LOADING

Type to search

Kommentarer

Færre søger asyl? Fint! Nu er det tid til at gøre noget ved befolkningsudskiftningen

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye, kunne mandag stolt bekendtgøre, at Danmark i 2019 havde et rekordlavt antal ansøgninger om asyl. Godt nok var der flere der fik ophold på asylgrundlag i 2019 end i 2018, men det snakker vi ikke om, og ligeledes kan vi vel forvente en stigning, når de kvoteflygtninge, som regeringen er så ivrige efter at åbne grænserne for kommer til landet. Men heller ikke det er emnet her. For Tesfaye bekendtgjorde, at der nu var tid til at bruge kræfter på andre ting, og her anbefaler vi, at Tesfaye kaster sig over at gøre noget ved befolkningsudskiftningen, så vi kan have et Danmark, også i fremtiden.

Danskerklassen

I Berlingske kunne man samme dag, som ministeren bekendtgjorde det lave antal asylansøgere læse en artikel om Herlev Gymnasium. Her har halvdelen af eleverne ikke-vestlig baggrund, og en klasse fortæller, at deres klasse bliver kaldt ”danskerklassen”, fordi den som den eneste klasse har næsten udelukkende danske elever. Her er det altså et særsyn, at der findes en klasse med elever, der har etnisk dansk baggrund. Den nye normal på dette og en række andre gymnasier, er at danske elever fylder mindre – et tegn på den befolkningsudskiftning, der foregår over en bred kam i Danmark. I 2005 var der ca. 6 procent ikke-vestlige elever i gymnasierne, og nu er der omkring 10 procent.

På Herlev gymnasium er de danske elever i mindretal. 49 procent udgør de, på Høje Taastrup Gymnasium udgør de 41 procent, og på Københavns Åbne Gymnasium 51 procent. En naturlig konsekvens af, at politikerne i alt for mange år har manglet vilje til at gøre noget ved masseindvandringen. Desværre vil den udvikling med voldsomme demografiske forandringer fortsætte i gymnasierne, og i samfundet generelt, hvis ikke der iværksættes tiltag, som skal vende udviklingen og motivere herboende ikke-vestlige til i langt højere grad at rejse ud af landet. Det vi kalder remigration.

Et svært genkendeligt Danmark

Det er ikke kun på de nævnte gymnasier, at Danmark er svær at genkende. For vi har i årevis set tilstande, der for alvor viser, at de nytilkomne nu fylder så meget, at de har ændret vores land ret voldsomt. I slutningen af 2019 måtte folk springe for livet, når ”unge” affyrede fyrværkeri lige i hovedet på tilfældige forbipasserende. Ligeledes har den konstant genopblussende bandekrig, som også er gået ud over tilfældige mennesker flere gange gjort gaderne usikre, og nu endda med bombesprængninger, som vi kender dem fra Sverige.

Danmark er med andre ord ved at slå revner, og forandre sig til noget andet, mens politikere stolt står og taler om et lavt antal asylansøgere og smiler til fotografen. Det er både pinligt og utroligt uambitiøst. Hvor er de tiltag, som skal sikre os at det land, som vi elsker kan bestå? De er svære at få øje på.

Remigration nu, Mattias

De ressourcer, som integrations- og udlændingeministeren mener, der nu er frigivet på grund af et lavt antal asylansøgere, bør bruges på dette – at sikre et Danmark på den lange bane. Politikere er kortsigtede, det ved vi. De tænker som regel ikke længere end til næste valg, og koncentrerer sig oftest om det, der er populært her og nu. Men skal man sikre Danmark i en voldsomt globaliseret verden, kræver det at man tænker på mere end de næste fire år.

De demografiske forandringer går kun en vej. Dette er og bliver et uomtvisteligt faktum. Til tider vil de gå meget hurtigt, til tider mere langsomt, men de vil hele tiden fortsætte med at gå i en retning – andelen af ikke-vestlige vil stige. Derfor vil vi med den nuværende regering også se mere vold og kriminalitet, flere gymnasier med ”danskerklasser” og mere befolkningsudskiftning i det hele taget. For det er uundgåeligt, med mindre der arbejdes politisk på at vende udviklingen, således at der for første gang siden vi åbnede vores grænser for hele verden, er en faldende andel af ikke-vestlige og efterkommere i Danmark, i stedet for en stigende andel.

Den nuværende regering har udelukkende gjort det nemmere for migranter, at få ophold her i landet. Det er blevet sværere, at sende migranter på asylophold hjem til sikre lande. Der gøres intet for at få udviklingen til at gå den anden vej. Med andre ord, det går den forkerte vej.

Hvis alle skåltalerne om Danmark, sammenhængskraften og endda en velfærdsstat ude i fremtiden skal have bare et snert af realisme over sig, så må og skal der gang i remigrationen. Det er langt fra nok, at fejre et lavt antal asylansøgere, når vi slet ikke burde have en eneste og fokus burde være på hjemvenden til oprindelseslandene.

Vi opfordrer til, at man ikke lader sig hensynke i en apatisk tilstand, bare fordi Tesfaye med et smil meddeler, at der er færre asylansøgere. Skaden er stadigvæk i gang med at ske. Derfor kræver vi igen og igen, remigration nu!

Du kan også blive aktiv i Generation Identitær. Se hvordan her.

Tags: