LOADING

Type to search

Kommentarer

Debatarrangement aflyses efter venstreradikale trusler om blokade

Den 9. januar havde Trykkefrihedsselskabet inviteret til et arrangement om Generation Identitær – det er nu aflyst pga. trusler om blokade fra venstreradikale. Til arrangementet var der inviteret både kritikere og støtter af Generation Identitær til panelet – radioværten Nima Zamani, forfatteren Rasmus Hage Dalland og den højreintellektuelle Morten Uhrskov. De venstreradikales blokade, angriber dermed det, som er selve grundstenen i den europæiske demokratiske tradition: den frie meningsudveksling. Arrangementet ser nu ud til at blive flyttet til Christiansborg, men det vides endnu ikke om det vil finde sted på samme dato. Du kan følge med på vores sociale medier eller på Trykkefrihedsselskabets side for opdateringer om dette.

Revolutionære antifascister i gang med blokade.

Ikke et ukritisk arrangement

Grunden til at arrangementet er aflyst, er at stedet, hvor det skulle afholdes frygtede for den venstreradikale vold. Trykkefrihedsselskabet skriver selv følgende om aflysningen:

”Ingen, der har oplevet Antifas såkaldte demoer kan være i tvivl om, hvad det betyder: forstyrrelse af den offentlige orden i almindelighed og truende adfærd, fysisk intimidering og voldsparathed i forhold til mødedeltagerne i særdeleshed. Det er således normen, at det kræver et voldsomt træk på politiets ressourcer at holde Antifa stangen for at kunne gennemføre de lovlige møder og demonstrationer, som tæskeholdet prøver at forhindre.

Således også denne gang, hvor PET allerede før jul kontaktede os for at lade os vide, at de var opmærksomme på, at Antifa ville ”aktionere” mod vores møde, og at politiet derfor ville være til stede. Men ikke engang politiets tilstedeværelse er længere tilstrækkeligt til at skabe tryghed, når Antifa truer: Vartov har nemlig annulleret vores aftale med henvisning til force majeure fordi de ikke kan tage ansvaret for, at afholde mødet i deres lokaler.”

Trykkefrihedsselskabet er ”Danmarks største organisation til forsvar for retten til at ytre sig frit”, og det er ikke uden ironi at de venstreradikale netop har udvalgt sig denne organisations møde som mål for deres antidemokratiske kampagne. Der var inviteret to kritiske røster til arrangementet – Den ene er Nima Zamani, der har udtalt sig stærkt kritisk om Generation Identitær. Vi er naturligvis uenige med ham, men synes det er fint at han får muligheden for at møde op og give sit besyv med. Den anden kritiske røst, er Rasmus Hage Dalland, der er forfatter til bogen ”Identitær”, der handler om hans møder med en lang række identitære rundt omkring i Europa, herunder også medlemmer af Generation Identitær i Danmark. Dalland er også kritisk overfor nogle af de idéer, som er centrale for den identitære bevægelse – i særdeleshed idéen om befolkningsudskiftningen.

Udover disse to og en repræsentant for Generation Identitær, var Morten Uhrskov også inviteret. Han er mere venligt stemt overfor os. Med andre ord, var det planen, at forskellige positioner skulle være repræsenteret til arrangementet, og at tilhørerne selv skulle danne sig en mening, Det er dette som de venstreradikale frygter – at folk tænker selv. Man fristes til at tro, at de er så nervøse for at lade folk høre, hvad vi har at sige fordi de ved, der måske er noget om det vi siger.

En voldelig gruppe

Klistermærker fra Revolutionære Antifascister sat på en tidligere aktivists dør.

Revolutionære Antifascister, der har indkaldt til blokaden, er en gruppe, der går ind for voldelige midler. Gruppen postede i 2019 et billede af medlemmer med skydevåben på deres sociale medier, hvor de samtidigt opfordrede til angreb på den tyrkiske stat. De har deres gang i det tidligere besatte hus Bumzen og i Ungdomshuset på Dortheavej i København, hvor de ofte holder fester og arrangementer. Her har de uhindret adgang til at hverve og radikalisere unge mennesker på skatteydernes regning. Ungdomshuset er ejet af Københavns Kommune, men der føres fra kommunens side ingen kontrol med, hvad der foregår i huset og de københavnske skatteydere betaler for at lægge lokaler til venstreradikale voldelige organisationer.

De truer nu Vartov til for at forhindre det de kalder ”nyfascisme”, men pudsigt nok gør de det på et antidemokratisk venstreekstremt grundlag. De har ingen interesse i forsvare demokratiet, som de ser som et værktøj for kapitalismen og som noget, der skaber grobund for ”fascisme”. Der er tale om et totalitært venstreorienteret synspunkt, som kun burde findes i historiebøgerne, her så mange år efter kommunismens fald. Havde de reelt været interesserede i demokrati, så havde de debatteret og argumenteret, men gruppens medlemmer er ikke engang villige til at optræde uden maskering. I et demokrati står man frem med sit navn og ansigt hvis man gerne vil præsentere sine synspunkter – det gør vi i hvert fald i Generation Identitær.

Generation Identitær og demokratiet

I Generation Identitær tager vi skarp afstand fra alle totalitære ideologier, om det så er fascisme, nazisme eller kommunisme. Vi er stærke tilhængere af demokrati, og ser gerne at vores samfund bliver endnu mere demokratisk end i dag, hvor man kun har mulighed for at stemme på en politiker og ikke så meget andet. Vi ønsker at befolkningen skal have mere demokratisk indflydelse. Det har vi tidligere skrevet om:

”Vi er modstandere af den politiske centralisering vi har set intensiveret i de seneste år. I stedet advokerer vi for det identitære princip; at det der kan besluttes lokalt, bør besluttes lokalt. Det vil sige, at man i størst mulig grad bør overlade beslutninger til de lokale demokratiske institutioner. Der er ingen grund til at organisering og detailstyring af skoler, eller andet lokalt, udgår fra Christiansborg. I stedet er det nærliggende at de som deltager i det lokale liv, og kender behov og ønsker i højere grad tager beslutninger om deres eget liv.

Ligeledes er der heller ikke nogen grund til at en overnational sammenslutning som EU skal blande sig i de enkelte landes interne anliggender og udforme alt fra politik om barsel, kønsligestilling, landbrug, og hvad EU ellers blander sig i. Skal vi have den slags sammenslutninger, bør de udelukkende tage sig af det, der ikke kan besluttes af de enkelte lande. Sådan er det desværre ikke med EU i dag.

Som identitære ser vi således helst at man i højere grad involverer befolkningen i beslutningerne end man gør i dag. En højere grad af politisk deltagelse er ønskelig, set fra vores synspunkt. Vores familiers velbefindende og vores børns fremtid er for vigtigt til at overlade til den politiske klasse.”

At kalde dette demokratiske synspunkt for fascistisk tyder på en historieløshed, og når man oven i købet er villig til at gribe til vold for at forhindre Generation Identitær i at ytre sig frit, så er det overordentligt tydeligt, hvem der er de anti-demokratiske kræfter.

Vi ser frem til et spændende møde med både venner og modstandere i regi af Trykkefrihedsselskabet og vender tilbage med mere information, når det nye arrangement er på plads.


Tags: