LOADING

Type to search

Kommentarer

Flere med migrantbaggrund i Danmark end tidligere antaget

Af en artikel i Berlingske fremgår det, at der er langt flere med ikke-vestlig baggrund end tidligere antaget. Det kommer næppe bag på nogen, da alle, der har interesse for området er klar over, at den måde som Danmarks Statistik opgør antallet af folk i Danmark med migrantbaggrund er yderst konservativ i forhold til, hvordan det opgøres i mange andre europæiske lande. Fx Sverige.

Befolkningsudskiftningen fortsætter

I artiklen hedder det:

”Faktisk er der tæt på 400.000 personer født i Danmark, som er registret som værende af dansk oprindelse, men som har delvis oprindelse i udlandet. Deres mor eller far er nemlig født i udlandet, men det er ikke tidligere regnet med i udlændingetallene. Mere end 100.000 af disse kommer fra ikkevestlige lande.”

Tallene er gjort anderledes op end de tal, som man normalt får fra Danmarks Statistik. De nye tal stammer fra samme sted, men er resultat af en særkørsel, der er blevet bestilt:

”I den seneste rapport om indvandrere i Danmark fremgik det, at der per 1. januar i år var 506.570 indvandrere og efterkommere med ikkevestlig baggrund i Danmark, hvilket svarer til 8,72 procent af hele befolkningen. Men hvis man også ser på personer, hvor kun enten mor eller far stammer fra et udenlandsk land, viser det sig, at en femtedel af Danmarks befolkning helt eller delvist har udenlandsk baggrund. I alt drejer det sig om cirka 1,2 millioner mennesker. Cirka en fjerdedel af disse ca. 400.000 mennesker, som er nye i statistikkerne, stammer fra ikkevestlige lande som Tyrkiet, Irak og Pakistan. Der er også adoptivbørn, som nu er blevet forældre, med i opgørelsen.”

Befolkningsudskiftningen er altså i fuld gang, som vi har påpeget igen og igen. Heldigvis er der også blandt politikerne nogen, som har fået øjnene op for dette forhold, men langt fra nok. I artiklen lyder det dog fra Socialdemokraternes Rasmus Stoklund, at de er bekymrede for udviklingen:

”Derfor giver de nye også anledning til hævede øjenbryn. Hvis man vil bevare en velfærdsstat, er det ret afgørende, at der er en stor grad og kulturel og social homogenitet. Ellers mister folk tilliden og lysten til at betale skat til hinanden. Det er grundlaget for velfærdsstaten, at man solidarisk hæfter for hinanden”

Vi er helt enige, men så længe Socialdemokraterne ikke er villige til at vende udviklingen, er de en del af problemet. Vi minder om, at den nye regering har betydet, at det er blevet endnu nemmere for migranter med asylophold at blive i landet, selv om deres hjemlande er sikre. Ligeledes har Socialdemokraterne haft travlt med importere såkaldte kvoteflygtninge, som naturligvis også får ret til familiesammenføring.

Letsindig omgang med tal

Manden bag særkørslen hedder Hjarn von Zernichow Borberg, der i længere tid har forsøgt at overbevise danskerne om, at det går rigtigt godt med integrationen. Noget, der næppe er særligt mange andre, der er overbeviste om. Blandt andet har han forsøgt, at få det til at se ud som om migranter og efterkommere er mindre kriminelle end de er, og at det går bedre med uddannelserne for efterkommere end tilfældet er. Det sidste kan du læse Morten Uhrskovs gennemgang af her.

I artiklen fremhæver Borberg, at det er en succes for integrationen, at så mange gifter sig på tværs af kulturer. Han siger:

”De fleste vil betragte det som vellykket integration, at man bliver gift og får børn på tværs, og man kan alt andet lige sige, at disse ca. 400.000 personer bliver mere påvirket af dansk kultur, end hvis de isolerer sig med personer, der også har udenlandsk herkomst.”

Men sagen er, at vi ikke ved, hvor danske de ”danskere” som man har giftet sig med er. For et dansk statsborgerskab betyder naturligvis ikke at man er dansk. Det er blot et juridisk dokument, der intet fortæller om, hvilket folk man tilhører, hvor ens loyaliteter er, og så videre.

Fakta er, at demografien i Danmark ændrer sig hurtigere end mange regnede med. Det bør være et wake up call for danske politikere og vælgere, for tiden løber ud og vi har allerede et radikalt anderledes samfund i dag end vi havde før masseindvandringens begyndelse. Lad os nu få vendt udviklingen og komme i gang med remigrationen.

Tags: