LOADING

Type to search

Stop vanviddet: Nej til LGBT-ideologi!

For kort tid siden skød vi vores nye kampagne mod LGBT-ideologi i gang, da vi foretog en symbolsk lukning af Sex & Samfunds kontorer på Amager. Sex & Samfund står i høj grad for spredningen af disse skadelige idéer i de danske skoler. I de senere år har vi set, hvordan LGBT-ideologien har spredt sig voldsomt, både i den politiske sfære og blandt store virksomheder. Politikere står i dag i Folketinget og hævder, at mænd kan føde børn og menstruere, og der gives hormoner til børn og unge, så de kan “skifte køn”, mens LGBT-ideologien bankes taktfast  ind i hovedet på de nye generationer i skolen, i reklamer, via massemedier og sociale medier. Propagandaen rettet mod unge er intens, og resultaterne udebliver ikke: Der er sket en voldsom stigning af unge, der tror, at de er “transkønnede”. Det er på tide at sige stop til LGBT-ideologien. Det er tid til at stoppe vanviddet. 

Et angreb på vores civilisation

Hvis vores forfædre kunne se, hvad vi går og laver i vores samfund i dag, så ville de undre sig over, at vi i ramme alvor har diskussioner, der går imod al sund fornuft og naturlighed. Folkevalgte politikere hævder i Folketinget, at mænd både kan menstruere og føde børn. Ikke nok med det, så insisterer vi på at fortælle det til vores børn, der igennem tv-programmer, sociale medier, reklamer og undervisning i skolen igen og igen får at vide, at de ikke kan stole på deres intuitive og rigtige opfattelse af verden. Vi sender endda mænd klædt ud som kvinder til de unge, som skal overbevise om dem om, at disse vrangforestillinger om køn er gode og sande. 

Det er sært, at man skal sige det indlysende: at der kun er to køn, og at man ikke kan skifte køn. LGBT-ideologien står som et af de værste symptomer på, hvor opløst vores samfund er blevet i Europa og den vestlige verden som helhed. Denne ideologi er et angreb på hele den europæiske tradition, både på et intellektuelt og et åndeligt plan. Derfor er det også nødvendigt at vise modstand mod denne depraverede tendens. Vores forfædre døde for at forsvare Europa – ikke for at vores børn skal lære, at der findes noget, der hedder en “feminin penis”. 

Gadekampagne med et budskab, som burde være sund fornuft

Løgnen om “kønsskifte”

En af de mange løgne, som der ihærdigt propaganderes for, er forestillingen om, at man kan “skifte køn”. Igennem hormonbehandling, eksperimentel kirurgi, stemmetræning og meget andet hævder man, at man bliver en anden, end den man er. Sandheden er, at man højest kan komme til at efterligne det andet køn så godt, at folk ikke lægger mærke til, hvem man virkelig er. 

For mænd, der vil “skifte køn”, fortsætter hormonbehandlingen, indtil de er omkring 60 år, og for kvinder, der ønsker at fremstå som mænd, er de nødt til at fortsætte behandlingen hele livet. Den kirurgi, man anvender til “kønsskifte”, er altid eksperimentel, og det er ofte forbundet med store komplikationer, når læger forsøger at konstruere noget så avanceret som et mandligt eller kvindeligt kønsorgan ud fra, hvad de kan skrabe sammen af hud og andet godt. At leve i denne tilstand er ikke at leve som en mand eller en kvinde. Det er nærmere et videnskabs-skabt misfoster, man ender med at blive, selv om løgne om “kønsskifte” lover disse mennesker noget andet. For ikke også at nævne operationen er permanent og ikke kan laves om igen.

Der er ingen tvivl om, at de, der søger “kønsskifte”, har alvorlige problemer og ondt i livet. Der kan være mange forskellige årsager til, at det er den vej, de søger at løse deres problemer. Det, som adskiller sig ved, hvordan disse mennesker modtages, er dog det politiske krav om, at deres vrangforestillinger skal tages alvorligt, snarere end at de skal hjælpes. Vi lemlæster ikke sunde mennesker, der i en psykotisk tilstand kræver at få skåret deres lemmer af. Vi hjælper dem, så de kan slippe ud af disse forestillinger. Alt andet ville være et svigt, og det er lige netop et svigt, når vi ikke hjælper de, der vil “skifte køn”, og i stedet propper dem med hormoner og lemlæster deres kroppe. 

Fra vores aktion mod Sex & Samfund

LGBT-ideologi i skolen

Ethvert ungt menneske i dag kommer i berøring med LGBT-ideologi. Det sker gennem programmer som ‘Ultranyt’ på DR, der ofte vises i skoler, og gennem underholdningsprogrammer rettet mod børn, både på DR og i tegnefilm og andet produceret af store amerikanske koncerner. Det sker i høj grad, desværre, også i undervisningen i den danske folkeskole. 

Sex & Samfund leverer “gratis” undervisningsmaterialer til de danske skoler. Man kan som lærer kvit og frit melde sig til på deres hjemmeside og få adgang til disse materialer, hvor børnene kan lære om “transkønnede”, alternativ seksualitet, regnbuefamilier og meget andet, som har til formål at nedbryde de normer, som vores civilisation bygger på. De kalder selv deres undervisningsindsats for “normkritisk”. Der er dog reelt tale om et systematisk forsøg på at lære danske børn, at køn er en konstruktion, at man kan skifte det, hvis man er utilpas i sin krop, at ægteskabet kan se ud, som man selv ønsker, at en familie kan bestå af fx tre fædre og meget andet. Læs mere om Sex og Samfund og vores aktion mod dem her. 

En anden organisation, der underviser i skolerne i Københavns og Aarhus’ kommuner, er Normstormerne. Denne organisation er endnu mere radikal end Sex & Samfund, og på deres sociale medier spreder de ikke bare budskaber om køn og seksualitet, men også om Black Lives Matter, demonstrationer afholdt af venstreradikale grupperinger og videre i den dur, ligesom de også har angrebet regeringen for såkaldt “homonationalisme”. 

Det særlige ved Normstormerne er, at deres materialer, i modsætning til det, som kommer fra Sex & Samfund, er hemmelige. Dette vil sige, at forældre ikke har adgang til at se, hvad denne venstreradikale organisation, som har modtaget over syv millioner kroner fra Københavns Kommune, propper i hovedet på deres børn. Det var for nyligt til afstemning i Borgerrepræsentationen, om det overhovedet skulle være tilladt at anvende hemmelige undervisningsmaterialer i folkeskolen i København. Socialdemokratiet, Venstre, Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti, Radikale og Alternativet mente ikke, at dette skulle være noget problem, og disse partier stemte derfor for, at Normstormerne kunne fortsætte. Et bredt udsnit af det politiske spektrum støtter på denne måde den ekstreme LGBT-ideologi. 

Normstormerne fejrer den kontroversielle hærværksaktion på deres Facebook

Hverken for børn eller for voksne

Der er ingen tvivl om, at det er værst, når ofrene for LGBT-ideologien er børn, men det betyder ikke, at alt bare er i orden, når det er voksne, der får vanvittige idéer om “kønsskifte”. Ingen kan “skifte køn”, uanset alder, og selv om det må prioriteres at beskytte børnene, så bør man naturligvis også værne om de svage voksne, der lider under sådanne forestillinger. 

Både til højre og til venstre på det politiske spektrum er der desværre stor enighed om, at folk selv må bestemme, når de er over 18 år. Det er et hjerteløst synspunkt. Vi lader ikke stofmisbrugere sejle i deres egen sø ved at fortælle dem, at de bare kan fylde deres årer med lige så meget heroin, de har lyst til, når de er over 18 år gamle. Vi lader heller ikke folk med andre lidelser end kønsdysfori i stikken på den måde. At “skifte køn” er ikke en løsning for hverken børn eller voksne, selv om det er på mode i disse år. 

Nogen argumenterer for, at man redder liv ved at lade folk med disse lidelser gennemgå “kønsskifte”-processer, men det er desværre ikke sandt. Blandt de, der oplever kønsdysfori, er det rigtigt, at nogen vælger at tage eget liv, og dette tal er højere end for den generelle befolkning. Det er dog stærkt overdrevet, at valget skulle stå imellem hormoner og eksperiment-kirurgi på den ene side, og selvmord på den anden, som fremført af flere forskere på området. Desuden tyder forskningen på, at der i det lange løb er en forhøjet risiko for selvmord, også efter at man har gennemgået et “kønsskifte”. 

Politikere bør tage ansvar og som minimum sætte en stopper for al hormonbehandling og eksperiment-kirurgi indtil videre. Både for børn og for voksne. 

Medfaderskab og rugemødre

Selv om der er meget fokus på opløsningen af køn, “kønsskifte” og den slags, når vi taler LGBT-ideologi, så sniger den sig også ind mange andre steder. Et af de steder, som er meget velkendt, er den danske folkekirke, hvor man på trods af kristendommens og traditionens klare definition af et ægteskab, som værende mellem en mand og en kvinde, for en del år siden fra politisk hold indførte vielser af par af samme køn. Det er i dag sådan, at præster kan sige nej til at vie par af samme køn, men der har de senere år været en del politisk pres for at kræve, at alle præster skal vie par af samme køn, selv om de teologisk ikke kan stå inde for det, ligesom en række LGBT-præster for nyligt foreslog at ændre vielsesritualet, så det blev mere LGBT-venligt. Denne udhuling af kristen og dansk tradition er således også et eksempel på, hvordan LGBT-ideologien har ændret vores samfund, ligesom det også viser, at det ikke er et splinternyt fænomen. LGBT-ideologien er bare blevet mere ekstrem, jo mere medvind den har fået, og jo mere vi som samfund tolererer. 

Et andet eksempel er den hensigtserklæring om medfaderskab, som et næsten enigt folketing forleden vedtog. Kun Dansk Folkeparti og en enkelt løsgænger stemte imod. Her lovede man, at man ville arbejde imod, at homoseksuelle mænd kan få såkaldt medfaderskab på lige fod med det medmoderskab, som lesbiske kvinder i dag har ret til, hvis deres partner lader sig inseminere. Forskellen er dog, at mens to kvinder har brug for en sæddonor for at kunne få et barn, så har to mænd brug for en kvinde, der vil lægge krop til at bære deres barn. Dette gøres gennem en rugemor. I Danmark er det sådan, at man ikke må være rugemor for penge, men kun ud af gavmildhed. Derfor køber homoseksuelle mænd sig  som oftest adgang til en kvindes livmoder i udlandet. Her er der frit slag for kommercielle rugemødre, og man kan købe et barn, som var det enhver anden vare. Nogle steder, fx i visse stater i USA, indgår det i kontrakten, at kunden (det homoseksuelle par) kan kræve abort af rugemoderen, hvis fx der er mere end ét barn i livmoderen, som ikke er unormalt ved kunstig befrugtning. I forbindelse med forslaget om medfaderskab er der samtidigt nedsat en arbejdsgruppe, der skal se på de etiske overvejelser omkring kommercielle rugemødre. Det kan således blive resultatet af medfaderskab, at man i Danmark tillader en markedsgørelse af kvinders livmoder. Dette udspringer også fra LGBT-ideologien, og det viser, hvordan den kan have skadelige virkninger i samfundet generelt ved at udbrede markedssamfundet yderligere, alene for at homoseksuelle par skal kunne realisere sig selv ved at få noget, som de ikke kan få på naturlig vis – nemlig børn. 

Ikke ti eller tohundrede – to!

Regnbuefamilier

I forbindelse med selvsamme forslag om medfaderskab har Enhedslisten og andre øjnet en mulighed for at kunne omdefinere familien, således at man kan have flere end to forældre. I forvejen er den traditionelle familie under pres. Opløsningen af familien er nok et af de mest synlige symptomer på den generelle opløsningstendens i de vestlige samfund. Denne tendens kan især tilskrives den seksuelle revolution samtden ekstreme individualisme, som vi har lidt under siden 1968. LGBT-ideologien sætter nu trumf på ved at forsøge at opløse familien fuldstændigt, så den ligner et kollektiv, man starter med ligesindede, snarere end det børn har brug for – nemlig  en familie bestående af far, mor og børn. 

Et levedygtigt samfund har sunde familier som fundament. Det er dét, vi har bygget vores civilisation på. Når man forsøger at opløse familien og i stedet gøre det til en markedsplads snarere end det bundne fællesskab, som det traditionelt har været, så er det et angreb på selve vores civilisation. Også her skal man modsætte sig LGBT-ideologien. 

Køb en regnbue

Hvis man skulle være i tvivl om, hvem der er blandt dem, som forsøger at presse LGBT-ideologi ind i vores alle sammens hoveder, så er det bare at åbne øjnene hver eneste sommer, når det er Pride-tid. Store transnationale virksomheder pynter deres kontorer, butikker og varer med regnbueflag, ligesom de vedtager mangfoldighedspolitikker, der skal sikre, at LGBT-ideologi indarbejdes internt i virksomhederne. Mange tror, at det er noget, de gør, fordi de presses til politisk korrekthed af interessegrupper. Dette er en fejlagtig analyse. Virksomhederne gør det, fordi der er penge i det. De gør det, fordi opløsningen af naturlige og organiske fællesskaber og identiteter, såsom folk, køn og familie, gør folk så rodløse, at de villigt smider flere penge efter produkter for at skabe sig en ny identitet. Det helt frisatte individ, som LGBT-ideologien hylder, er det samme ideal, som den transnationale kapitalisme hylder. For det helt frigjorte individ er nu engang den bedste kunde, som man kan forestille sig. 

For børnenes skyld

Stop vanviddet

I Generation Identitær er vi ikke imod markedsøkonomi, men vi er imod den totale markedsgørelse af alting, som medfører en opløsning af tradition og arv. Derfor vender vi os også imod LGBT-ideologien og alle dens skadelige virkninger, uanset om det er på børn, voksne, familier, eller samfundet som helhed. 

Vi arbejder for at bevare de traditioner, som vi har i Europa, ikke blot for at kigge på dem på et museum, men fordi al fremskridt må bygge på det solide fundament, som vi har fået af dem, der kom før os. Uden dette fundament, så skrider jorden under os, når vi bevæger os fremad. LGBT-ideologien er en trussel mod dette sunde princip og står i dag som det ypperste eksempel på, hvor langt fra virkeligheden progressiv ideologi kan føre os. Derfor siger vi i vores nye kampagne:

Stop vanviddet! Stop LGBT-ideologien!

Tags: