LOADING

Type to search

Stop ny tyrkisk moské i Holbæk!

I 2018 var Generation Identitær med til at forhindre salget af en grund til ny stor tyrkisk moské i Holbæk. Nu forsøger organisationen ”Tyrkisk Islamisk Kultur- og Undervisningscenter for Børn og Unge”, der hører under den tyrkiske stats Direktorat for religiøse anliggender, igen at opføre en moské i Holbæk. Fremgangsmåden har været en smule mere snu denne gang, men vi har opdaget det i tide. Lokalplanen behandles første gang d. 2.juni. Det nye moskebyggeri kan dermed sagtens stoppes, og stoppes det skal det. Erdogans moskéer har ingen plads på dansk jord.

Ny lokalplan

Hvor ”Tyrkisk Islamisk Kultur- og Undervisningscenter for Børn og Unge”, et navn, der i virkeligheden dækker over en religiøs organisation i 2018 forsøgte sig med at købe en grund i Holbæk, så har de valgt en anden fremgangsmåde denne gang. I 2018 endte ejeren af grunden med at sælge til anden side, fordi der opstod for meget ståhej omkring salget. Det var især Generation identitær, der satte fokus på sagen, og vi havde mange aktiviteter i Holbæk på daværende tidspunkt.

I forhold til den nye moské (der naturligvis kaldes for et kulturhus), som man ønsker at bygge, så er det ikke den tyrkiske forening, der har købt grunden. Det er i stedet et firma ved navn Yakub ApS, der ejes af den tyrkiske forretningsmand Haci Karakoc, samt to personer med danskklingende navne. Grunden blev købt for kort tid siden. Det var i april 2019, at skødet blev overdraget til de nuværende ejere. Netop dette forhold peger på, at man har købt det med henblik på moskebyggeri. Det er ikke usandsynligt, at der er tale om, at Yakub ApS har tænkt sig at videresælge grunden til Dansk Tyrkisk Islamisk Stiftelse, når først der er givet grønt lys til moskébyggeri på grunden.

Det er ligeledes ganske sandsynligt, at det såkaldte ”undervisningscenter” har lært af den tidligere episode, hvor de ikke lykkedes med deres forehavende, og derfor har valgt en mindre ligefrem vej, for at undgå at skabe opmærksomhed.

Mellemøstligt udseende bygning

”Tyrkisk Islamisk Kultur- og Undervisningscenter for Børn og Unge” har i årevis drevet moské på Smithsvej 6 i Holbæk, men det er i dag ikke stort nok til at rumme den talrige tyrkiske befolkning, der findes i Holbæk-området. Derfor ønsker de noget større.

Af de dokumenter, som man kan se hos Holbæk Kommune fremgår det, at der på grunden i dag ligger et stort bowlingcenter. Dette center vil man ombygge, så det afviger fra danske og europæiske stilarter, og i stedet give det et mellemøstligt tilsnit. Bygningen skal have en kuppel, som man kender det fra en række andre tyrkiske moskéer her i landet. I dokumenterne nævner foreningen selv den store moské i Brabrand som et forbillede. Moskéen i Brabrand har en stor minaret, som dog ikke var der til at starte med og er blevet bygget senere. Foreningen i Holbæk søger ikke i denne omgang tilladelse til at bygge en minaret, men der er intet til hinder for, at de skulle gøre det senere, ligesom man har gjort i Brabrand. Når først man har tilladt en bygning i mellemøstlig stil, så er der ikke langt til at tillade en tilbygning i form af en minaret i samme stil.

Selv om det kaldes for ”kulturcenter”, er der tale om en moské, hvilket fremgår tydeligt af dokumenterne omkring lokalplanen. Her hedder det:

”Kulturcentret vil være et sted for alle aldersgrupper og indeholder følgende hovedfunktioner:

• Bederum (moské) med tilhørende faciliteter
• Kapel
• Kursus og undervisningslokaler
• Café, opholds- og aktivitetsrum, boder og udstillingslokale
• Grønne arealer og legeplads
• Bolig til imam”

Der er ingen tvivl om, hvad der er tale om her. Det er ikke bare et ”kulturhus”, ligesom organisationen bag ikke er et ”undervisningscenter”, men en religiøs og politisk organisation.

Det er derfor vigtigt, at få moskébyggeriet stoppet. Det er en udvidelse af ikke bare synlig islamisk indflydelse i Danmark, men også af Erdogans magtsfære her i landet.

Moskeen i Brabrand (foto Google)

Erdogans moskeer

Vi har tidligere skrevet om Erdogans moskéer i Danmark. De hører alle under Diyanet, som er et statsligt direktorat for religiøse anliggender. Moskéerne anvendes til propaganda for Erdogan, ligesom de anvendes til at kontrollere og holde øje med den tyrkiske diaspora i Europa. Der har været mange sager omkring dette, men de danske politikere har ikke været villige til at gribe ind overfor moskéerne.

I 2019 arbejdede Generation Identitær for at gøre opmærksom på en ny moské, der er ved at blive bygget i Ballerup. Her var det også et kulturhus man sagde man opførte, og selv naboerne anede intet om, at det i virkeligheden var en moské, der var tale om. I den forbindelse lavede vi også en aktion oppe på taget af Dansk Tyrkisk Islamisk Stiftelses hovedkvarter i Glostrup. Vi mener, at det er ekstremt vigtigt at danske borgere får øjnene op for, hvad der egentlig foregår i det tyrkiske miljø i Danmark.

Du kan læse meget mere om Diyanet og moskéerne her.

Det skal stoppes

I Generation Identitær mener vi ikke, at der skal være flere eller større Erdogan-moskéer i Danmark. De har slet ingen plads i Danmark. Ligesom i 2018 opfordrer vi alle, både lokale beboere i Holbæk og alle andre, til at tage fat i politikerne i Holbæk og bede dem om at sige nej til, at der gives tilladelse til det nye moskébyggeri.

Erdogans moskéer er et enormt problem, ikke bare for Holbæk men for alle lande i Europa. Vi skal ikke acceptere islamisk dominans, ligesom vi ikke skal acceptere, at Erdogan gør sin indflydelse gældende ved at påvirke og kontrollere de mange tyrkiske migranter, som er spredt ud over kontinentet.

Stop moskéen i Holbæk!

Tags: