LOADING

Type to search

Opløsningen af Génération Identitaire afslører liberalismens sammenbrud

Det liberale, pluralistiske demokrati er en løgn. Så tørt kan det konstateres, efter den franske regering har opløst Génération Identitaire under skalkeskjul af at ville forhindre opildnen til “had, diskrimination og vold”, på trods af ingen i organisationen er dømt for nævnte ting. Den lighed for loven, der forventes at eksistere i en retsstat, gælder kun for dem, der danser efter det herskende paradigmes pibe, og den liberale orden har fået status af at være en uanfægtelig kultfigur. Benytter man forenings-, forsamlings- og ytringsfriheden til at udfordre nutidens dominerende strømninger på en fredelig måde, ekskommunikeres man og behandles som kættere. Den liberale orden bøjer med andre ord sine egne principper for at komme synspunkter, den ikke kan lide, til livs. På den måde udstiller man den krise, man befinder sig i, for når man ikke kan håndtere kritik af omfattende problemer som masseindvandringen og globaliseringsbølgen, der som en syndflod udsletter alle lokale og nationale særpræg, så må det på et tidspunkt gå galt.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Årsagen til Génération Identitaires opløsning er politisk – ikke juridisk

Génération Identitaires opløsning sker på baggrund af en aktion, hvor de ved at patruljere i Pyrenæerne formåede at udstille Frankrigs ikke-eksisterende grænsekontrol, efter den franske regering havde påstået, at grænserne var bevogtet. På trods af at Génération Identitaire på forhånd havde bekendtgjort, at de ville kontakte myndighederne i tilfælde af, de observerede noget ulovligt, anklagede den franske indenrigsminister bevægelsen for at varetage myndighedernes opgaver, selvom ingen aktivister er blevet retsforfulgt efter aktionen. Manglen på retsligt efterspil skal ses i lyset af en tidligere retssag i forbindelse med en lignende aktion, hvor aktivister i Génération Identitaire blev frifundet for samme anklage. I den forbindelse udtalte den franske indenrigsminister, at Génération Identitaire “gemmer sig bag loven”, underforstået at der juridisk ikke er noget at komme efter, men at man ikke kan lide organisationen. De dokumenter, som de franske myndigheder har offentliggjort i forbindelse med opløsningen, viser da også, at det er de identitære idéer, der er primus motor for beslutningen, og ikke kriminelle handlinger. Det centrale i opløsningen er med andre ord ikke juridiske, objektive kriterier, men en benhård bekæmpelse af alle os, der er kritiske over for masseindvandringen og den heraf afledte islamisering, som vi har oplevet gennem de sidste mange år.

Myten om den neutrale retsstat

Floskler som “lighed for loven” gælder tydeligvis kun de politiske uenigheder, den gældende retsorden selv synes, den kan rumme. Så snart hegemonien udfordres med fredelige aktioner, der formår at udstille eksempelvis manglende grænsekontrol, er den liberale retsstat ikke længere en objektiv standard, der behandler alle lige og ens. I stedet nedkæmpes politiske modstandere på autoritær vis i det sekund, de dominerende strømninger bliver truet, og retsordenen undergraver dermed sig selv for at konsolidere sin dominans. Formålet er ikke – og har aldrig været – at behandle alle fair og ensartet, men at holde de politiske uenigheder inden for en sfære, der kan accepteres, ved at udslette fjenderne.

Det autoritære forsøg på at lukke munden på de identitære bevægelser i Frankrig – såvel som andre steder i Europa – viser, at vi udgør en reel trussel over for status quo, der sætter en tyk streg under sin svaghed ved at undergrave egne principper i forsøget på at komme os til livs. Heldigvis er principper, der undergraver sig selv, så snart de møder reel modstand, svage principper, og vi anskuer det udemokratiske forsøg på at fjerne os som nogle af liberalismens sidste krampetrækninger i et stadigt ungt århundrede. For selvom man kan forbyde ikke-voldelige organisationer, kan man ikke forbyde vores tankesæt, og den identitære bevægelse har med stor succes spredt tankefrø, der spirer vidt og bredt i Europa som aldrig før. Den identitære, europæiske ungdom er morgendagen, og liberalismen tilhører dagen af i går. Patrioter kan ikke stoppes!

Tags: