LOADING

Type to search

Tak for Hjemrejsestyrelsen – Nu mangler vi bare Remigrationsstyrelsen

Udlændinge- og Integrationsminister Mattias Tesfaye har bekendtgjort, at vi fra 1. august får en Hjemrejsestyrelse i Danmark. Den nye styrelse har til opgave, at få afviste asylansøgere og andre, der opholder sig illegalt i landet til at rejse hjem igen. Det er et rigtigt fint tiltag, som vi håber kommer til at virke efter hensigten. Vi håber også, at den baner vejen for det, som der virkelig er brug for: en Remigrationsstyrelse.

Hjemrejsestyrelsen

I en pressemeddelelse fra Udlændinge- og Integrationsminister beskrives den nye styrelses opgaver således:

”Formålet er at samle de opgaver på udsendelsesområdet, der i dag ligger hos flere aktører, hos én myndighed. De opgaver, som ikke er forbundet med tvang eller magtanvendelse, vil derfor fremover blive varetaget af Hjemrejsestyrelsen.”

Det vil fortsat være Politiet, der vil stå for tvangsudsendelser, men den nye styrelse vil stå for alt, der har med frivillig hjemrejse at gøre. Ministeren selv udtaler:

“Det er vigtigt for regeringen, at udlændinge uden lovligt ophold rejser hjem. Vi har i mange år haft Udlændingestyrelsen. De giver blandt andet opholdstilladelser til flygtninge og familiesammenførte. Nu opretter vi så Hjemrejsestyrelsen, der skal sikre, at folk også kommer hjem igen, når de ikke længere har ret til at være i Danmark. En myndighed, der kun arbejder med hjemrejse. Det synes jeg giver god mening.”

Fokus vil være på de ca. 1.100 afviste asylansøgere, der er i såkaldt ”udrejseposition”. Omkring 200 af dem, har været i den position i over 5 år.

“Fokus vil være på de ca. 1.100 afviste asylansøgere, der er i såkaldt ”udrejseposition”. Omkring 200 af dem, har været i den position i over 5 år.”

Det er altså ikke fordi vi kan forvente massevis af migranter, der vender hjem til deres oprindelseslande, men det er et godt sted at starte, for der er ingen ved deres fulde fem, der kan have nogen indvendinger imod, at man sender migranter, der har fået afslag på asyl hjem.

Man skal helle ikke undervurdere det symbolske i en sådan styrelse. At flytte den første politiks fokus fra at give folk ophold til at sende dem hjem, er ganske vigtigt og kan være et skridt i den rigtige retning.

Det borgerlige svigt

Man kan undre sig over, at der ikke fandtes en sådan myndighed i forvejen efter en del år med en borgerlig regering. Her blev snakket meget om ”stram udlændingepolitik”, men i al den tid, blev der ikke lavet en dedikeret myndighed til hjemrejse eller i det hele taget sendt mange hjem, ligesom Socialdemokratiet på mange måder overhalede Lars Løkke Rasmussen højre om med udspillet ”Retfærdig og realistisk udlændingepolitik”, der blandt andet indholdt stop for spontan asyl og udsigt til at flere rejste hjem.

Vi er i Generation Identitær helt klar over, at Socialdemokratiet endnu ikke har leveret på deres løfter i det udspil, hvad vi har kritiseret dem for, og vi har naturligvis tænkt os at gøre, hvad vi kan for at holde dem op på deres løfter. Der skal naturligvis være resultater, der skal fremvises før vi klapper i hænderne. Det ændrer dog ikke på, at udlændingepolitik traditionelt har været de borgerliges område i Danmark, og at der ikke er blevet leveret på den under Lars Løkke Rasmussen. Her strømmede migranter fortsat ind i landet, og Statsministeren tog glad til Afrika for at underskrive FN’s Migrationspagt, selv om vi var mange, der gjorde hvad vi kunne for at forhindre det.

Vi er forsigtigt positive overfor Tesfayes nye Hjemrejsestyrelse, fordi vi håber, at det med tiden kan blive til det, som der for alvor er brug for: en Remigrationsstyrelse.

Remigrationsstyrelsen

For det er slet ikke nok at de sølle 1.100, som ministeriet selv nævner rejser hjem. Der skal langt mere til, hvis befolkningsudskiftningen skal stoppes, og udviklingen vendes. Selve idéen med en styrelse, der arbejder for frivillig hjemrejse er dog glimrende, dens ressortområde skal bare udvides, så den arbejder for at få ikke bare dem med illegalt ophold til at rejse hjem, men også en del af dem, der har legalt ophold.

“Selve idéen med en styrelse, der arbejder for frivillig hjemrejse er dog glimrende, dens ressortområde skal bare udvides, så den arbejder for at få ikke bare dem med illegalt ophold til at rejse hjem, men også en del af dem, der har legalt ophold.”

Vi forestiller os at en sådan styrelse kunne beskæftige sig med mange ting. Først og fremmest kunne den administrere de repatrieringsmidler, som der allerede gives til migranter, der forlader landet frivilligt. Den kunne også føre kampagner for at få herboende ikke-vestlige migranter til at tage hjem, ligesom den kunne stå for få gang i samarbejde med stater, der i dag ofte ikke vil tage imod deres egne statsborgere når de sendes hjem, som fx Iran.

Remigrationsstyrelsen kunne også stå for, at hjælpe andre myndigheder til at trække i samme retning, således at ingen modarbejdede en remigrationsindsats, og selve eksistensen af en sådan styrelse ville være et meget stærkt signal fra en regering om, at man var dedikerede til at sørge for at at der var et Danmark i mange år efter de 4 år man er valgt ind for. Det ville betyde ægte langsynet politik, der ville være til glæde for mange kommende generationer af danskere.

Vi ved, at man skal kravle før man kan gå, og derfor ser vi Hjemrejsestyrelsen som et lille, men vigtigt skridt i den rigtige retning. Vi håber på, at det bærer frugt og at vi inden længe vil se en styrelse, der har langt mere ambitiøse mål.

Tags: