LOADING

Type to search

Ingen afrikanske pirater til Danmark

I slutningen af november måned havde den danske fregat Esbern Snare et sammenstød med afrikanske pirater i farvandet syd for Nigeria. I den forbindelse blev flere pirater dræbt, mens de overlevende blev taget ombord på fregatten. I øjeblikket opholder fire pirater sig på Esbern Snare, hvor de afventer, hvad der skal ske med dem. Noget tyder på, at vi kan risikere, at piraterne ender i Danmark, hvor de efter eventuel endt afsoning, måske endda kan få mulighed for at få permanent ophold. Det kan nemlig vise sig svært for de danske myndigheder at aflevere piraterne i deres hjemland, så de kan afsone der. Årsagen er, som så ofte før, Menneskerettighedskonventionen, der gør det umuligt at tage de beslutninger, der er bedst for det danske folk. Vi skal ud af konventionerne nu. Ingen afrikanske pirater i Danmark!

Kan ikke komme i fængsel i Nigeria

Der er masser af fængsler i Nigeria, hvor piraterne kommer fra, men alligevel kan vi risikere, at sagen ender med, at de fire pirater bliver transporteret hele vejen til Danmark, hvor de så skal for retten, og eventuelt afsone en dom. Sker det, vil de afrikanske pirater muligvis ende med at søge asyl i Danmark, og der er en reel risiko for, at vi aldrig slipper af med dem igen. 


Årsagen til dette er, at Nigerias fængsler ikke er på niveau med de danske, og man kan risikere, at piraterne får en hårdhændet behandling. Da piraterne er tilbageholdt på et dansk skib, er det den danske stat, der har ansvaret for piraterne, og skulle de blive indsat i et nigeriansk fængsel, så er det altså også den danske stats ansvar, at menneskerettighederne bliver overholdt, hvilket kan blive svært at kontrollere. Vi ender altså i en absurd situation, hvor nigerianere ikke kan sidde i fængsel i deres eget land, for forbrydelser, som de har udført i lokalt farvand. Derfor kan vi risikere, at piraterne ender på dansk jord. 

Verdens politibetjent

Man kan undre sig over, hvad en dansk fregat overhovedet laver i Guineabugten. Esbern Snare er indsat som en del af en international indsats mod pirateri i området, og her er formålet altså at sikre de skibe, der sejler her, hvoraf nogle er danske. I alt er der sendt 180 mand afsted på missionen, så det er ikke en billig omgang. 

Selv om der af og til sejler danske skibe i området, så kan man spørge sig selv, om det virkelig er den danske stats opgave at sikre farvandet ud for Afrikas kyst for de danske skatteyderes penge? Vi kan knap nok holde styr på lov og orden herhjemme, hvor en bandekrig endnu engang er blusset op. Så hvorfor prioriterer vi at sende en masse mandskab til Afrika, hvor resultatet oven i købet kan blive, at vi kommer til at importere pirater til Danmark?

Danmark bør ikke agere som politibetjent langt udenfor Europa. Udover, hvad vi oplever af uro i vores eget land, så er der i den grad brug for at vi bevogter vores egne grænser, samt hjælper til ved Europas ydre grænser. Pirateri i fremmede egne er ganske langt nede på listen over ting, som vi skal tage os af.

Ønsket om at være verdens politibetjent kan nu føre til, at vi bliver værter for afrikanske pirater, hvilket på ingen måde er acceptabelt. Vi skal bruge vores kræfter på at beskytte os selv, og det gælder både i forhold til at beskytte Danmarks og Europas grænser, men også i forhold til at træde ud af de skadelige konventioner, der forhindrer os i at handle korrekt.

Tags: