LOADING

Type to search

Syrien er nu sikkert: Tid til at rejse hjem

Flygtningenævnet vurderede i februar i år, at Damaskus og resten af Rif Dimashq-området i Syrien er sikkert at vende tilbage til. Det er nu derfor oplagt at, de syrere, der har modtaget asyl i Danmark, vender hjem.

For 61% af de indvandrede syrere i Danmark er opholdsgrundlaget asyl, mens det for 36% er familiesammenføring. Ingen fra denne gruppe, der udgør 35.441 ud af de i alt 43.679 indvandrere og efterkommere fra Syrien, har dansk statsborgerskab, hvilket i praksis betyder, at de ikke længere har noget reelt opholdsgrundlag, hvorfor vi med en god portion politisk vilje ville kunne få langt hovedparten af syrerne til at vende tilbage.

Magthavernes tykke hykleri

En af grundene til, at iværksættelsen af hjemsendelser af syrere i en nær fremtid synes urealistisk, ligger i, at politikerne nægter at samarbejde med Assad-regimet, fordi de ikke anerkender det. Dette betyder, at man som udgangspunkt ikke kan sende syriske migranter hjem, medmindre de frivilligt går med til det.

“Det vil sende et helt forkert signal om, at vi opfatter Assad som sejrherre i Syrien,” udtalte Socialdemokratiets Rasmus Stoklund til Jyllands-Posten i sidste måned, efter Venstres Mads Fuglede – uden sit partis mandat i ryggen – var kommet til at sige, at man fra dansk side skulle tilskynde til et samarbejde med Assad på EU-niveau om de syriske flygtninge i Europa. Formand Jakob Ellemann-Jensen var da få dage senere også ude og afvise, at et samarbejde med Syrien kunne komme på tale.

Et hykleri, der er til at tage og føle på, når man holder det op imod den pragmatisme, som pludselig rammer selvsamme politikere, når der er oliepenge og deslige på spil.

Således forstummer idealismens toner, så snart der er tale om det kommercielle samarbejde med Qatar, Saudi Arabien, De Forenede Arabiske Emirater og lignende diktaturstater. Syrien kan man imidlertid ingenlunde samarbejde med, må vi forstå. Arbitrære principper er naturligvis ikke reelle principper, og det er derfor hykleri, når vores magthavere nægter at finde løsninger til gavn for Danmark og Europa.

Tilbage i 2018 uddelte Generation Identitær boarding-kort til en afgang til Syrien i de danske gader

Tid til at vende hjem

Hvis ikke de danske politikere er villige til at lave en aftale med det syriske styre, så vil det betyde, at syriske migranter, der ikke længere har opholdsgrundlag og derfor står til udvisning, kan ende med at sidde i årevis på udrejsecentre i Danmark på de danske skatteyderes regning. Noget, som hverken de eller danskerne er tjent med.

På trods af uendelige løfter og snak om ”stram udlændingepolitik”, er det tydeligt, at de danske politikere ikke er villige til at gribe chancen for at sørge for, at en stor mængde migranter, hvis hjemland nu er sikkert, kan rejse tilbage. Dermed viser de, at de ikke på nogen måde har danskernes interesse for øje. Det er derimod helt andre ting, der bekymrer dem, som fx om det ser godt ud i det internationale samfunds øjne.

Generation Identitær mener, at danske interesser må veje tungest. Hvis det virkelig er meningen, at asyl er midlertidigt, så må det også være sådan, at migranter med ophold på asylgrundlag sendes hjem, når der er sikkert i deres hjemlande. Her svigter både regeringen og de borgerlige politikere danskerne endnu engang. De syriske migranter skal naturligvis rejse hjem til deres hjemland og hjælpe med at genopbygge det.

Syrien er sikkert – det er tid til at rejse hjem!

Tags: