LOADING

Type to search

Kronik i Information om befolkningsudskiftning

I dag kan du læse en kronik af to af vores aktivister i Dagbladet Information. Den har overskriften: “Bekymringen for befolkningsudskiftning i Danmark er ikke en konspirationsteori”, og er skrevet som reaktion på en artikel, der tidligere blev bragt i Information, hvori det hed sig at “Konspirationsteori om muslimsk befolkningsudskiftning kan føre til vold og had”. Både forskningen som artiklen handlede om og artiklen i sig selv, var ganske tvivlsom, og derfor besluttede vi at skrive et indlæg, der gik i rette med den misinformation, det optrådte i artiklen.

Vi skriver blandt andet:

“Ifølge den danske betydningsordbog forudsætter en konspirationsteori, at man har en »forestilling om, at andre har indgået en skjult alliance for at modarbejde nogen« – altså, at man tror, at nogen står bag en slags sammensværgelse.

Men den igangværende befolkningsudskiftning er ikke systematisk iværksat af ondsindede magtmennesker. Den er et resultat af årtiers tankeløs masseindvandring, som et kulturelt selvhad og en velmenende humanisme har forhindret os i at gøre op med.”

Kronikken indeholder også en masse tal og statistikker, der klart tilbageviser, at vi ikke står midt i store demografiske forandringer, som hvis de fortsætter længe nok, vil sende danskerne i mindretal:

“I Informations artikel påpeges det også at: »Kvinder med ikkevestlig oprindelse i dag får stort set lige så mange børn som kvinder med dansk oprindelse«, hvilket isoleret set er korrekt. Problemet er blot, at begrebet »ikkevestlig« også inkluderer indvandrere fra eksempelvis Ukraine og Vietnam, som får få børn i Danmark, hvilket skævvrider statistikken.

Kigger vi på de tre indvandrergrupper, der får flest børn, kan det ud fra et fem-årigt gennemsnit ses, at migranter fra Syrien i gennemsnit får 3,8 børn, mens indvandrere fra Pakistan og Somalia får henholdsvis 3,0 og 2,7 børn. Læg hertil, at den gennemsnitlige alder for førstegangsfødende er lavere for særligt indvandrere fra muslimske lande, hvilket betyder, at der er kortere mellem generationerne, samt at relativt få ikkevestlige indvandrere og efterkommere – sammenlignet med den danske befolkning – er over 60, hvormed flere indvandrere fortsat befinder sig i den fødedygtige alder.”

Læs hele artiklen hos Information her.

Tags: