LOADING

Type to search

Tags:

Remigration er nødvendigt – Vi uddanner folketingsmedlemmerne!

I anledning af det for nylig afholdte folketingsvalg har Generation Identitær i denne uge sendt pjecen ’30 tiltag for remigration og til fremme af dansk identitet’ til samtlige nye og genvalgte folketingsmedlemmer. Pjecen indeholder 30 konkrete forslag til, hvordan man tager et ægte opgør med den forfejlede udlændingepolitik og vender den demografiske udvikling, som truer Danmark. Det er ikke nok at bremse indvandringen. Tilstrømningen af meget fremmede folk har været så massiv de seneste fire årtier og er fuldstændig uden historisk fortilfælde. Den førte politik har medført, at vi aktuelt står midt i en igangværende befolkningsudskiftning, der kun kan stoppes gennem en egentlig udvandringspolitik. Derfor kræver Generation Identitær remigration. Vi håber med disse 30 tiltag at kunne inspirere politikerne på Christiansborg til at gribe udlændingepolitikken anderledes an.

Der er valgt 52 nye politiker ind, som aldrig har modtaget denne vigtige udgivelse.

Danmark er truet

Siden 1980 er vi i runde tal gået fra at huse 1% ikke-vestlige migranter til i dag 10%. Vi har set, hvordan vores samfund er blevet radikalt forandret som følge heraf. Moskéer, bazarer, kebabshops og vandpibecaféer skyder op over alt i landet, og vi har store boligområder og hele postnumre, hvor danskere allerede i dag er i mindretal.

Udviklingen vil kun blive forværret, hvis vi ikke gør op med den forfejlede udlændingepolitik. Det er ikke en naturlov, at andelen af ikke-vestlige migranter skal stige og stige; udviklingen er et resultat af politiske beslutninger, og vi kan ændre kursen ved at ændre den førte politik.

Befolkningsudskiftningen er en akut trussel mod Danmark og danskerne. Hvis vi skal overlade et trygt, sikkert og homogent land til vores børn og børnebørn, er vi nødt til at handle nu.

Selv ikke politikere fra Alternativet slipper for at få pjecen tilsendt.

Tiltag til remigration

Løsningen hedder remigration og er en bred vifte af tiltag, der skal tilskynde ikke-europæiske migranter til at rejse hjem. Kun sådan kan vi vende den demografiske udvikling og sikre os, at Danmark forbliver danskernes hjem – også om 200 år.

Derfor har vi udfærdiget pjecen ’30 tiltag for remigration og til fremme af dansk identitet’ og sendt den til samtlige folketingsmedlemmer. De 30 tiltag er et forsøg på at konkretisere, hvordan remigration kan se ud i praksis.

Vores forhåbning og formodning er, at der blandt de 179 folketingspolitikere i hvert fald sidder en håndfuld, der har indset problemets alvor og ønsker at gøre noget ved det.

Du kan også læse hele pjecen:

Download pjecen som PDF her.

Læs den digitalt hos ISSUU her.

Tags: