LOADING

Type to search

Kommentarer

Aktindsigt I den nye Erdogan-moske og et næsten-svar fra Ballerups borgmester

Ballerup Kommune har nu fremlagt alle papirerne vedrørende salget af kommunens grund til Tyrkisk Kulturforening. Ved samme lejlighed er der blevet offentliggjort et dokument, hvor borgmesteren svarer på nogle af vores spørgsmål, selv om han aldrig har sendt os et svar. Vi gennemgår dokumenterne fra aktindsigten og til sidst kan du læse borgmesterens næsten-svar.

Du kan læse de tidligere artikler om sagen her og her.

Læs også om vores brev til borgmester Jesper Würtzen og vores brev til Socialdemokratiets folketingsgruppe.

Først moske fra april 2019

Generation Identitær har i tidligere artikler beskrevet, hvordan Ballerup Kommune i lang tid ikke nævnte, at der var tale om en moske. Derimod blev den nye Erdogan-moske konsekvent omtalt som kulturhus. Af aktinsigten fremgår det, at dette er fuldstændig korrekt. Først i april 2019, altså næsten to år efter salget af grunden til Tyrkisk Kulturforening, begynder man at omtale byggeriet som det, det reelt er: en moske.

Her kan man se, hvordan der neutralt tales om foreningsformål i materialet.

Det har dog været helt klart for kommunen hele tiden, at der var tale om en moske. Det fremgår af en email med Tyrkisk Kulturforenings betingelser for købet fra 2016, at lokalplanen giver mulighed for at man kan anvende grunden til religiøse formål, samt at imamen kan bo i den nye bygning.

Tidligt i forløbet kaldes det foreningshus. Først senere skifter det til kulturhus.

Går man helt tilbage til efteråret 2017, så omtales byggeriet ikke engang som kulturhus, men som et ”foreningshus”. Det er dermed helt tydeligt, at befolkningen i Ballerup ikke har været ordentligt informeret om, at der var planer om et nyt moskebyggeri.

Af denne mail fra juni 2016 fremgår det, at der skal bo en imam,og at grunden skal anvendes til religiøse formål.

Tyrkisk Kulturforening driver i dag moske i et andet byggeri i Ballerup, men da det nuværende er blevet for småt til deres mange medlemmer, har de brug for større lokaler. Det er muligt, at den kvikke borger godt kan regne ud, at der højst sandsynligt også var planer om moske i det kommende byggeri, men i et transparent samfund, så er det naturligvis politikernes pligt at oplyse ordentligt om, hvad der foregår. Det er ikke sket her.

Aftalen om salget af grunden er underskrevet af Jesper Würtzen og en repræsentant for Dansk Tyrkisk Islamisk Stiftelse, som er navnet på Diyanet i Danmark.

Ny Erdogan-moske er ejet af Diyanet

Den nye Erdogan-moske i Ballerup ejes ikke af den lokale forening, men af Diyanet i Danmark. Det fremgår af aktindsigten, ligesom det fremgår at dette er tilfældet for samtlige tyrkiske kulturforeninger i Danmark. Diyanet er det tyrkiske Direktorat for Religiøse Anliggender, og er en myndighed under den tyrkiske stat. Diyanet har eksisteret siden 1984, men er vokset betydeligt under Erdogan-styret, der har tilført myndigheden mange flere midler. I Tyskland gav man tidligere støtte til Diyanet, men den trak man i 2018 på grund af ekstremisme.

Af denne mail fremgår det at Diyanet er den egentlige ejer, og at de ejer samtlige tyrkiske kulturforeninger i Danmark.

Som det fremgår af både emails, kvittering og underskrift, er det Dansk Tyrkisk Islamisk Stiftelse, som er Diyanets danske navn, der er ejeren. Der er dermed ingen tvivl om, at den nye moske hører direkte under den tyrkiske stat og Erdogan.

Her ser man at Diyanet har betalt for grunden.

Musa Kekecs rolle

Musa Kekec optræder på listerne over deltagere til samtlige møder, hvor sagen blev behandlet i kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget. Her komunalbestyrelsesmøde i 2017.

Vi har tidligere beskrevet Musa Kekecs rolle i forhold til den nye Erdogan-moske. I følge Diyanets danske hjemmeside, har Kekec tidligere siddet i bestyrelsen for Tyrkisk Kulturforening, og han er, så vidt vi ved, stadigvæk aktiv i foreningen. Kekec er medlem af kommunalbestyrelsen for Socialdemokratiet, medlem af økonomiudvalget og gift med formanden for Socialdemokratiet i Ballerup. Det fremgår af aktindsigten, at Kekec har været til stede ved alle møder, hvor sagen om grunden er blevet behandlet af kommunalbestyrelsen eller økonomiudvalget. Kekec har ikke erklæret sig inhabil og forladt lokalet, når disse ting er blevet behandlet, men har været med til at behandle sagen og vedtage salget.

Hvorfor Musa Kekec optræder i CC feltet på denne mail er uklart.

Desuden optræder Kekec som modtager på en enkelt email i materialet fra aktindsigten, sammen med borgmester Jesper Würtzen. Det er uklart, hvorfor Kekec optræder som modtager, da han er ganske almindeligt menigt medlem af kommunalbestyrelsen. Hvorfor han skal holdes orienteret om sagen er derfor uklart.

Ledende socialdemokrat skifter forklaring

I tidligere artikler har vi gengivet hvordan medlem af Socialdemokratiet og formand for Teknik- og Miljøudvalget, Helle Hardø Tiedemann, skrev på Facebook at den nye Erdogan-moske er bygget med støtte fra den tyrkiske stat. Tiedemann påstår nu, at det var en ”fejl” og bebrejder Generation Identitær for trofast at gengive hendes ord. I gruppen ”Mit Ballerup, Skovlunde Og Måløv – Gruppen for lige præcis DIG”, som Tiedemann selv administrerer skriver hun:

” I denne gruppe lå en lang tråd om generation identitær og byggeriet af et tyrkisk kulturhus, den tråd har jeg nu slettet men jeg vil gerne forklare mig.

I den debat skriver jeg som en kommentar at et byggeri af den art ikke er så meget anderledes end byggeri af en kirke og at den nok på samme måde er statsstøttet, bare af den tyrkiske stat! Det var bare helt forkert! Jeg har nu beklaget den fejl rigtig mange gange men det lyttes der ikke til. Nu har et tv-medie ringet mig op og jeg har endnu en gang forklaret at min kommentar ikke var korrekt og at jeg var blevet klogere efter at have rådført mig.

Generation Identitær bliver ved med at citere mig for min forkerte bemærkning, hvor er det usselt og ikke i orden!”

Tiedemann har ikke på noget tidspunkt kontaktet Generation Identitær for at rette sin fejl, for ellers havde vi naturligvis gengivet hendes korrektion. Vi råder Tiedemann til selv at tage kontakt en anden gang, hvis hun beslutter sig for at hun tog fejl. Som folkevalgt politiker bliver man naturligvis holdt op på sit ord.

Her et billede af Tiedemanns ophidsede opslag.

Kommunalpolitikeren har ellers haft meget travlt med at slette indlæg i den gruppe hun administrerer, når borgere har lavet indlæg om Generation Identitærs artikler. Ligesom hun har forsøgt at undgå at forholde sig til kritikken fra Generation Identitær ved at poste artikler fra det anonyme venstreradikale medie Redox, der tidligere er sat i forbindelse med vold og hacking, og for nyligt er kædet sammen med den voldelige gruppe Antifascistisk Aktion.

Borgmesterens næsten-svar

Selv om vi har skrevet flere gange til borgmester Jesper Würtzen og bedt om svar, så har vi intet hørt. Til gengæld har en borger, der har skrevet til kommunen om de manglende svar på vores forespørgsel, modtaget en mail fra viceborgmester Kåre Harder Olesen, der skrev:

”Med hensyn til Generation Identitærs spørgsmål til borgmesteren, så er jeg orienteret om, at han har svaret, og hvad han har svaret, men det har Generation Identitær åbenbart valgt at se bort fra, hvilket i mine øjne bestemt ikke øger deres troværdighed. I øvrigt har borgmesteren i mine øjne ingen pligt til at svare en tilfældig organisation som Generation Identitær. ”

Vi gentager, at vi ikke har modtaget noget svar fra borgmesteren på noget tidspunkt, så der må foreligge en forkert orientering til viceborgmesteren. Men svaret, det viser det sig nu at han har, altså bare uden at sende svarene til os. For på siden, hvor alle nu kan finde dokumenterne fra aktindsigten, kan man også finde et dokument, der indeholder en en række svar til nogle af de spørgsmål vi har sendt borgmesteren. Du kan læse dem her, med vores kommentar til hvert svar:

Hvorfor har moskeen konsekvent været omtalt som et kulturhus i kommunens papirer og ikke som en moske, når det tydeligvis er en sådan?

Tyrkisk Kulturforening har siden slutningen af 80erne haft kulturhus i det gamle KFUM-soldaterhjem på Jonstrupvej, hvor foreningens medlemmer mødes. Indeholdt i disse lokaler er i dag et bederum, som nogle af medlemmerne kalder moskeen. Bygningen er nedslidt og ligger midt i et attraktivt villakvarter. Foreningen har længe ønsket at flytte til nye lokaler på en større grund, hvor parkering i højere grad kan håndteres på egen grund. Ballerup Bladet har tidligere bragt artikler om parkeringsproblemerne ved fredagsbøn.

En enig kommunalbestyrelse besluttede på møde d. 28.november 2016 (pkt. 10) at sende lokalplan for anvendelse af grunden på Bispevangen i høring. Det er nævnt i teksten, at Tyrkisk Kulturforening har interesse i at købe grunden og flytte aktiviteterne fra Jonstrupvej til Bispevangen. I denne beslutning var indeholdt, at der blev afholdt åbent borgermøde d. 5. januar 2017, som efterfølgende blev afholdt hvor naboer og repræsentanter fra Tyrkisk Kulturforening deltog. Der blev diskuteret parkering ved fredagsbøn.

Høringen førte til, at en enig kommunalbestyrelse med alle partier vedtog 24.april 2017 (pkt 11) lokalplan for anvendelse af grunden på Bispevangen. Det er fremgår af bilagene, at det drejer sig om at flytte aktiviteten fra Jonstrupvej til Bispevangen – herunder flytte bederum/moske.

På kommunalbestyrelsesmødet d. 28. august 2017 (pkt. 39) beslutter 24 af kommunalbestyrelsens 25 medlemmer ved sætte grunden på Bispevangen i udbud til mindstepris på 2.250.000. Denne pris er fastsat efter mæglervurdering. Nye Borgerlig ved Lone Madsen kunne ikke medvirke. Det er i sagsfremstillingen beskrevet, at Tyrkisk Forening ønsker at købe grunden.

Salget af grunden blev igen behandlet i kommunalbestyrelse d. 26. Februar 2018 pkt. 18 på åbent punkt, hvor alle partier godkendte salget af grunden til Tyrkisk Kulturforening. Her fremgår det af skitseprojektet i bilagene, at bederum/moske tænkes indeholdt i bygningen.

Generation Identitærs kommentar: Borgmesterens svar bekræfter, hvad vi tidligere har sagt: at byggeriet ikke blev benævnt moske på noget tidspunkt. Man skulle som borger selv regne det ud, hvilket vi ikke mener er transparent. Det kan ikke forventes, at borgerne sidder og lægger to og to sammen, eller at de studerer plantegninger for at kunne regne ud, at der er tale om en moske.

Hvorfor har du som borgmester ikke fundet det nødvendigt at informere borgerne i Ballerup om Tyrkisk Kulturforenings tilknytning til Diyanet og Erdogan-styret?

Jeg kender ikke sammenhængen mellem Tyrkisk Kulturforening og Diyanet og Erdoganstyret. Som kommune har vi kun været i dialog med den Tyrkiske Kulturforening i Ballerups repræsentanter.

Generation Identitærs kommentar: Jesper Würtzens eget parti, har som vi tidligere har dokumenteret, udtalt sig om sammenhængen mellem moskeerne og Erdogan-styret. Det er også Diyanet, som Jesper Würtzen har solgt grunden til på vegne af kommunen, og det er Diyanets danske hjemmeside, der har et billede af Jesper Würtzen på strømpefødder i en af deres moskeer. Al information om sammenhængen mellem moskeerne og Diyanet har desuden kunne læse om i danske medier, hvorfor det virker usandsynligt, at Würtzen ikke har kendskab til sammenhængen. Hvis det virkelig passer, så er det utroligt dårligt arbejde af borgmesteren, at han sælger en grund til Diyanet uden at have undersøgt, hvilken organisation der er tale om.

Hvilken rolle har Musa Kekec haft i forbindelse med kommunens salg af grunden på Bispevangen til Tyrkisk Kulturforening?

Musa Kekec er medlem af kommunalbestyrelsen i Ballerup Kommune. Musa Kekec har deltaget i behandlingen af sagen i kommunalbestyrelsen jf. ovenstående beskrivelse.

Generation Identitærs kommentar: Ja, det ved vi godt. Det ville måske klæde borgmesteren, at forklare, hvorfor et tidligere bestyrelsesmedlem i Tyrkisk Kulturforening har deltaget i behandlingen af sagen.

Hvad er omfanget af den statsstøtte, som den nye moske modtager fra den tyrkiske stat?

Jeg har ingen viden om, at der er eller har været tale om ulovlig statsstøtte fra den tyrkiske stat til Kulturhuset. Hvis nogen mener at vide dette eller har mistanke herom, bør de tage kontakt til den myndighed i Danmark, der har til opgave at undersøge den slags mistanker – altså politiet.

Generation Identitærs kommentar: Spørgsmålet handlede ikke om ulovlig støtte, men om støtte i dette hele taget. Derved svarer borgmesteren ikke på spørgsmålet.

Desuden sendte vi borgmesteren disse spørgsmål:

Det er et kendetegn ved Diyanet-moskeer, at der bliver prædiket stærkt nationalistiske budskaber, der støtter Erdogan-styret. Hvilke skridt vil du tage som borgmester for at sikre sig, at dette ikke sker?

Hvordan vil du som borgmester og ansvarlig for salget af grunden på Bispevangen garantere borgerne, at der ikke vil udgå spionagevirksomhed og hadefuld retorik rettet mod Erdogan-styrets modstandere fra den nye moske, som vi har set er sket fra andre Diyanet-moskeer i Danmark?

Disse vigtige spørgsmål har borgmesteren valgt ikke at svare på.

Af aktindsigten fremgår det tydeligt, at Generation Identitær har haft fuldstændigt ret i sin udlægning af sagen. Tilknytningen til den tyrkiske stat har vist sig at være endnu stærkere end vi troede, da det er Diyanet selv, der står som køber af grunden. Dermed er der al mulig grund til at antage, at den nye bygning vil fungere som kanal for Erdogan-styrets propaganda, og kontrol med herboende tyrkere.

Du finder materialet fra aktindsigten her.

Tags: