov Jensen har skrevet et glimrende indlæg om Facebook-censuren af Generation Identitær. Her hedder det bl.a.:

“Monopoler, eller det, der ligner, er en potentielt farlig ting, enten for prisen på varen eller som i dette tilfælde for ytringsfriheden. Man behøver ikke at støtte Generation Identitær (jeg gør i høj grad personligt, men det bør være sagen uvedkommende) for at foruroliges over, at giganten Facebook frit har lov at censurere lovlige ytringer, frit kan bestemme, hvad der må tales om på de sociale medier, og således kan prøve ved hjælp af redskaber, der leder tankerne hen på styreformer, som burde høre en fjern fortid til, at fjerne ubekvemme politiske budskaber.

Ethvert demokratisk sindet menneske bør oprøres over, at Facebook kan fjerne indhold, som afviger fra, hvad Facebook bryder sig om. ”

Læs hele indlægget her.