LOADING

Type to search

Aktivisme

Lukket pga. Landsskadelig virksomhed

Identitære aktivister lukkede fredag morgen Flygtningenævnet i København pga. landsskadelig virksomhed. Flygtningenævnet undergraver dansk udlændingepolitik og gør det stort set umuligt at sende migranter tilbage til deres hjemlande. Derfor foretog vi en symbolsk lukning af deres kontorer.

Flygtningenævnet og forståelsespapiret

Flygtningenævnet har ved flere lejligheder omgjort de beslutninger, som Udlændingestyrelsen har taget i forhold til at sende migranter, der har fået asyl i Danmark hjem. På denne vis, er de beslutninger, der har været taget om at både syrere og somaliere skulle vende hjem til deres, nu mere rolige, hjemlande blevet omstødt af Flygtningenævnet. Den kurs, der var blevet lagt politisk er blevet omstødt af embedsmændene i nævnet.

Senest har Flygtningenævnet besluttet, at de ikke vil følge gældende lov, når de skal afgøre sager, men har i stedet valgt, at rette sig efter intentionerne i det såkaldte forståelsespapir, der ligger til grund for den nuværende socialdemokratiske regering. Selv om forståelsespapiret ikke er et juridisk dokument, og selv om der ikke engang foreligger et udkast til, hvordan en lov baseret på papiret kunne se ud, så har det allerede formet den reelle praksis hos Flygtningenævnet. En somalisk statsborger, der ellers havde fået inddraget sin opholdstilladelse af Udlændingestyrelsen, fik således lov til at blive i landet af Flygtningenævnet, med henvisning til forståelsespapiret. Den somaliske mand havde nemlig fast arbejde.

Vi finder det dybt kritisabelt, at Flygtningenævnet på denne måde aktivt har modarbejdet den danske udlændingepolitik, ligesom de har ageret på egen hånd i forhold til at ændre praksis inden der har været en lovændring. Dette skader vort land.

Socialdemokraterne åbner grænserne

Allerede inden Folketinget er samlet, har den nye regering bekendtgjort, at de i 2019 vil begynde at modtage kvoteflygtninge igen. Dette selv om vi til stadighed modtager migranter i Danmark og for tiden befinder os på samme niveau som i 2012.

Samtidigt har Socialdemokraterne, som en del af deres regeringsgrundlag, gjort det nemmere for migranter, der har fået asyl, at blive i Danmark, selv om deres hjemland skulle være blevet sikkert at vende hjem til. Det er dette som Flygtningenævnet allerede er begyndt at agere efter.

Alt det som Socialdemokraterne gik til valg på, hvor de lovede en stram udlændingepolitik, at ingen skulle kunne søge spontan asyl i Danmark, og at der skulle etableres modtagecenter udenfor Danmarks grænser har vi intet hørt til. Det var tomme løfter.

En forsmag på, hvad der venter

Flygtningenævnets afgørelser ligger fint i tråd med, hvad vi kan forvente os af den socialdemokratiske regering i de kommende år: flere migranter, der rejser ind og færre, der rejser hjem til egne lande.

I Generation Identitær holder vi fast på, at Socialdemokraterne som minimum skal leve op til de løfter, som de er gået til valg på. Først og fremmest at det ikke længere skal være muligt at søge spontan asyl i Danmark, men også at der sættes gang i den hjemrejsereform, som de har beskrevet i deres udspil, samt at denne suppleres af yderlige remigrationstiltag. Ligeledes bør det ikke være muligt for migranter, der kan vende hjem til sikre lande, at blive i Danmark bare fordi de har haft et job i to år.

Udviklingen skal vendes og befolkningsudskiftningen skal stoppes. Vi skylder det ikke kun til vores børn, børnebørn og oldebørn, men også til alle dem, der har været med til at skabe dette land før os. Vi kan ikke lade hverken Socialdemokratiet eller Flygtningenævnet ødelægge alt det vi har kært.

Tags: