LOADING

Type to search

Aktion på Storstrømsbroen: Byg Fort Europa!

Omgivet af ild og røg udførte identitære aktivister lørdag en kæmpe banneraktion på Storstrømsbroen mellem Sjælland og Falster med budskabet: “Byg Fort Europa!”. Europa oplever lige nu det største pres på vores grænser siden migrantkrisen i 2015, og presset vil kun tage til i styrke i årene, der kommer, som følge af en eksplosiv befolkningstilvækst i Afrika og Mellemøsten. Hvis vi skal sikre vores børns og civilisations fremtid, er vi nødt til at tage truslen alvorligt. Det er på tide at beskytte europæernes eneste hjem – byg Fort Europa!

Et nyt 2015

Netop nu oplever vi det største pres på vores grænser siden migrantkrisen i 2015. Migranter fra hele verden strømmer lige nu ind i Europa over bl.a. Middelhavet og gennem Balkanruten. Ifølge Frontex er 280.000 illegale migranter kommet til Europa i løbet af årets første 10 måneder. Det er en stigning på hele 77% sammenlignet med sidste år.

For to uger siden hasteindkaldte EU til et krisemøde i Bruxelles ovenpå den aktuelle situation. Ingen kan længere ignorere, at vi står på en skillevej, der kan afgøre Europas fremtid. 

Afslutningen på corona-pandemien giver migrationsstrømme markant bedre vilkår, eftersom grænsekontrollen mange steder i Europa igen nedprioriteres. Krige og konflikter rundt om i verden blusser igen op. De tal, vi ser nu, sammenholdt med de meldinger, vi hører, tyder på, at vi kan være på vej ind i et nyt 2015.

På Storstrømsbroen mellem Sjælland og Falster med kæmpebanner, ild og røg

Mange flere på vej

Afrikas samlede befolkning står til at blive fordoblet inden for de næste 30 år, og adskillige undersøgelser viser, at stadigt flere afrikanere ønsker at migrere til Europa i jagten på en materielt bedre tilværelse.

Afrika er et kontinent, der vil få endnu sværere ved at brødføde sine egne befolkninger, end de allerede har i dag. I Mellemøsten står de også til en eksplosiv befolkningstilvækst. Presset på Europas porte bliver massivt. Vi kan forvente, at vi endnu kun har set toppen af isbjerget. Millioner af afrikanere og arabere vil søge mod Europa i årene, der kommer. 

Byg Fort Europa

Hvis vi skal sikre vores børns fremtid, er det nødvendigt at sikre Europas ydre grænser. Som det ser ud nu, er vi for sårbare. Lande som Italien og Grækenland gør, hvad de kan for at afvise migranter, selvom de får massiv kritik herfor af teknokraterne i EU, som åbenbart er for fine til at udføre det beskidte arbejde selv. Østeuropæiske stater har for nylig bygget mure og opført pigtrådshegn for at forhindre migrantstrømme i at vade direkte ind gennem Hviderusland.

Selvom det er godt, at de enkelte lande i Europa viser handlekraft, er det langt fra holdbart, at de står så alene med den vitale livsopgave, som det er at forsvare vores grænse. Det er et fælles anliggende for alle, der er en del af den europæiske familie, at beskytte vores territorier.

Byg Fort Europa!

I stedet for at overlade vores skæbne til Erdogan og tillade, at han kan bruge migranter som et våben imod os, fordi han har nøglerne til Europa, bør vi i stedet gøre os fuldstændigt uafhængige af vores gamle ærkefjende. Europa er europæernes hjem, og det bør derfor kun være op til os, hvem der kommer ind. Vi skal have modet og viljen til konsekvent at afvise fremmede, der står på vores dørtærskel og påberåber sig asyl.

Der er behov for et grundlæggende opgør med den førte indvandrings- og asylpolitik. Det skal være slut med uholdbare lappeløsninger og mulighed for at få behandlet sin asylsag i Europa. Fæstningsværket skal opføres hurtigst muligt, så vi kan forsvare dét, der retmæssigt er vores. Det gælder vores civilisations overlevelse. 

Byg Fort Europa! 

Tags: