LOADING

Type to search

Aktivisme

Nej til sharia i Nordvest!

Identitære aktivister satte torsdag en række skilte op i Københavns Nordvestkvarter med teksten ”Du træder nu ind i en sharia-zone”. For nyligt kom det frem, at moskéen Islamisk Center for De Europæiske Lande, der ligger i området, fungerer som sharia-domstol. At der er parallelle retssystemer på dansk grund er en konsekvens af den udskiftning af den danske befolkning, der finder sted. I Generation Identitær ønsker vi at gældende love skal vedtages af det danske politiske fællesskab. Vi skal ikke have områder, der minder mere om Mellemøsten end om det Danmark vi kender. Nej til sharia på dansk grund. Ja til remigration!

Sharia-domstol i Nordvest

På Kirkeministeriets hjemmeside kan man læse om Islamisk Center for De Europæiske Landes religiøse praksisser. Af beskrivelsen af deres centrale ritualer, fremgår følgende:

”Derudover udsteder Centret legale islamiske domme og besvarelser i alle sager vedrørende den islamiske tro, regler, ægteskab, skilsmisse, handlemåde, arv samt halal/haram spørgsmål, alt baseret på Al-Qur´an, Sunnah og muslimske lærdes enighed og analogislutninger.”

At der således er en fungerende sharia-domstol på dansk grund, er naturligvis uacceptabelt. I Danmark bør kun dansk lov gælde, og når migranter etablerer egne domstole, så ved vi, at deres parallelsamfund for alvor har etableret sig i vort land. At det er tilfældet kan dog ikke undre nogen, for migranter bringer ikke kun eksotisk mad med sig, men helt naturligt, deres egne skikke, egen religion og kultur og alt, hvad der dertil hører.

Integration er en løgn

Mange har naivt troet, at de, der er kommet hertil som resultat af masseindvandringen, med tiden vil tilpasse sig vores land. I stedet har de skabt sig store parallelsamfund, hvor de kan leve som om de var hjemme, men nu med alle de goder, som det trygge Danmark, og den danske velfærdsstat kan levere.

At man ønsker at fortsætte sin islamiske levemåde også i Danmark, kan ikke undre nogen. For hvem kan opgive identitet, religion og kultur, bare fordi de rejser til et andet land? Den danske jord er muligvis noget særligt for os danskere, men den er ikke magisk og kan ej heller transformere de nytilkomne til noget andet end dem de er.

Integration er og bliver en løgn. De store mængder af ikke-vestlige migranter og efterkommere, der opholder sig her i landet forandrer vores samfund voldsomt. Om det så er gymnasier, hvor danskere er i mindretal eller sharia-styrede parallelsamfund. Det er åbenlyst, at man ikke både kan bevare det Danmark, og samtidigt have en voksende andel af ikke-vestlige, der ønsker at leve på en radikalt anderledes måde end danskerne.

Løsningen ligger lige for

Hver eneste uge kan vi læse om nye problemer, der er direkte forårsaget af masseindvandringen. Sharia-domstole, ballade i gymnasierne, vold, bandekrig, socialt bedrageri og meget andet. Listen er alenlang. Det står klart, at disse problemer vil fortsætte så lange vi har en stor gruppe af herboende migranter og efterkommere, der på ingen måde er interesserede i at tilpasse sig danskerne. Derfor må udviklingen vendes, så andelen af ikke-vestlige og deres efterkommere falder, i stedet for at stige, som den hidtil har gjort.

Vi må og skal have gang i en indsats for remigration, hvor vi sender kriminelle migranter ud af landet, og gør det sværere for dem, der ønsker at leve efter islamisk levevis, at etablere og opretholde deres livsstil her i landet.

Nej til sharia på dansk grund.

Nej til de negative konsekvenser af masseindvandringen.

Remigration nu!

Tags: