LOADING

Type to search

Frankrigs regering vil forbyde Generation Identitaire

Da Macrons indenrigsminister, Gérald Darmamin, så Generation Identitaires seneste aktion, hvor de patruljerede den fransk-spanske grænse i Pyrenæerne, blev han forarget. Så forarget, at han iværksatte en undersøgelse for at se om det er muligt at forbyde organisationen. Dette selv om der intet ulovligt var i aktionen, og der er da heller ikke er rejst sigtelse mod nogen af deltagerne. Angrebet på Generation Identitaire er blot det seneste eksempel på, hvordan en liberal stat forsøger på at knægte ikke-voldelige patrioter, mens islamister og andre stortrives. Disse angreb er en trussel mod den frie meningsdannelse, og kan danne præcedens for angreb mod andre lovlige patriotiske grupperinger.

Alperne og Pyrenæerne

D.5. januar 2021 bekendtgjorde myndighederne, at de havde lukket for grænseovergang i Col du Portillon i Pyrenæerne som en del af de foranstaltninger mod terrorisme, der er fulgt i kølvandet på sidste års blodige terrorangreb i Nice og Paris. Sagen er bare, at området ikke blev bevogtet sådan som myndighederne havde sagt. Derfor besluttede Generation Identitaire at gøre noget ved sagen. En større gruppe aktivister overvågede i flere dage området med køretøjer og droner. Forinden havde de bekendtgjort, at de ville kontakte politiet, hvis de så noget mistænkeligt. Altså, helt efter bogen og indenfor, hvad man som borger kan gøre.

Aktionen skabte en del opmærksomhed og var en succes. Overvågningen af området blev øget, og myndighederne fik lidt røde ører fordi de ikke helt havde levet op til det de havde sagt. Generation identitaire lavede en lignende aktion i Alperne i 2018, hvor omkring 100 aktivister, herunder også danskere opsatte et hegn i alperne og patruljerede til fods, i biler og i helikoptere. Også dengang reagerede myndighederne ved at øge overvågningen af området.

I begge aktioner viste det sig altså, at Generation Identitaire havde ret. Grænsebevogtningen var utilstrækkelig, og derfor satte man mere ind. På trods af, at de har påvist reelle problemer, er det ikke taknemmelighed de franske aktivister mødes med af regeringen.

Vil forbyde Generation Identitaire

Ved aktionen i Alperne i 2018 var der forargelse fra den franske elite, mens andre jublede over de identitæres storstilede aktion. Dengang blev der rejst tiltale mod tre aktivister for at have udgivet sig for at være en myndighed. De tre blev først kendt skyldige, men de ankede dommen og blev frikendt ved en højere instans. Der var ikke noget at komme efter, og det samme gør sig gældende ved aktionen i Pyrenæerne. Men hvorfor reagerer den franske regering så voldsomt?

Generation Identitaire er ekstremt dygtige til at komme i franske medier, og de har i høj grad udstillet manglerne ved de franske politikere og hele den franske udlændingepolitik igennem årene. Det er tydeligt, at man ikke bryder sig om det fra officielt hold, og derfor ser vi nu et forsøg på at forbyde organisationen, selv om der intet ulovligt er begået. Macrons tidligere indenrigsminister, Christophe Castaner udtalte i forbindelse med Gérald Darmanins undersøgelse, at det havde ”været ham en fornøjelse” at opløse Generation Identitaire.

Efter sidste års terrorangreb i Frankrig er magthaverne meget følsomme i forhold til deres angiveligt ”hårde indsats” mod islamisk terror, og de bryder sig ikke om at nogen påpeger, hvor mange mangler den har. De identitære bevægelser er mange steder en torn i øjet på magthaverne, og uanset at der kun anvendes fredelige midler, så er repressionen benhård. Det er noget vi også har set for nyligt i andre lande.

Hammeren falder i Østrig

I Østrig har myndighederne også stramme grebet gevaldigt om den østrigske identitære bevægelse, IBÖ. I disse dage diskuteres det om bevægelsens logo, det samme lambda som vi anvender, skal forbydes. Forbuddet er en del af en anti-terrorlov, som er resultat af det islamiske terrorangreb i Wien i november 2020. Det er svært at tro, men det er sådan at Sebastian Kurz’ regering har skrevet ind i deres regeringsgrundlag, at de vil forbyde den identitære bevægelse i Østrig, og de benytter et islamisk terrorangreb som anledningen til at gennemføre et sådant forbud. Loven burde være rettet mod islamister, men er rettet mod patrioter, der netop har arbejdet for at begrænse islamisk terror i årevis. Ironien er til at tage at føle på.

Hvis forbuddet mod IBÖ’s symbol vedtages, er det lig med et reelt forbud mod organisationen. For det er meget svært at have en organisation uden navn eller logo. Forbuddet vil ligeledes gælde alle beslægtede organisationer. Hvad dette betyder er ikke klart, men det vil højst sandsynligt betyde, at personkredsen bag IBÖ ikke ville kunne lave nye organisationer. Det er ikke fordi de østrigske myndigheder ikke har forsøgt at få skovlen under de identitære før.

Tidligere har man anklaget IBÖ for at være en kriminel organisation, blandt andet fordi de havde malet på vejen med kridt og solgt klistermærker, som folk kunne sætte op rundt omkring. Dette blev dog afvist ved to retsinstanser. Derefter forsøgte man sig med en finansiel undersøgelse af organisationen, som heller ikke førte til noget. Da det kom frem at terroristen ved Christchurch angrebet havde doneret til IBÖ’s leder Martin Sellner over et år før han begik angrebet, blev Sellner og hans kone sigtet for terror, men dette blev droppet fordi det viste sig at være komplet grundløst. Der har således været mange forsøg på at lukke munden på IBÖ, men da det ikke er en voldelig eller kriminel organisation har det været umuligt. Nu ser det ud til at man bare vælgerat forbyde logoet og navnet, selv om der ikke er nogen lovlig grund til det. IBÖ kan naturligvis føre en retssag, og den kunne de nok vinde, men det tager minimum to år. Husk, at dette foregår i et land, som vi I Danmark betragter som demokratisk.

Tysk efterretningstjeneste er politisk

I Tyskland har man en efterretningstjeneste, der har til opgave at beskytte forfatningen. Den hedder Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) og har til opgave at klassificere venstre- og højreekstreme personer og andre, der kan anses for at være en trussel mod den tyske forfatning og orden. Normalt har det drejet sig om tilhængere af vold eller lignende, men på trods af at være en ikke-voldelig gruppering, har man for ikke så længe siden valgt at klassificere den tyske identitære bevægelse (IBD) som ”højreekstrem”. Dette betyder både at man kan bruge ret ekstreme midler når det kommer til overvågningen af gruppen, men også at en minister med et pennestrøg kan forbyde grupperingen.

Du kan læse en mere grundig artikel om sagen i Tyskland her, men kort sagt har man valgt at klassificere IBD som højreekstrem, fordi de mener at etnicitet og kultur er forbundne. Det er således alene fordi de mener noget andet end den officielle multikulturelle ideologi dikterer i Tyskland. BfV udtalte i forbindelse med klassificeringen, at de anerkendte at IBD ikke er en voldelig organisation, men at man anså dem for at være ”åndelige brandstiftere”.

Hvis vi ser på eksemplerne fra Frankrig, Østrig og Tyskland, er det tydeligt at selv om en patriotisk bevægelse er erklæret ikke-voldelig, og sådan set bruger de samme metoder som organisationer som Greenpeace og andre har gjort i årevis, så bliver de mødt med en helt anden modstand fra myndighedernes side end de venstreorienterede gør.

Blød totalitarisme

Den liberale orden lover os, at så længe vi holder os indenfor lovens rammer, så vil vi have mulighed for at udtrykke vores holdninger frit ligesom alle andre. De seneste års begivenheder har tydeligt vist, at dette er en løgn. Patrioter har ikke de samme vilkår som alle andre, om det så er på de sociale medier eller i den såkaldte retsstat.

Det liberale pluralistiske samfund er en løgn, for det gælder kun for dem, som holder sig til at sige lettere variationer af det samme. For højrefløjen gælder det ikke, det er ganske tydeligt, når fredelige aktivister på den måde skal udsættes for massiv chikane via retssystemet og nu også forskellige forsøg på direkte forbud.

På den måde virker den identitære bevægelse som en fremkaldervæske i vores liberale samfund. Den bløde totalitarisme, der lurer lige bagved løfterne om pluralisme, bliver meget tydelig, når det kommer til sagerne om den identitære bevægelse. Grunden er, at her er der for første gang en bevægelse fra højre, som man ikke bare kan affærdige som tosset, voldelig eller samfundsnedbrydende. En bevægelse, der har haft stor gennemslagskraft i medierne de sidste mange år, og som udfordrer den liberale ordens og globalismens ideologi.

Der var ingen, der sagde det skulle være let at modarbejde masseindvandring og forsvare Europa. Uanset, hvad der sker, så finder vi altid en vej. Den identitære bevægelse er ikke sådan at stoppe, og det vil naturligvis heller ikke ske denne gang. Vi fortsætter med at udpege magthavernes fejl og mangler, også selv om de forbyder vores symboler, vores navne eller hvad de kan finde på. Globalismen skal altid møde modstand og vi giver ikke Europa fra os uden kamp.

Du kan gøre dit ved at blive aktiv i Generation Identitær i dag. Se hvordan her.

Tags: