LOADING

Type to search

Kommentarer

Socialdemokraterne svigter allerede

Folketinget har holdt ferie siden den nye regering blev valgt ind, men de negative effekter er allerede trådt ind, og den angiveligt “stramme udlændingepolitik”, som Mette Frederiksen gik til valg på, har vi ikke set noget til, og det kommer vi næppe til. Danmark skal åbnes for flere migranter og dem der allerede er her på asylgrundlag, får endnu nemmere ved at blive i landet, selv om det er sikkert for dem at vende tilbage til deres hjemlande.

Forståelsespapiret er allerede lov

Den nuværende regering blev ikke dannet på et normalt regeringsgrundlag, men derimod med noget de kaldte et ”forståelsespapir”. Af dette fremgår følgende:

”Flygtninge, der har været i beskæftigelse i to år i Danmark, skal have mulighed for at blive mens de er i beskæftigelse i pågældende ansættelsesforhold eller tilsvarende.”

Selv om forståelsespapiret ikke er et juridisk dokument, og selv om der ikke engang foreligger et udkast til, hvordan en lov, der skal føre dette landsskadelige forslag ud i livet, kunne se ud, så har det allerede formet den reelle praksis hos Flygtningenævnet. En somalisk statsborger, der ellers havde fået inddraget sin opholdstilladelse af Udlændingestyrelsen, fik således lov til at blive i landet af Flygtningenævnet, med henvisning til forståelsespapiret. Den somaliske mand havde nemlig fast arbejde.

Det er i forvejen meget svært, at sende migranter med flygtningestatus ud af landet, men med den nye regering er det gjort endnu sværere. I forvejen er antallet af ikke-vestlige migranter og efterkommere kun steget siden masseindvandringens begyndelse, hvilket fører til en langsom befolkningsudskiftning. Socialdemokraterne medvirker til denne, ved at forhindre, at denne udvikling vendes og dette altså uden at de overhovedet har vedtaget en eneste lov endnu.

Dørene åbnes for kvoteflygtninge

Socialdemokraterne har bekendtgjort, at de allerede i 2019 vil lade Danmark tage imod kvoteflygtninge. Der skal med andre ord flere migranter til landet. De borgerlige partiers løgne om at de har ført en ”stram udlændingepolitik” (på trods af at antallet af migranter også steg støt under VLAK-regeringen) har Socialdemokraterne brugt til at bilde danskerne ind, at vi nu har plads til disse mennesker, fordi antallet af migranter der får asyl er tilbage på 2012-niveau.

At Socialdemokraterne vil tage imod kvoteflygtninge er ikke en nyhed, for det fremgår tydeligt af deres udspil til en udlændingepolitik, ”Retfærdig og realistisk” – i udspillet hænger det dog tæt sammen med, at al sagsbehandling af asylsager skal udføres på centre udenfor Danmarks grænser, og at man ikke længere skal kunne søge spontan asyl her i landet. I udspillet lyder det:

”Danmark opretter, helst i samarbejde med andre EU-lande, et modtagecenter udenfor Europa. Muligheden for at opnå ophold i Danmark ved spontant at søge asyl på dansk jord fjernes. I stedet vil spontane asylansøgere fremover blive sendt til et modtagecenter, hvor de også vil få deres sag behandlet. Er de flygtninge overgår de til FN, der sikrer dem beskyttelse enten i en FN-lejr eller lokalt i det land, hvor modtagecentret ligger. Er de migranter, sendes de tilbage til deres hjemland. Til gengæld modtager Danmark et antal kvoteflygtninge gennem FN.”

Det fremgår tydeligt af udspillet at betingelsen for at modtage kvoteflygtninge skulle være, at muligheden for at søge spontan asyl i Danmark skulle fjernes. Det er man gået væk fra, men til gengæld vil man altså gerne give endnu flere migranter asyl.

I udspillet lovede man ligeledes en hjemrejsereform og et loft over, hvor mange ikke-vestlige udlændinge, der kan komme til Danmark. Intet af dette har vi set noget til. Der har udelukkende været lempelser.

Glemmer det danske folk

Socialdemokraterne har længe glemt, at det der retfærdiggør deres eksistens er, at de skal sikre velfærd for det danske folk. I årevis har de arbejdet for at vi skulle modtage flere migranter, og selv om de på de senere år har hældt mod en retorik, der var mere kritisk overfor indvandring, så er det ikke kommet til udtryk gennem deres handlinger.

Da Lars Løkke-Rasmussen forsøgte at sikre sin fremtid ved at slutte Danmark til FN’s Migrationspagt, så kunne Socialdemokraterne have grebet ind, men det gjorde de ikke. De valgte at forholde sig passive og gav derved deres samtykke til denne ødelæggende pagt.

Det er tydeligt, at den angiveligt hårde linje overfor indvandring alene har været tom snak, som skulle tiltrække vælgere fra Dansk Folkeparti og de borgerlige partier. Taberne bliver først og fremmest de danskere, som har mest brug for velfærd. For det koster mange milliarder hvert år, at have en stor mængde migranter i landet. Penge som skal komme et sted fra, og gør det sværere at hjælpe vore egne.

I det større billede, er det dog ikke kun velfærden det går ud over, for Socialdemokraternes politik har langt værre konsekvenser. Ved at skrue op for de demografiske forandringer i vores land, er Mette Frederiksen med til at fortsætte den destruktive udvikling, som vi har set i årevis. Når først migranter har slået rod i Danmark, er det langt sværere at få dem til at rejse hjem. De langsigtede ændringer af folk, kultur og historie er en uoprettelig skade, der rammer alle danskere og deres efterkommere.

Hold Mette Frederiksen fast på hendes løfter

I Generation Identitær holder vi fast på, at Socialdemokraterne som minimum skal leve op til de løfter, som de er gået til valg på. Først og fremmest at det ikke længere skal være muligt at søge spontan asyl i Danmark, men også at der sættes gang i den hjemrejsereform, som de har beskrevet i deres udspil, samt at denne suppleres af yderlige remigrationstiltag.

Udviklingen skal vendes og befolkningsudskiftningen skal stoppes. Vi skylder det ikke kun til vores børn, børnebørn og oldebørn, men også til alle dem, der har været med til at skabe dette land før os. Vi kan ikke lade hverken Socialdemokraterne eller andre politikere ødelægge alt det vi har kært.

Bliv aktiv hos Generation Identitær. Se hvordan her.

Tags: