LOADING

Type to search

Kommentarer

Vi bør beskytte vores egne – Remigration nu!Når vi åbner Europas porte, er det på bekostning af trygheden for de indfødte befolkninger. Tænketanken Unitos har netop offentliggjort detaljerede tal for domme efter straffeloven blandt mænd, der blev født i 1987 fordelt på oprindelseslande. Disse tal viser, at der er en voldsomt stort andel af migranter og efterkommere fra visse lande, der er blevet dømt for kriminalitet.

Tallene bekræfter det, som mange ved – at overrepræsentationen af indvandrere og efterkommere blandt kriminelle er voldsom. Det nye er, at disse tal viser meget detaljeret, hvilke lande der er tale om. Over halvdelen af mænd fra Jordan, Uganda, Libanon, Syrien og Somalia født det år, er dømt for overtrædelse af straffeloven. Men også mænd med baggrund i Marokko, Tyrkiet, Iran, Irak, det tidligere Jugoslavien, Pakistan og Afghanistan fra årgangen har en meget høj andel af individer med mindst én dom for kriminalitet.

I 2018 har vi set en rekordhøj stigning i anmeldelser af voldelig kriminalitet i Danmark. Det er tydeligt, at en del af de migranter som vi har taget imod, og deres efterkommere står for en stor del af de forbrydelser der sker i vores land. En del af prisen for den indvandringspolitik der har været ført i Europa er øget risiko for at blive udsat for kriminalitet. På den måde har vi vægtet det at give migranter asyl højere end at beskytte egne borgere.

Vi i Generation Identitær mener, at vi først og fremmest bør beskytte vores egne landsmænd og de folk, der bor tæt os, som vi deler historie og kultur med. Ingen europæer bør leve med øget risiko for at blive udsat for forbrydelser, fordi nogen mener det er ”det humanistiske” at gøre, at tage imod store mængder migranter. Vi bør overveje, hvorfor det er kommet dertil, at vi vægter mennesker fra disse lande højere end vores egne familiers sikkerhed.

Vi ønsker et fuldstændigt stop for asyl og familiesammenføring. Kriminelle migranter bør naturligvis udvises, og remigrationstiltag bør sættes i gang i stor stil. Udviklingen skal vendes og det skal igen være sikkert, at leve i vores land.

Tags: