LOADING

Type to search

Stop hjernevask af børn: Vi lukker Sex & Samfund!

Med skilte, plakater og afspærringstape foretog identitære aktivister søndag morgen en symbolsk lukning af Sex & Samfunds hovedkontor på Amager for at gøre opmærksom på, hvordan organisationen indoktrinerer børn med det formål at opløse køn og familie. Sex & Samfund er en såkaldt ’normkritisk’ organisation, der er storleverandør af undervisningsmateriale til de danske skoler, og som ofte fremstilles som uvildige eksperter i medierne, selvom de er alt andet end dette. Sex & Samfund er en identitetspolitisk lobbyorganisation, der intet har at gøre i de danske skoler. Vi skal ikke acceptere ekstremistisk indoktrinering af vores børn og unge.  

Sex & Samfunds kontor er blevet lukket

Venstreradikal interesseorganisation

Sex & Samfund har i medier og politiske kredse opnået status som uvildig ekspert udi køn og seksualitet, selvom organisationen abonnerer på ekstreme synspunkter, såsom at køn er noget ikke-biologisk, men en social konstruktion, at der findes mange forskellige køn, og at børn skal kunne få foretaget juridisk kønsskifte.

DR har på en række programmer, herunder ’Ultra Smider Tøjet’, hvor en pædofil havde optrådt nøgen foran børn, brugt Sex & Samfund som konsulenter.

En af måderne, hvorpå man tydeligt kan se, at der er tale om en venstreradikal interesseorganisation, er ved at kigge på det sprog, Sex & Samfund anvender i deres artikler og materialer; det er et vokabular, som er hentet fra den alleryderste venstrefløj. Woke-begreber som ’oplevet køn’, ’ciskønnethed’, ’nonbinær’ og ’heteronormativitet’ er ord og formuleringer, der går igen, og som er hentet fra en radikal queer-teori i USA.

Et andet bevis for Sex & Samfunds åbenlyse politiske agenda er at se på listen over, hvilke personer de indgår samarbejde med; listen tæller blandt andre fjerdebølgefeministen Louise Kjølsen, bedre kendt som ‘Twerk Queen’, samt tykaktivisten Dina Amlund. Organisationen har også en række overlappende holdninger med LGBT+ Danmark.

Generalsekretær Bjarne B. Christensen har overfor Kristeligt Dagblad erkendt, at Sex & Samfund ikke er en upartisk organisation:

”Det er en falsk modsætning, at man ikke både kan være eksperter og have holdninger.”

Selvom Sex & Samfund ikke selv ser et problem ved, at de på den ene side har en tydelig politisk dagsorden, mens de på den anden side agerer uvildig ekspert, så forholder det sig anderledes for en række fagpersoner.

Professor i statskundskab ved Aarhus Universitet, Anne Skorkjær Binderkrantz, har til Kristeligt Dagblad sagt:

”Det har nok at gøre med, at organisationen ikke umiddelbart bliver betragtet som en med særinteresser. Hvis en fagforening eller alle mulige andre interesseorganisationer havde forsøgt at vinde indflydelse gennem undervisningsmateriale, var det nok ikke lykkedes, fordi skolerne ville opfatte det som et partsindlæg. Sex & Samfund repræsenterer ikke en bestemt gruppe, men et mere abstrakt, idealistisk formål om at højne seksualoplysning. Derfor har mange måske ikke et blik for, at den også har en ideologisk dagsorden.”

Filosof og cand.pæd. Brian Degn Mårtensson har til samme avis sagt følgende:

”Jeg vil til enhver tid forsvare Sex & Samfunds ret til at gøre sin dagsorden gældende. Det er det, den er sat i verden for. Jeg vil til gengæld være kritisk over for de medier, politikere og offentlige myndigheder, der giver den en status som uvildig ekspert. Det er ikke Sex & Samfunds, men mediernes, politikernes og skolernes ansvar at vurdere, om der ligger en ideologisk dagsorden bag de udsagn og det materiale, de ophøjer til at være ekspertviden.”

Indoktrinering i skolerne

At Sex & Samfund ved hjælp af skattekroner i multimillionstørrelsen gennem bevillinger og tilskud fra ministerier og styrelser kan udbrede sine venstreradikale idéer om køn, seksualitet, familiekonstruktioner og normer er i sig selv uacceptabelt, ligesom det er dybt kritisabelt, at medierne ukritisk agerer mikrofonholdere for dem. Værst af alt er dog, at interesseorganisationen har fået kløerne i vores børn og kan indoktrinere dem allerede i de helt små klasser.

Sex & Samfund laver normkritisk skolemateriale til de allermindste i 0.-3. klasse, ligesom det fortsætter i de større klasser. Man forsøger at indoktrinere børn med, at køn er noget kulturelt tildelt og ikke biologisk betinget. En formulering som ”køn tildelt ved fødslen” går derfor igen i flere af de artikler, Sex & Samfund skriver. På den måde fremmer man et narrativ om, at et køn er noget, man vælger, frem for noget medfødt. Dette bidrager til en omfattende og skadelig køns- og identitetsforvirring hos børn og unge.

For børnenes skyld.

Propagandaen skader børn

Vi ser i disse år en stigning i antallet af transkønnede, der henvises til behandling på Sexologisk Klinik og Center for Kønsidentitet. Officielle tal fra Rigshospitalet viser, at henvisninger til Sexologisk Klinik er steget med knap 200% fra 2015 til 2020.

Værst går det udover pigerne. 103 piger og 38 drenge i alderen 11-17 år blev i 2020 henvist til Sexologisk Klinik alene i Region Hovedstaden. De fleste henvendte sig med ønsket om at få foretaget en kønsskifteoperation eller på anden måde få hjælp til at tackle deres kønsdysfori. Tendensen er nogenlunde den samme for ældre aldersgrupper. I Aalborg er 200 kvinder og 136 mænd i alderen 18-22 år blevet henvist til Sexologisk Center de seneste to år.

Det er tydeligt, at især unge piger er sårbare overfor påvirkninger udefra. Meget tyder på, at årsagen til den voldsomme stigning af transkønnede piger har at gøre med promoveringen af transkønnede i mediebilledet, på sociale medier og ikke mindst i undervisningen på landets skoler.

Sex & Samfund spiller således en vigtig rolle i forhold til at sprede idéen om transkønnethed og dermed vildlede unge piger, der i deres vanskelige pubertets-år måske kan føle sig lidt anderledes. I stedet for at anse dette som en hormonel fase, der vil gå over igen, bliver de ansporet til at tro, at det er, fordi de er fanget i den forkerte krop.

Et angreb på vores samfund

I disse år ser vi et voldsomt angreb på de naturlige og organiske identiteter, som vi fødes med. Dekonstruktionen af det danske folk, dansk kultur og historie har vi været vidne til gennem mange år. Venstrefløjens intellektuelle har i et vedvarende forsøg på at nedbryde vores civilisation sagt, at alle danskere og andre europæere ikke har deres egen kultur, og at vi alle bare er indvandrere.  

Nu er det så familien og en traditionel, biologisk kønsopfattelse, som står for skud. Vi hører politikere i Folketingssalen hævde, at mænd kan føde børn, der arbejdes konstant for at opløse den traditionelle familie ved at øge antallet af forældre. Vi har fået juridisk kønsskifte til voksne, og det er kun et spørgsmål om tid, før det også bliver muligt for små børn. Teenagere stopfodres allerede med hormoner, der kan sætte puberteten i stå, så de ikke udvikler sig naturligt. Det er vanvid, og vi er nødt til at sige fra over for den slags! 

Et levedygtigt samfund starter med sunde familier, der som udgangspunkt består af mor, far og børn. Den opløsning af familien, som Sex & Samfund arbejder for, kan man ikke bygge et samfund på. Et samfund har brug for normer, og normer bør have rod i de traditioner og den kultur, som vi har fået overleveret af dem, der kom før os. Som vi ved fra tressernes og halvfjerdsernes mange eksperimenter, så er det især børnene, der kommer til at betale prisen for den totale normløshed og værdinihilisme. Det er børnene, der skal leve med to mødre, tre fædre og andre vanvittige regnbuekonstellationer, opløste familier og en total kønsforvirring. Vi gør dem ikke en tjeneste ved at lade Sex & Samfund stå for seksualundervisningen i skolerne, ligesom vi på længere sigt skader vores samfund ved at se bort fra de traditioner, som både Danmark og hele den europæiske civilisation bygger på.

 Vanviddet skal stoppe nu – for vores børns skyld!

Tags: