LOADING

Type to search

Aktivisme

Brevkampagne til Socialdemokratiet om Erdogan-moskeen i Ballerup

I slutningen af oktober sendte vi et brev til Ballerups borgmester, Jesper Würtzen med en række spørgsmål vedrørende den nye Erdogan-moske i Ballerup. Vi har ikke modtaget svar og har derfor rykket ham, men han er ikke vendt tilbage. Derfor går vi nu videre med vores kampagne, og har i dag sendt et brev til samtlige 48 folketingsmedlemmer for Socialdemokratiet omkring den nye moske. Du kan læse hele brevet nedenfor.

Det har især været i socialdemokratiske kommuner, at Erdogan-moskeerne er blevet opført, og flere gange har der været forbindelser helt ind i partiet. I Ballerup er et tidligere bestyrelsesmedlem i i foreningen bag den nye Erdogan-moske et ledende medlem af Socialdemokratiet i kommunen. Samtidigt har moderpartiet været kritisk overfor Erdogans aktiviteter i Danmark, men ser man på lokalafdelingerne er billedet ofte et helt andet. Her er det mere reglen end undtagelsen, at Socialdemokratiet støtter Erdogans moskéer.

I Generation Identitær kan vi ikke helt får det til at passe. Så for at gøre opmærksom på problemerne, og for at få svar fra Jesper Würtzen, har vi sendt følgende brev:

Kære medlem af Folketinget for Socialdemokratiet.

Vi skriver til dig fordi du sidder i Folketinget for Socialdemokratiet. Lige nu foregår der noget i en kommune, hvor dit parti er meget stærkt. Det drejer sig om Ballerup Kommune. Her har borgmester Jesper Würtzen meget diskret fået gennemført et salg af en grund til et byggeri af en ny moske med tilknytning til Erdogan-styret under dække af at det skulle være et ”kulturhus”. Først da lokale beboere opdagede, at der var indtegnet bederum og lignende, kom det frem, at der var tale om en moske.

Erdogans-styrets forlængede arm

Foreningen bag den nye moske hører under Diyanet, som er det tyrkiske Direktorat for Religiøse Anliggender, og er en myndighed under den tyrkiske stat. Diyanet har eksisteret siden 1984, men er vokset betydeligt under Erdogan-styret, der har tilført myndigheden mange flere midler.

Under Diyanet hører 85.000 moskéer inden for Tyrkiets grænser, og omkring 2.000 moskéer udenfor. De uddanner samtlige imamer der arbejder i moskéerne i ind og udland, og forfatter de tekster, som der prædikes ud fra i alle moskéerne hver fredag. Diyanet styrer på den måde tyrkisk islam både indenfor og udenfor landets grænser, ved for eksempel at udstede såkaldte ”fatwas” om hvad der er haram (forbudt). Diyanet står i Danmark bag Dansk-Tyrkisk Islamisk Stiftelse, der administrerer moskeerne herhjemme.

Foreningen i Ballerup har afholdt Erdogan-venlige arrangementer, hvor man har hyldet de tyrkiske martyrer og vist videoer af tyrkisk militær. I Tyskland fratog man sidste år al støtte til DITLIB, som er navnet på Diyanet i Tyskland, på grund af ekstremisme. I følge formand for Teknik- og Miljøudvalget i Ballerup, Helle Hardø Tiedemann, modtager byggeriet af den nye moske i byen støtte fra den tyrkiske stat.

Det er veldokumenteret, at Diyanets moskeer er blevet anvendt til at spionere på herboende tyrkere, der er modstandere af Erdogan-styret. I 2017 udtalte Nick Hækkerup således: ”I Danmark må man ikke indsamle og registrere danske borgeres politiske tilhørsforhold. Helt grundlæggende skal man kunne ytre sig frit uden at blive mødt med repressalier. Dette er med til at ramme demokratiet,” . Af et svar som Nick Hækkerup gav til Karine Lorentzen Denhardt fra SF i oktober fremgik det endvidere, at PET havde rejst fire sigtelser ” i forlængelse af de tyrkiske myndigheders forsøg på indsamling af oplysninger om personer tilknyttet Gülen-bevægelsen…”.

Borgerne i Ballerup er ikke blevet oplyst om at foreningen bag moskeen har forbindelse til Diyanet.

Forbindelse til Socialdemokratiet i Ballerup

Medlem af Økonomiudvalget, socialdemokraten Musa Kekec, har tidligere siddet i bestyrelsen for Tyrkisk Kulturforening, det står bag den nye moske i Ballerup. Det fremgår af referater, at Musa Kekec har været til stede ved behandlingen af salget af grunden til Tyrkisk Kulturforening. Dette på trods af at han stadig har sin gang i foreningen bag moskeen, og tydeligvis burde have erklæret sig selv inhabil når dette punkt blev behandlet.

Kekec har tidligere arbejdet for en lobbyorganisation, der er drevet af Erdogan-styret og har til formål at fremme styrets indflydelse blandt tyrkere udenfor Tyrkiets grænser.

Borgmester Jesper Würtzen optræder på billeder fra besøg hos Tyrkisk Kulturforening, sammen med den tidligere formand, der har stået bag Erdogan-venlige arrangementer i Ballerup, Tolgay Bozkurt. I foreningen blev der ifølge Diyanets hjemmeside aftalt et samarbejde mellem kommunen og den tyrkiske forening.

Socialdemokratiets politik

Vi finder det betænkeligt, at der er så tæt forbindelse mellem Socialdemokratiet og Tyrkisk Kulturforening, og at Kekec har deltaget ved møder, hvor man har indstillet at der blev solgt en grund til Tyrkisk Kulturforening.

Endvidere finder vi det betænkeligt, at Socialdemokratiet på den ene side er kritiske overfor Erdogan, mens lokalafdelinger arbejder aktivt for at give gunstige forhold til foreninger, der arbejder for at styrke Erdogans indflydelse på de herboende tyrkere.

Det er uklart for os, og nok for mange borgere, hvad Socialdemokratiets politik er i forhold til Erdogan-styrets moskeer, der udbreder den tyrkiske leders ideologi og anvendes til at holde øje med modstandere af styret. Det er som om det som vi hører fra Christiansborg, fx fra Nick Hækkerup, står i skarp kontrast til den virkelighed, der udspiller sig i kommunerne, hvor flere lokalafdelinger tæller medlemmer med tæt forbindelse til Diyanet-moskeerne. En minister i regeringen, Joy Mogensen, har endda været med til at både tage det første spadestik og holde indvielselstale til en Diyanet-moske i Roskilde da hun var borgmester dér. Netop den daværende imam ved den tyrkiske moske i Roskilde skrev følgende til en kritiker af Erdogan i 2016: ”Landsforrædere. Må Gud straffe jer. I er snigmordere for terrorapparatet. I kommer til at bøde.” – men dette afholdt dog ikke Mogensen fra at støtte byggeriet af en ny moske.

Vi vil gerne vide, hvordan Socialdemokratiets lokalafdelinger igen og igen kan tillade, at der bygges nye Erdogan-styrede moskeer i Danmark, samt hvordan partiet kan tillade, at der er ledende medlemmer i flere lokalafdelinger med tætte forbindelser til foreningerne bag disse Erdogan-moskeer?

Brev til borgmesteren af Ballerup

Vi har tidligere skrevet et brev til Jesper Würtzen, som han har valgt at undlade at svare på. Her har vi forsøgt at spørge ind til nogle af de forhold vi har beskrevet ovenfor. Vi spurgte om følgende:

Hvorfor har moskeen konsekvent været omtalt som et kulturhus i kommunens papirer og ikke som en moske, når det tydeligvis er en sådan?

Hvorfor har du som borgmester ikke fundet det nødvendigt at informere borgerne i Ballerup om Tyrkisk Kulturforenings tilknytning til Diyanet og Erdogan-styret?

Hvilken rolle har Musa Kekec haft i forbindelse med kommunens salg af grunden på Bispevangen til Tyrkisk Kulturforening?

Hvad er omfanget af den statsstøtte, som den nye moske modtager fra den tyrkiske stat?

Det er et kendetegn ved Diyanet-moskeer, at der bliver prædiket stærkt nationalistiske budskaber, der støtter Erdogan-styret. Hvilke skridt vil du tage som borgmester for at sikre sig, at dette ikke sker?

Hvordan vil du som borgmester og ansvarlig for salget af grunden på Bispevangen garantere borgerne, at der ikke vil udgå spionagevirksomhed og hadefuld retorik rettet mod Erdogan-styrets modstandere fra den nye moske, som vi har set er sket fra andre Diyanet-moskeer i Danmark?

Disse spørgsmål finder vi meget vigtige, ikke kun for os, men for alle danskere, der bekymrer sig over at en fremmed magt, som i disse dage sender IS-krigere til vores land, etablerer større indflydelse i Danmark.

Vi håber at Jesper Würtzen vil svare på disse spørgsmål, og at du vil hjælpe med at få ham til at svare på dem, så borgerne kan få klarhed om, hvad der foregår omkring Socialdemokratiet og partiets forhold til Diyanet – både i Ballerup, men også generelt.

Tags: