LOADING

Type to search

ideologi

Remigration – Hvad betyder det egentlig?

Hvad er remigration?

Remigration kan kort opsummeres på denne måde: At ikke-vestlige migranter igennem tiltag på samfundsniveau tilskyndes til frivilligt at migrere tilbage til deres lande eller andre steder udenfor Europa, således at tilvæksten af ikke-vestlige migranter og efterkommere falder, i stedet for at stige.

Remigration og repatriering er ikke det samme

Remigration og repatriering bliver ofte forvekslet, men der er store forskelle på de to. Repatriering indebærer en tvungen hjemsendelse af ikke-vestlige indvandrere og deres efterkommere, og er det man tidligere har haft som løsningsmodel på det gamle højre. Vi tror ikke på, at det er en gangbar strategi, af flere grunde.

Repatriering bygger på en utopisk forestilling om ”Den rene etnostat”, hvor alle bortset fra den rene kernebefolkning sendes væk. En væsentlig forudsætning for repatriering er altså, at man klart kan identificere hvem der hører til og hvem der ikke gør. Vi mener ikke at virkeligheden er så sort/hvid, og at utopien om den rene etnostat derfor vil mislykkes, ligesom alle andre utopiske tankesæt.

Vi er anti-utopister, og stræber efter en langt mere pragmatisk løsning: Vi mener at det er muligt at have afgrænset immigration, som vi havde det i tiden før masseindvandringen – så længe vores etnokulturelle identitet styrkes og bevares.

Der er dog visse grupper, vi mener bør stå udenfor remigrationens frivillighedsprincip: Illegale migranter, kriminelle migranter og migranter der ikke er selvforsørgende. Ligesom det er helt rimeligt, at man sender migranter, der har fået asyl hjem, når der er sikkert i deres hjemlande.

Hvorfor er remigration så vigtigt?

Siden starten af 80’erne har vi set en ukontrolleret masseindvandring til Danmark. Den har været i konstant stigning år efter år, og på intet tidspunkt har tendensen været faldende. Det betyder at ikke-vestlige migranter langsomt er ved at udskifte den etnisk danske befolkning. Uden danskere, intet Danmark. Det er altså vores eksistens som folk, der er tale om at bevare.

Stop for asylbehandling, familiesammenføring og ikke-vestlig indvandring er åbenlyse og nødvendige tiltag, men vi ved allerede nu at det ikke vil være nok. Som nyligt påpeget af Pew Research Center, vil den muslimske befolkning i Danmark og Europa vokse, om vi så stoppede al indvandring i dag. Derfor er det vigtigt at migrantstrømmen ikke kun stopper – den skal vendes.

Hvordan sætter man gang i remigrationen?

Remigration er en bred strategi, hvor man igennem forskellige tiltag motiverer ikke-vestlige migranter og utilpassede efterkommere til at rejse ud af Europa. Remigrationen skal altså foregå frivilligt, og som organisk reaktion på det omkringlæggende, danske samfunds kulturnormer.

De migranter vi i Europa har størst problemer med, er typisk migranter fra muslimske lande. Dette ses både i forhold til demografi, men også kriminalitet, bandekrige, terrorisme og belastning på vores velfærdsstater. Der er tale om store grupperinger, og det er også dem vi ser organisere sig i parallelsamfund.

Derfor er det vigtigt at vi differentierer mellem indvandrere. Alt for ofte nævnes europæiske immigranter i samme åndedræt som ikke-vestlige indvandrere. Men der er forskelle – På godt og ondt deler vi kultur, historie og ånd med de andre europæiske folk. Al erfaring og data peger da også på, at en etnisk europæer nemmere bosætter sig i Danmark end en syrer.

Er vi først i stand til at differentiere, bliver det også muligt at målrette remigrationsindsatsen overfor de specifikke grupper der volder problemer. Her kan man igennem forskellige tiltag gøre det klart, at deres levevis er uønsket her. For eksempel ved at forbyde udenlandsk finansierede moskeer, moskeer der prædiker på ikke-europæiske sprog eller prædiker had. Ved at begrænse Islam i det offentlige rum, kan det gøres svært for de mest ekstreme islamister at trives i Danmark. Et tiltag som burkaforbuddet i Østrig har for eksempel allerede resulteret i at folk rejser fra Østrig, fordi de ikke har kunnet gå tildækket, og nu sker det samme i Danmark.

Der findes mange andre tiltag, som for eksempel at belønne visse grupper for at migrere hjem. Dette gøres faktisk allerede i Danmark. Fælles for alle tiltagene er dog, at de kun giver mening at indføre, hvis man samtidig stopper med at give ikke-vestlige migranter ret til ophold i landet.

Vi arbejder for remigration

Identitær er ikke et politisk parti. Vi arbejder med metapolitik og idéer, som er de områder der i sidste ende afgør, hvilken politik der føres på Christiansborg. Derfor ser vi det ikke som vores hovedopgave at formulere realpolitiske løsninger, men derimod at skubbe udviklingen i en retning, så flere og flere får øjnene op for nødvendigheden i remigration. På den måde vil der komme mange flere idéer til hvordan man kan sætte skub i remigrationen, og fjerne de barrierer der eksisterer for at det sker. Er der politiske partier der deler vores betragtninger, er det kun godt.

Igennem aktivisme forsøger vi at skabe opmærksomhed omkring den store udskiftning, etnokulturel identitet og remigraion. Du kan også komme op fra sofaen, og blive aktiv – Det kan du læse mere om hér.

Tags: