LOADING

Type to search

Aktivisme

Brev til Ballerups borgmester om den nye Erdogan-moske

I Ballerup er der ved at blive opført en moske, der hidtil har været omtalt som et “kulturhus”. Kredsen bag moskeen har tæt forbindelse til Erdogan-styret og har fangarme langt ind i Socialdemokratiet i Ballerup. Der er mange spørgsmål vi gerne vil have svar på. Derfor har vi sendt et brev til Jesper Würtzen, der er borgmester i Ballerup og manden, der solgte grunden til foreningen bag moskeen.

Du kan læse vores to artikler om den nye Erdogan-moske i Ballerup her og her.

Brevet til Jesper Würtzen:

Kære Jesper Würtzen,

vi skriver til dig, fordi vi har en række spørgsmål angående den nye tyrkiske moske, der er ved at blive opført på Bispevangen i Ballerup. En sag, som vi mener rækker langt ud over almindelig lokalpolitik, da moskéen og foreningen bag den har en meget stærk forbindelse til Erdogan-styret. Derfor håber vi, at du vil besvare vores spørgsmål så ikke bare borgerne i Ballerup, men også alle andre borgere i Danmark, kan få klarhed omkring, hvad der foregår i din kommune.

Baggrund

Da vi ikke er sikre på, at du er klar over implikationerne af den nye moske og dens forbindelser til Erdogan-styret, så vil vi gerne give dig lidt baggrund.

Tyrkisk Kulturforening i Ballerup er en del af Diyanet. Diyanet er det tyrkiske Direktorat for Religiøse Anliggender, og er en myndighed under den tyrkiske stat. Diyanet har eksisteret siden 1984, men er vokset betydeligt under Erdogan-styret, der har tilført myndigheden mange flere midler.

Under Diyanet hører 85.000 moskéer inden for Tyrkiets grænser, og omkring 2.000 moskéer udenfor. De uddanner samtlige imamer der arbejder i moskéerne i ind og udland, og forfatter de tekster, som der prædikes ud fra i alle moskéerne hver fredag. Diyanet styrer på den måde tyrkisk islam både indenfor og udenfor landets grænser, ved for eksempel at udstede såkaldte ”fatwas” om hvad der er haram (forbudt). Diyanet står i Danmark bag Dansk-Tyrkisk Islamisk Stiftelse, der administrerer moskeerne herhjemme.

Diyanet-moskeerne fremmer direkte Erdogans politiske dagsorden blandt herboende tyrkere, og i 2017 blev det for eksempel afsløret, at moskéerne anvendes til at spionere på tyrkere i Danmark, for at finde mennesker, der er kritiske overfor hans styre. Du kan læse om det i disse artikler:
https://www.kristeligt-dagblad.dk/danmark/tyrkiet-bruger-bevidstmoskeer-til-spionere

https://www.kristeligt-dagblad.dk/kirke-tro/leder-tyrkiske-imamer-i-danmark-ja-vi-samler-information-om-erdogan-modstandere

https://www.berlingske.dk/samfund/tyrkisk-imam-vi-blev-bedt-om-at-spionere-i-danmark

Dit eget parti var endda ude og kritisere denne praksis tilbage i 2017. Derfor går vi ud fra, at du har været klar over at det var noget, der fandt sted. Der er for nyligt rejst fire sigtelser i forbindelse med tyrkisk spionage i Danmark af PET, som det fremgår af justitsminister Nick Hækkerups svar her: https://www.ft.dk/samling/20182/almdel/reu/spm/359/svar/1598105/2090074.pdf

Indtil vi publicerede vores første artikel om denne sag i sidste uge, så stod Tolgay Bozkurt opført som formand for foreningen bag moskeen på Diyanets hjemmeside. Dette blev dog hurtigt ændret da vi begyndte at skrive om ham.

I 2015 stod Bozkurt bag et arrangement i Ballerup, der skulle hædre tyrkiske martyrer. Til arrangementet blev der råbt nationalistiske slagord, der blev vist videoer af tyrkisk militær og samlet ind til en tyrkisk organisation, der giver penge til martyrers efterladte. Det var således et stærkt nationalistisk og Erdogan-venligt arrangement, der viser, at der er en tæt forbindelse mellem Erdogan-styret og foreningen bag moskeen.
Arrangementet er omtalt her: https://www.haberler.com/danimarka-da-sehitleri-anma-toreni-duzenlendi-7711855-haberi/ – Vi kan se på billeder, at du har truffet Bozkurt og at du angiveligt i den forbindelse har aftalt et samarbejde mellem kommunen og Tyrkisk Kulturforening.

I følge et medlem af Socialdemokratiet i Ballerup, formand for Teknik- og Miljøudvalget, Helle Hardø Tiedemann, modtager byggeriet støtte fra den tyrkiske stat. Dette er også et betænkeligt forhold, da det klart gør moskeens tilknytning til Erdogan-styret tættere.

Forbindelse fra S til Erdogan

Vi har opdaget, at der er stærke forbindelser mellem foreningen bag moskeen og Socialdemokratiet i Ballerup. Musa Kekec, som sidder i Kommunalbestyrelsen, er formand for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget og medlem af Økonomiudvalget, har tidligere siddet i bestyrelsen i Tyrkisk Kulturforening og er stadigvæk aktiv i Tyrkisk Kulturforening.

Det fremgår at referatet fra Økonomiudvalgets møde 20-2-2018, at Kekec deltog. På dette møde blev det indstillet til godkendelse, at grunden på Bispevangen skulle sælges til Tyrkisk Kulturforening. Som borgmester deltog du også selv i dette møde. Det fremgår ikke af referatet, at Kekec blev sendt udenfor døren da dette punkt blev behandlet, selv om der var tale om noget, som han tydeligvis har en personlig interesse i.

Musa Kekec har tidligere været repræsentant for YTB, en Erdogan-styret organisation, i Danmark. Dette er et hverv han også har haft, mens han har været involveret i lokalpolitik. Noget der tidligere er blevet beskrevet i mediet Zetland. I følge Deutsche Welle er YTB tæt forbundet med Union of European Turkish Democrats (UETD), som er en organisation, der varetager lobbyarbejde for den tyrkiske regering og Erdogans AKP-parti i Europa. YTB og UETD arbejder tæt sammen for at fremme Erdogans indflydelse i Europa. På YTB’s website kan man ofte læse stærkt nationalistiske tekster af Erdogan og organisationen arbejder netop med at få Erdogans budskaber ud til tyrkere, der er bosiddende udenfor Tyrkiet.

Musa Kekec er desuden gift med Mila Kekec, der er formand for Socialdemokratiet i Ballerup. Vi kan dermed konstatere, at der er stærke forbindelser mellem Kekec-familien, Erdogan-styret og Socialdemokratiet.

Det fremgår af Facebook-siden Cami Ballerup, at Musa Kekec giver instrukser til andre omkring moskeen i Ballerup i forhold til, hvordan de skal forholde sig på sociale medier i angående omtalen af sagen. Ligesom en anden person med tilknytning til moskeen, på siden direkte foreslår, at Musa Kekec skal tage sig af sagen i offentligheden sammen med andre fra bestyrelsen. Det ser således ud til at Kekec er kraftigt involveret i håndteringen af sagen for Tyrkisk Kulturforening.

Ikke et kulturhus – en moske

Grunden til at vi opdagede, at der var tale om en sag, der burde undersøges nærmere, er at den nye moske er blevet omtalt som et ”kulturhus” i kommunen. Dette på trods af, at den konsekvent omtales som moske i det tyrkiske miljø og på deres tilknyttede Facebook-sider, hjemmesider, m.m. Givet den lidt specielle proces, der har været omkring salg af grunden, så giver det naturligvis anledning til spekulation, når man både har hemmeligholdt at der er tale om en moske, samt at der er et personsammenfald mellem fremtrædende medlemmer af Socialdemokratiet i Ballerup og kredsen bag moskeen. Endvidere er det særligt bemærkelsesværdigt, at borgmesteren eller andre fra Socialdemokratiet ikke har fundet det værd at rejse diskussionen om Tyrkisk Kulturforenings tilknytning til Erdogan-styret og de sager om spionage, der er udsprunget fra moskeerne overalt i Europa. Det er ikke bare en sag om lokalpolitik i Ballerup, når et autoritært styre etablerer en statsstyret institution på dansk grund, hvorfra der udgår politisk propaganda til herboende tyrkere, og der endda er kendte tilfælde af spionage fra miljøet omkring lignende institutioner, også her i landet.

Borgerne har ret til at vide, hvad det er der foregår. Derfor vil vi gerne stille nogle spørgsmål, som vi håber du vil være venlig at svare på.

Hvorfor har moskeen konsekvent været omtalt som et kulturhus i kommunens papirer og ikke som en moske, når det tydeligvis er en sådan?

Hvorfor har du som borgmester ikke fundet det nødvendigt at informere borgerne i Ballerup om Tyrkisk Kulturforenings tilknytning til Diyanet og Erdogan-styret?

Hvilken rolle har Musa Kekec haft i forbindelse med kommunens salg af grunden på Bispevangen til Tyrkisk Kulturforening?

Hvad er omfanget af den statsstøtte, som den nye moske modtager fra den tyrkiske stat?

Det er et kendetegn ved Diyanet-moskeer, at der bliver prædiket stærkt nationalistiske budskaber, der støtter Erdogan-styret. Hvilke skridt vil du tage som borgmester for at sikre sig, at dette ikke sker?

Hvordan vil du som borgmester og ansvarlig for salget af grunden på Bispevangen garantere borgerne, at der ikke vil udgå spionagevirksomhed og hadefuld retorik rettet mod Erdogan-styrets modstandere fra den nye moske, som vi har set er sket fra andre Diyanet-moskeer i Danmark?

Vi ser frem til dine svar.

Vi har sendt dette brev til dig på mail og pr. post. Ligesom vi har sendt det til Ballerupbladet og publiceret det på vores egen hjemmeside identitaer.dk.

Tags: