LOADING

Type to search

Aktion: En rigtig dansk familie år 2060

Fredag var identitære aktivister i aktion og iklædte Gillian Wearings kendte skulptur ”En rigtig dansk familie” burkaer, skæg og mellemøstlig hovedbeklædning. Samtidigt fik skulpturen en ny titel: ”En rigtig dansk familie, år 2060”. Med de voldsomme demografiske ændringer og den tiltagende islamisering, mener vi at dette desværre er et realistisk bud på, hvordan familier i Danmark i stadigt højere grad vil tage sig ud. Skulpturen blev oprindeligt skabt for at vise, hvordan en typisk dansk familie kunne se ud i 2017. Nu har aktivister så opdateret den, så den viser den fremtid vi går i møde, hvis ikke vi gør noget ved udskiftningen af den danske befolkning.

Store demografiske ændringer

De demografiske forandringer går kun i én retning, og det er den samme retning som det er gået siden masseindvandringens begyndelse: Andelen af ikkevestlige migranter og efterkommere er støt stigende. Allerede i 2018 var mængden af ikkevestlige og deres efterkommere på det niveau, som Danmarks Statistik havde ventet man ville nå op på i år 2050.

Flere steder i Danmark er danskere allerede i mindretal. Det gælder fx områder som Tingbjerg, Gellerup og Vollsmose, og mange flere vil følge i fremtiden. Etniske grupper som pakistanere, syrere og somaliere har en langt højere fertilitetsrate end etniske danskere. Mens danskere ikke får nok børn til at opretholde befolkningstallet, så får syriske kvinder i gennemsnit 3,8 barn. For pakistanere er taller på 3,0. Disse tal taler deres eget tydelige sprog, og det er klart for de fleste, at det kun går én vej: Danskerne vil udgøre en mindre og mindre andel af befolkningen.

Islamisering

Med en større andel af befolkning med islamisk baggrund følger også en øget islamisering af Danmark. Vi ser, hvordan man konstant udvider moskéer rundt omkring i landet, eller der oprettes nye, så der er plads til det stigende antal muslimer. Ligeledes forsøger både virksomheder og myndigheder i stigende grad at appellere til de nye voksende befolkningsgrupper, og kvinder svøbt i islamisk tørklæde optræder i både reklamer og i informationsmateriale fra stat og kommune. Ligeledes ser vi, hvordan mere og mere tilpasses, så det passer til de nye beboeres kultur og religion, frem for de indfødtes. Fra mad i børnehaver til kønsadskilte arrangementer, osv.

Alt dette er en del af den stigende islamisering af vores samfund. En udvikling, som vi mener skal stoppes. Det er vigtigt, at dansk kultur dominerer i Danmark, for det findes ikke andre steder. Lader vi andre befolkningsgrupper vokse sig store og stærke, så vil vi med tiden fortrænges og det må ikke ske.

“En rigtig dansk familie”, som skulpturen normalt tager sig ud

Remigration nu!

Skal det Danmark vi kender bestå i fremtiden, så skal der handles nu. Vi skal påbegynde en samlet remigrationsindsats, således at andelen af ikkevestlige i Danmark falder væsentligt. Udover et stop for asyl og familiesammenføring for udlændinge, så er det nødvendigt, at vi i langt højere grad arbejder for at mange flere vender tilbage til deres oprindelseslande. Hvis ikke, så vil Danmark ikke være til at kende om en årrække.

Generation Identitær har tidligere fremlagt en samlet plan for remigration, der består af 30 tiltag for remigration og til fremme af dansk identitet. Dem kan du læse her.

Tags: