LOADING

Type to search

Tesfaye praler af befolkningsudskiftning

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye blærer sig i en pressemeddelelse med, at regeringens såkaldte stramme udlændingepolitik virker. Virkeligheden er dog en anden. Regeringen vil fortsat modtage hundredvis af migranter årligt, og med tiden bliver de familiesammenført og får permanent ophold, som det er set så mange gange før. Således fortsætter ’Den Store Udskiftning’ – blot i et lidt langsommere tempo end før.

Andelen af migranter vokser fortsat

Udlændingestyrelsen forventer, at landets kommuner i 2021 vil modtage cirka 600 migranter på asylophold, og det samme gælder for i år, hvilket er det laveste siden 2007. Hertil skal dog lægges et ukendt antal familiemedlemmer, som hver migrant har ret til at få familiesammenført.

Det skøn sælger Mattias Tesfaye som en politisk sejr ved at udsende en pressemeddelelse, hvori han udtaler følgende:

”Der kommer et rekordlavt antal asylansøgere til Danmark for tiden. Det er en god nyhed. Det betyder, at der skal sendes et lavt antal flygtninge ud til de enkelte kommuner, som står med opgaven med at få folk i arbejde og sikre danskundervisning. Det giver en bedre integrationsindsats, og det viser efter min vurdering, at en stram udlændingepolitik virker.”

Sandheden er bare, at udlændingepolitikken åbenlyst ikke virker, når den medfører, at andelen af migranter stiger for hvert år, der går. Samtidig resulterer danskernes negative fertilitetsrate i, at vi bliver færre og færre.

De hårde tal

Danmarks Statistik skønner, at andelen af ikke-vestlige migranter og efterkommere vil stige fra omkring 550.000 i dag til 867.258 i år 2060. Chancen for, at den demografiske fremskrivning er ekstremt undervurderet, er dog meget høj. Sidst Danmarks Statistik forsøgte at spå om befolkningssammensætningen, regnede man nemlig 32 år forkert.

“Danskerne bliver slet og ret decimeret for hvert år med den førte politik, og med nye folk kommer nye skikke, hvilket vil betyde, at Danmark ikke længere vil kunne forblive dansk. Intet Danmark uden danskere.”

I 2018 ramte man det antal ikke-vestlige, som man i 2008 havde troet, der ville være i Danmark i 2050. Rapporten var altså blot 10 år gammel, da landets samlede befolkning var udgjort af omtrent 550.000 ikke-vestlige indvandrere og efterkommere, og man havde dermed regnet hele 32 år forkert, hvilket vidner om, hvor hurtig demografiske transformationer kan gå.

Fortsætter vi ad samme katastrofekurs, som skiftende regeringer har gjort det i årtier, og som Tesfaye åbenbart nu bryster sig af, vil vi langsomt, men sikkert, blive udskiftet som folk. Danskerne bliver slet og ret decimeret for hvert år med den førte politik, og med nye folk kommer nye skikke, hvilket vil betyde, at Danmark ikke længere vil kunne forblive dansk. Intet Danmark uden danskere.

Demografi er altså med andre ord i sandhed skæbne.

Trylleordet ’integration’ skal byttes ud med ’remigration’

Tesfaye påstår, at det relativt lave antal flygtninge ruster de enkelte kommuner bedre i integrationsindsatsen.

I Generation Identitær lader vi os ikke narre af trylleordet ’integration’, for man kan ikke sammensmelte modsatrettede kulturer. Det lader sig ganske enkelt ikke gøre, hvilket også underbygges af al tilgængelig data og erfaring på området.

I årevis har man sagt, at hvis bare der blev tilført flere midler, eller man lige skruede på den ene eller den anden knap, ville integrationen virke, men det er den aldrig kommet til. De 600 migranter og deres familier, som vi skal modtage hvert år, vil ankomme til allerede eksisterende parallelsamfund, som de kan glide direkte ind i. Det bliver både muligt og bekvemt for dem at leve i og dyrke deres egne lukkede kulturer uden berøring med det danske samfund – og deres tilværelse i Danmark finansieres med vores fælles velfærdsgoder.

“I stedet for at skrue ét hak ned for blusset under befolkningsudskiftningen, bør Tesfaye og hans regering få vendt udviklingen, så de mange negative konsekvenser af den masseindvandring, som blandt andet hans eget parti har stået for, bliver afhjulpet.”

Vi skal ikke lukke portene op for flere ikke-vestlige migranter. Der er i forvejen så store problemer som følge af masseindvandringen, som den indfødte befolkning må leve med i forvejen. Målet må klart og entydigt være remigration; ikke-vestlige migranter må tilskyndes til at drage hjem til deres oprindelseslande.

Vi kan simpelthen ikke lade stå til og bistå regeringen i at bilde danskerne ind, at der er styr på udlændingepolitikken, blot fordi befolkningsudskiftningen går lidt langsommere end før.

I stedet for at skrue ét hak ned for blusset under befolkningsudskiftningen, bør Tesfaye og hans regering få vendt udviklingen, så de mange negative konsekvenser af den masseindvandring, som blandt andet hans eget parti har stået for, bliver afhjulpet.

Det er ikke svært at gøre, men det kræver noget så sjældent hos politikere som vilje og mod. Remigration er muligt, hvis altså man vil prioritere den danske befolkning frem for migranter og konventioner. Dét ville for alvor være et skift i den danske udlændingepolitik.

Remigraton nu!

Tags: