LOADING

Type to search

Aktion mod befolkningsudskiftningen i Brøndby Strand: Remigration nu!

Søndag indtog identitære aktivister Brøndby Strand – et sted, hvor danskere er i mindretal. Fra toppen af et betonhøjhus lod vi et 34 meter langt banner falde med påskriften ”Remigration nu!”. Der bør ikke være nogle steder overhovedet i Danmark, hvor danskere ikke udgør flertallet. Hvis ikke vi får vendt den demografiske udvikling, er det desværre noget vi kommer til at se mere af. Derfor kræver vi, at udlændingepolitikken ændres, så vi får mindre indvandring og mere udvandring – eller kort og godt, remigration!

Danmarks første postnummer med danskere i mindretal

I 2016 blev 2660 Brøndby Strand, der huser omkring 80 nationaliteter, officielt det første postnummer i landet, hvor danskere er bragt i mindretal. Kort tid efter blev den anden kommune, hvor danskere også er i undertal, offentliggjort hos Danmarks Statistik. Nu var 5240 Odense NØ også befolkningsudskiftet.

Begge eksempler viser det, der er ved at ske i vores land: At andelen af migranter og efterkommere er stigende i Danmark. I Brøndby Strand er 51 pct. af beboerne migranter eller efterkommere, og hele 44 pct. har ikke-vestlig baggrund, så det er altså ikke fordi der bor et usædvanligt højt antal svenskere eller nordmænd i området, at danskerne er i mindretal.

Politikerne gør intet

I kølvandet på debatten om de demografiske forhold i Brøndby Strand, udtalte den daværende VLAK-regering:

»Folketinget konstaterer med bekymring, at der i dag er områder i Danmark, hvor andelen af indvandrere og efterkommere fra ikkevestlige lande er over 50 pct. Det er Folketingets opfattelse, at danskere ikke bør være i mindretal i boligområder i Danmark.«

Ingen politisk handling er dog fulgt op herefter, hvorfor de radikale demografiske forandringer af vores land fortsætter. Den nuværende socialdemokratiske regering løser heller ikke de massive migrationsproblemer, selvom den blandt andet på dét grundlag fik magten af vælgerne. Uanset regering, har der hverken været vilje eller mod til at løse de problemer vi står overfor.

Løsningen er remigration

I årtier har politikerne forgæves forsøgt sig med social ingeniørkunst, der skal integrere store grupper af migranter og efterkommere. Projektet har dog fra start været dødfødt. Forestillingen om, at man kan få mennesker til at fralægge sig sin etnokulturelle identitet, er skæv og dømt til at fejle.

Den eneste mulige løsning på at standse den igangværende befolkningsudskiftning – og dermed sikre vores lands og folks fremtid – er remigration. Tilskyndelser gennem tiltag på samfundsniveau til, at utilpassede migranter og efterkommere vender hjem til deres oprindelseslande. Det indebærer både en sikring af Europas ydre grænser, samt løsninger, der kan motivere de herboende migranter og efterkommere til at forlade vores territorier. Det er det, som vi kalder remigration.

Stop befolkningsudskiftningen – Remigration nu!

Læs om vores 30 tiltag for remigration og til fremme af dansk identitet her.

Tags: