LOADING

Type to search

Hvad er meningen? – Vi hjælper Morten Østergaard

Morten Østergaard, leder af De Radikale, har på det seneste kørt en kampagne, hvor han med et stort skilt har spurgt ”Hvad er meningen?”. Det har blandt andet drejet sig om racisme i sport, ghettoplan, miljø og efterhånden hvad som helst, stort som småt, der taler ind i hans partis dagsorden. Men Østergaard har naturligvis undladt, at spørge hvad meningen er med rigtigt mange af de ting, der påvirker vores land i negativ retning.

Derfor er identitære aktivister i Aalborg, Aarhus og København trådt til for at hjælpe Morten Østergaard. Med store skilte er vi taget rundt for at spørge hvad meningen er med de problemer, der er forårsaget af den masseindvandring, som Østergaards parti er så ivrig fortaler for.

Befolkningsudskiftningen

Langsomt men sikkert stiger andelen af ikke-vestlige migranter i vores land. Før i tiden kom de fleste indvandrere fra lande i Europa og derfor lignede de os selv. Sådan er det ikke længere. De sidste mange år har der været en masseindvandring, hvis lige vi ikke har set mage til før. Således var der i 1980 1% ikke-vestlige, mens der i dag er næsten 10%. Det er en voldsom forøgelse på ganske få år. Det har enorm betydning for vores samfund, der forandres i takt med at folk med fremmede værdier og tilhørsforhold fylder mere. Det betyder også, at Danmark ikke er helt så dansk som det var engang, og sådan vil det fortsætte, hvis ikke vi vælger en anden kurs.

Der findes allerede i dag områder, hvor danskere er i mindretal. I Generation identitær mener vi ikke, at folk skal være i mindretal i deres eget land. Det kan ikke være rigtigt, at man skal føle sig som en fremmed, når man er hjemme. Hvad er meningen?

Vold

I det danske samfund ser vi både vold, voldtægt og anden farligt kriminalitet, der i stort omfang begås af folk med anden etnisk herkomst. Migranter og efterkommere fra visse ikke-vestlige lande er voldsomt overrepræsenteret i kriminalitetsstatistikkerne.

En særlig variant af vold, er den ydmygelsesvold, som vi i forvejen kender fra lande som Sverige og Frankrig. Med masseindvandringen er den nu også kommet til Danmark, og her har vi set, hvordan det nu ikke længere er nok, at sparke og slå – nu skal ofrene også ydmyges. Det foregår blandt de helt unge på skoler, togstationer og gader og stræder. Ofte bliver det optaget og delt på sociale medier. Det er et fænomen vi ikke kendte i forvejen – et fænomen vi har importeret til vores land, og som vores unge nu skal leve med. Hvad er meningen?

Utryghed

Den voldelige kriminalitet er med til at skabe stor utryghed i vores samfund. Der er særlige steder, hvor mange holder sig fra når mørket faldet på, fordi man ved at der holder unge af enden etnisk herkomst til. Fx er der S-togsstationer, som folk er så bange for at stå af på om aftenen, at de hellere tager toget til næste station, selv om det betyder en længere tur hjem.

Desværre er det ikke kun på gader, at der er utrygt. Også i uddannelsesinstitutioner, hvor der er en høj koncentration af ikke-vestlige unge oplever mange at der opstår konflikter og ballade, og dermed bliver det som skulle være et trygt miljø for læring forvandlet til et utrygt sted, hvor man hele tiden skal passe på.

Et eksempel på dette er Viby Gymnasium, hvor årgangen på 1.g består af 50% med anden etnisk baggrund end dansk. Rigtigt mange af de tosprogede elever har somalisk og arabisk baggrund. Det er altså ikke fordi, der er et stort antal nordmænd, der tilfældigvis har bosat sig i området. På gymnasiet har man oplevet så meget ballade, at man måtte hyre vagter og pædagogisk personale til at tage sig af problemerne.

For et stykke tid siden fik vi i Generation Identitær en desperat henvendelse fra en mor til en elev i netop det gymnasium. Hun skrev til os fordi hendes barn var en del af et dansk mindretal i sin egen klasse, og måtte lide under den utryghed, som der var i skolen. Kommunen var ikke til megen hjælp. Der var ingen hjælp at hente da moderen klagede sin nød. De danske elever svigtes. Hvad er meningen?

Store udgifter

Masseindvandringen koster os ifølge Finansministeriet et sted mellem 37 og 33 milliarder årligt. Dette tal er enormt, og der er mange ting, som det ikke indeholder. Pengene kunne enten være blevet i borgernes lommer, eller kunne være brugt på hospitaler, ældrepleje, som kommer danskerne til gode. Når vi giver pengene væk til migranter og efterkommere, så tages de fra vore egne. Så simpelt er det.

Både vores nuværende regering og den der var før, forsøger at bilde os ind, at de fører en stram udlændingepolitik. Sandheden er at andelen af ikke-vestlige fortsat stiger i Danmark, og det vil både betyde yderligere udgifter, men også yderligere forandring af vores samfund. En forandring, som er uoprettelig når først den er sket. Hvad er meningen?

Kriminelle udvises ikke

Kriminelle udlændinge dømmes ofte for ganske voldsom kriminalitet uden, at de bliver udvist. Vi har set det igen og igen. En af de seneste sager drejer sig om en 17-årig somalisk statsborger, der er dømt for to forskellige typer vold, og ved disse lejligheder fik advarsler om udvisning. Senere begik han en grov overfaldsvoldtægt mod en ung dansk kvinde. Han fik en fængselsdom for dette, men blev ikke udvist. I stedet fik han endnu en advarsel. Det er en hån mod ofrene, at noget sådant finder sted og det er også en hån mod den danske befolkning. Eksemplet er desværre ikke enestående. Hvad er meningen?

Remigration er løsningen

Hvad er meningen med at vi tillader, at vores eget samfund, som vi har fået i arv fra dem, der kom før os, på denne måde opløses af de negative effekter af masseindvandringen? Alt dette skal vi leve med, og gør vi ikke noget, bliver det endnu værre for dem, der kommer efter os.

Med sine skilte gør Morten Østergaard det samme som så mange andre politikere: forsøger at fjerne fokus fra de voksende problemer, som deres egen politik har skabt. Samme politiske klasse har en uvilje mod at gøre det nødvendige – at forsøge at vende udviklingen, så flere ikke-vestlige udvandrer i en sådan grad, at Danmark igen er vort eget.

I Generation Identitær er vi derimod ikke bange for at sige, hvad der skal gøres. Vi kalder det remigration – en helhedsindsats, der skal få langt flere til at forlade landet frivilligt, samtidig med at vi stopper for mere masseindvandring og naturligvis hjemsender dem, som ikke er her på lovlig vis. Selv ikke det sidste gør vi i dag.

For nyligt sendte vi vores pjece ”30 tiltag for remigration og til fremme af Dansk identitet” til samtlige folketingsmedlemmer. Her giver vi 30 konkrete bud på tiltag, der kan indgå i en remigrations-politik. Vi håber, at politikere vil lade sig inspirere af denne pjece, for vi har ikke råd til at lade dette vanvid fortsætte. Der er nemlig ingen mening med det der, sker lige nu. Der må og skal et ægte paradigmeskift til.

Remigration nu!

Tags: