LOADING

Type to search

Kommentarer

Tyskland – et skridt nærmere mod totalitarismen

Bundesamt für Verfassungsschutz, den særlige tyske efterretningstjeneste, som har til opgave at holde øje med anti-konstitutionelle aktiviteter, har netop defineret den tyske identitære bevægelse som ”højreekstrem”. En politisk beslutning, der ikke bygger på hverken farlige aktiviteter eller trusler om vold, men derimod alene på bevægelsens kritik af islam og multikulturalisme. At en efterretningstjeneste agerer politiske på denne måde er særdeles bekymrende, hvis man har demokratiet kært.

Hvad er Bundesamt für Verfassungsschutz?

Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) ligner ikke de efterretningstjenester vi har i Danmark. I modsætning til de danske efterretningstjenester, holder BfV øje med om grupper og individer udøver aktiviteter eller har holdninger, der er i strid med den tyske forfatning. Her handler det ikke om, hvorvidt man har farlige aktiviteter eller andet, som en efterretningstjeneste normalt og med god grund holder øje med. Nej, det handler også om, hvad folk mener. Hvis BfV vurderer, at du er uenig med forfatningen, så vil de sætte dig under overvågning. Det virker mærkeligt for danskere, at et såkaldt demokratisk land har sådan en institution, men det er virkeligheden i Tyskland.

BfV har i ca. 3 år haft Identitäre Bewegung Deutschland (IBD) som et såkaldt ”overvågningsobjekt”, hvor tjenesten skal vurdere om, der er tale om en organisation, som arbejder mod forfatningen. Det har så vurderet, at der er tale om nu.

At efterretningstjenesten fører politisk virksomhed, er der ingen tvivl om. Udover en fredelig aktivistorganisation som IBD, har de også kastet deres opmærksomhed på det politiske parti Alternative für Deutschland (AfD). Ligesom med IBD mener BfV også, at der kan være tale om grundlovsstridige holdninger i partiet. I den anledning har de opfundet en hidtil ukendt status, som de har tildelt AfD, som de kalder ”prøvetilfælde”. Det er naturligvis mistænkeliggørende for enhver organisation, når efterretningstjenesten stempler en med en sådan status. AfD fandt sig af den grund heller ikke i det, og selv om BfV stadig undersøger AfD har partiet nu dom for, at de ikke må omtales som ”prøvetilfælde” mere.

Hvorfor mener BfV at IBD er ”højreekstremistisk”?

I BfV’s pressemeddelelse om afgørelsen nævnes der to paragraffer fra forfatningen. Det ene handler om at alle er lige for loven, og den anden handler om religionsfrihed. BfV mener, at IBD har holdninger, der går imod disse to paragraffer.

Men hvad baserer de det på? Jo, der nævnes, at man vil diskriminere mod folk på baggrund af deres oprindelse, og at IBD mener at multikulturalisme ødelægger tysk kultur. Endelig nævnes der som årsag, at IBD mener at kultur eksisterer i forbindelse med etnicitet.

Du læste rigtigt. BfV mener det er højreekstremt at mene at multikultur er skadeligt. Et grundsyn for identitære, er at kultur ikke ”svæver derude et sted”, men altid er noget, der er skabt af konkrete folk. Dette synspunkt angives også som årsag. Dermed er det sagt, at synspunker der ikke er ”højreekstreme” er de, der er positive overfor multikultur, og de der anser kultur for at være uden forbindelse til en etnisk gruppe. Skal man følge denne logik, er det pludselig mange, der kan kommes i den kasse.

Som konkrete eksempler på dette angives blandt andet deltagelse i ”Defend Europe” missionerne, hvor identitære fra hele Europa symbolsk har protesteret mod masseindvandring på Middelhavet og i Alperne.

Helt absurd bliver det, når BfV nævner kampagnen ”Stop Fatih” som forfatningsstridig, da den netop handlede om at forfatningen, og ikke sharia skulle gælde i Tyskland. Kampagnen indeholdt slogans som ”Imod islamisk universalisme – for ægte mangfoldighed” og ”Forfatningen, ikke sharia-lov”. Dette fremhæves altså som et form for bevis for at IBD skulle have holdninger, der er imod forfatningen. Man tror næsten ikke det kan være sandt.

Det fremgår klart og tydeligt af udmeldingen fra BfV, at IBD ikke anses for at være en voldelig organisation. Men dette er altså uden betydning. I stedet omtales IBD af BfV som ”åndelige brandstiftere”, med en retorik, der sidestiller holdninger og ord med fysisk vold.

Hvad er konsekvenserne?

Når man stemples som ”højreekstremistisk” af BfV kan det have mange konsekvenser. For det første kan det lede til et forbud. Men udover det, kan det betyde at du kan blive fyret, hvis du arbejder for det offentlige og er med i, eller har kontakt til IBD. Det giver desuden efterretningstjenesten øgede beføjelser, og de kan nemmere overvåge dig, anvende agenter til at infiltrere din organisation og lignende.

Det er naturligvis også stigmatiserende, at man stemples på denne måde. Der er ikke tale om en retssag, men derimod en politisk efterretningstjeneste, som vel mest får en til at tænke på DDR-tiden, hvis man absolut skal drage historiske paralleller.

Stemplet kan have mange konsekvenser for de tyske aktivister. For deres privatliv, deres arbejdsliv og deres frihed. Bliver det næste skridt, at de forbydes kan det være at medlemmerne slet ikke må omgås hinanden privat. Således fungerer den bløde totalitarisme, som i disse år forstærkes i Tyskland.

Det danske perspektiv

Det er svært forståeligt for os i Danmark, at et land, som normalt betragtes som et demokrati på linje med vores eget har sådan en politisk efterretningstjeneste. Ser vi på afgørelsen som BfV har truffet, er det klart at ret mange af vores politikere kunne risikere at blive overvågningsobjekter, hvis de talte som de gør i den danske politiske debat.

Vi tænker ofte på Sverige som et sted, hvor man ikke kan tale frit. Men det er på mange måder langt værre i Tyskland. Politikere som dem fra Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige ville uden videre betragtes som forfatningsfjendtlige, fordi de har udtalt sig mod islam, imod multikulturalisme og sagt at man ikke kan integrere store mængder af muslimer. Dette ville være nok.

Men også andre borgerlige og endda socialdemokratiske politikere kunne risikere at komme under efterretningstjenestens årvågne øje, hvis man ser på, hvad der er sagt igennem tiden. Set fra et dansk perspektiv, er der ingen tvivl om den politiske natur, som denne efterretningstjeneste har. Der er tale om legitime og normale politiske holdninger, som mange mennesker har i hele Europa, der nu mistænkeliggøres.

Hvad er næste skridt?

Der vil uden tvivl komme meget mere repression mod IBD i den nærmeste fremtid. Det er endda muligt, at der med tiden vil komme et forbud mod organisationen. Givet at BfV i længere tid har forsøgt at ramme AfD og givet at partiet deler en del holdninger med IBD, er det ganske sandsynligt, at vi i fremtiden vil se flere forsøg fra efterretningstjenestens side på at mistænkeliggøre AfD.

I Generation Identitær fordømmer vi BfV’s politiske motiverede angreb på den tyske identitære bevægelse. Det hører ikke hjemme i et demokratisk samfund. Ligesom ved tidligere angreb, vil patrioter også her stå sammen, og heller ikke dette forsøg på at kvæle patriotiske stemmer vil lykkes.

Patrioter kan ikke stoppes!

Tags: