LOADING

Type to search

Det liberale demokratis fallit: GI forsøges forbudt i Frankrig

Det liberale demokrati lover politisk pluralisme for dem, der følger demokratiets spilleregler. Alligevel ser vi nu, hvordan den identitære bevægelse begrænses og forsøges forbudt flere steder. Senest i Frankrig, hvor indenrigsministeren i fredags sendte et brev til den lokale identitære bevægelse, og bebudede, at processen med at opløse gruppen nu var sat i værk. Årsagen er ifølge ministeren, at de “opildner til had”, fordi de taler for remigration og aktivt modarbejder islamiseringen. En vag anklage, som er et angreb på alle, der er kritiske overfor masseindvandring og islamisering. Denne sag viser, at den demokratiske pluralisme ikke gælder for højrefløjen, og udstiller det liberale demokratis krise. Generation Identitaire har benyttet sig af de samme ikke-voldelige aktionsformer, som dele af venstrefløjen har brugt i årevis. Det er ikke vores aktionsformer, der er problemet. Det er vores idéer, som man forsøger at eliminere. 

Den identitære bevægelses succes

At Generation Identitaire forsøges forbudt skyldes i høj grad dens overvældende succes. Som noget nyt på den udenomsparlamentariske højrefløj beskæftigede man sig med kulturel forandring, frem for at fokusere på en kommende konflikt med systemet. Man respekterede demokratiet, og med provokerende ikke-voldelige aktioner har man gang på gang udstillet den franske stats mangler. Den seneste aktion, hvor man afslørede at grænseovergange i Pyrenæerne slet ikke blev bevogtet, hvilket var i direkte modsætning til, hvad man havde oplyst befolkningen om, blev for meget for den franske indenrigsminister, der svor at han ville gøre, hvad han kunne for at opløse Generation Identitaire. 

Det er i den forbindelse værd at bemærke, at der ikke var nogen, der blev tiltalt for nogen forbrydelser i forbindelse med denne aktion. Generation Identitaire lavede i 2018 en lignende aktion i Alperne, hvor også danske aktivister deltog. Dengang retsforfulgte man flere franske aktivister, der dog alle blev frikendt. Aktionen var indenfor lovens rammer. I forhold til dette bemærker indenrigsministeren at Generation Identitaire “gemmer sig bag loven”.

Bemærkningen er sigende, for det er tydeligt at det er vores holdninger, som ministeren hentyder til. Han mener ikke at det kan være rigtigt, at en organisation som Generation Identitaire skal have lov til at eksistere, uanset om den overholder de demokratiske spilleregler. Derved udstiller han det liberale demokratis sande væsen: Den politiske pluralisme som vi er blevet lovet er en løgn. Den gælder kun så længe ens holdninger er pro-masseindvandring, pro-islamisering, pro-globalisering, osv. 

Venstrefløjen har i årevis betjent sig af aktivisme i stil med den Generation identitaire laver. Den franske identitære bevægelse har været exceptionelt god til skabe opmærksomhed om deres kernesager, og det er det de skal straffes for nu. Det er deres store success, der har ført til dette. 

Systemet er skævt

At systemet er skævt er ikke nogen nyhed for os. Når man er imod masseindvandring og islamisering og taler for remigration, så er der ikke lige vilkår. Universiteter, Big Tech, store virksomheder, globale organisationer, og mange andre institutioner og organisationer med stor indflydelse arbejder aktivt for udslettelse af det lokale, og for at fremme globalismen. Det er nu engang de vilkår vi må leve og arbejde under, og det nytter ikke at sætte sig ned og tude over det. I stedet må man erkende det og tilrettelægge sin strategi efter det. 

Men det vi ser i Frankrig nu, og vi også ser i Østrig og Tyskland (læs mere om det her) er noget nyt. Her ser vi, at stater vedtager tvivlsomme forbud eller forsøger at begrænse organisationer på tvivlsomt grundlag, der tydeligt viser, at de er villige til at se stort på de liberale grundprincipper, som de hævder at hylde.

Alle der arbejder imod den globalistiske dagsorden, er nødt til at undgå at være så naive, at de tror at magthaverne bare vil lade os tale frit. Den samme begrænsning af ytringsfriheden vi længe har set på internettet er nu også begyndt at slå igennem i verden udenfor nettet. Der er kræfter, der håber at det hele går væk, hvis man lukker munden på sine kritikere. 

Hvorfor et forbud nu?

Et forbud mod Generation Identitaire har været forsøgt før uden held. Når Macrons regering sætter dette i gang nu, så har det i høj grad noget med indsatsen mod islamisk ekstremisme at gøre. I kølvandet på de to terrorangreb i Nice og Paris i slutningen af 2020 har det været nødvendigt for Macron at vise handlekraft over islamister. Derfor har han iværksat forskellige tiltag, der skal forhindre yderligere terror. Generation Identitaire har i den forbindelse været stærkt kritisk overfor at Macron ikke iværksætter det som er nødvendigt for at sikre den franske befolkning – nemlig remigration.

Med forbuddet ønsker Macron at få kritikken til at forstumme, men vigtigere end det, så vil man vise, at man ikke er diskriminerende, men at man er imod al ekstremisme, om den så er islamisk eller kommer fra højrefløjen. At sidestille Generation Identitaire med en reel terrortrussel, der har kostet hundreder af franskmænd livet ved gentagne angreb bør enhver kunne se det absurde i. Formålet er at få Macron til at virke som beskytteren af republikkens liberale værdier, ironisk nok ved at iværksætte et forbud, som eksperter i forfatningsret klart siger er ulovligt. Der er næppe nogen tvivl om, at hvis dette forbud bliver realitet, så kan Generation Identitaire lægge sag an mod den franske stat og vinde, men en sådan retssag tager 2-3 år og i den tid vil det være forbudt at beskæftige sig med politisk aktivisme. Et forbud mod en af de mest profilerede organisationer på den franske højrefløj kan også ses som et forsøg på at mistænkeliggøre højrefløjens idéer generelt, og således et angreb på Macrons hovedmodstander inden valget i 2022. 

Bred støtte til GI

Den franske højrefløj og store dele af den franske befolkning støtter Generation Identitaire. Frankrig er et land, hvor befolkningsudskiftningen er særdeles fremskreden i flere områder, og mange mærker de reelle problemer, som det medfører. Derfor er det heller ikke underligt, at Generation Identitaires idéer og tanker er noget, som mange er enige i. Marine Le Pen spørger således på Twitter om regeringen vil forbyde de 63% af befolkningen, der er imod masseindvandring?

Et forbud mod Generation Identitaire baseret på de idéer som organisation står for, er og bliver et reelt forbud mod at være imod masseindvandringen. Det skal således ses som et globalistisk orienteret angreb på hele den franske og europæiske højrefløj. Vi må kun ønske mere indvandring, ikke mindre og slet ikke tilbagevandring. Det er der ikke plads til i det liberale demokrati. 

Hvad er konsekvenserne?

Et forbud mod Generation Identitaire kan have fatale konsekvenser for troen på demokratiet. Når man så tydeligt forbryder sig imod sine egne principper for at lukke munden på sine kritikere, så kan man ikke forvente, at hele befolkningen fortsat kan tro på disse principper. 

Det liberale demokratis største styrke har været, at det har været effektivt i forhold til at afværge interne konflikter. Hvis forskellige grupper mener, at de kan komme til orde og potentielt kan udøve indflydelse på lige vilkår med andre, så bliver det voldelige oprør mindre attraktivt. Det betyder at konflikter i højere grad udkæmpes på ord og ikke med vold. Men begynder man at udelukke helt legitime synspunkter fremført indenfor demokratiets rammer, så risikerer man at underminere tilliden til, at det nytter noget at agere demokratisk.

Generation Identitaire har været vigtig på den måde, at de som organisation netop har vist en demokratisk farbar vej, hvor de med stor success har kunne fremføre deres synspunkter. På denne vis har gruppen haft en afradikaliserende effekt. Der var et sted, hvor man kunne blive aktiv på en ikke-voldelig måde og blive hørt. Dette fjernes, hvis Generation Identitaire forbydes, men modstanden mod masseindvandringen forsvinder naturligvis ikke. Det eneste der forsvinder er troen på at den demokratiske vej er en mulighed, og det kan betyde at tilstrømningen til mere radikale bevægelser vil øge. Dette er næppe positivt. 

Hvad så nu?

Forbydes Generation Identitaire betyder det også, at personkredsen bag ikke længere kan være politisk aktive i en ny organisation i Frankrig. Det har således vidtrækkende konsekvenser. Men selv om det er et hårdt angreb, så kan man ikke dræbe en idé. Frøet er plantet for længst, succeserne taler for sig selv. Man kan ikke fjerne dette med forbud. 

Uanset om Generation Identitaire forbydes eller ej, så har de allerede tilført højrefløjen nye måder at tænke og arbejde på. Det vil sætte sit præg på fremtiden. 

Et forbud vil være et angreb på hele højrefløjen i Europa. Det vil blive brugt ikke kun til at angribe de identitære bevægelser i andre lande, men også til at mistænkeliggøre al kritik af islamisering og masseindvandring, også fra de etablerede populistiske politiske partier. Hvis man tror, at det kun går ud over de identitære grupper, så tager man grueligt fejl.

I sådanne tider er det vigtigt at holde hovedet koldt, og ikke mindst at stå sammen på højrefløjen. Næste gang er det nogen andre det går ud over, og den slags kan nemt blive ved indtil man har fået atomiseret al modstand. Sådan må det ikke gå.

Et af vores slogans her i Danmark er “Patrioter kan ikke stoppes!”, og det er godt at huske på i disse repressive tider. Når en falder, må andre tage over. Således også her. Når presset er størst, er det tid til at udvise styrke. At redde de europæiske nationer fra udslettelse er for vigtig en sag til at man bare kan give op. Vi har en pagt med dem der kom før os, og dem der kommer efter os, som vi ikke kan bryde. At modstå den voldsomme modstand vi møder vil kræve nytænkning, det er der ingen tvivl om. Det er vi heldigvis gode til i den europæiske identitære bevægelse. Kampen fortsætter som altid. 

På lørdag d.20. er der demonstration i Paris i protest mod regeringens forsøg på at lukke munden på Generation Identitaire. Vi opfordrer alle, der har mulighed for det til at deltage. Du kan finde information på Generation Identitaires Telegram-kanal.

Tags: