LOADING

Type to search

Brev til politikerne: Hvad der er bedst for Danmark i denne svære situation

I dag har Generation Identitær sendt et åbent brev til samtlige udlændingeordførere i Folketinget, samt til Mattias Tesfaye, der handler om, hvordan Danmark bør forholde sig i denne svære situation, hvor der ventes at komme 100.000 ukrainske fordrevne til vores land. Det er mange mennesker, og det bliver meget udfordrende. Danmark er ikke et stort land, og vi kan ikke hjælpe hele verden. Derfor kræver vi ændringer i den danske udlændingepolitik: der bør indføres asylstop, så vi ikke også skal tage imod migranter fra Afrika og andre fjerne egne. Desuden bør der lægges en plan for remigration af de mest ressourcekrævende migranter vi har herhjemme, som er den gruppe, der kommer fra MENAPT-landene. Hvis ikke, så risikerer Danmark at bukke under for presset. Læs hele brevet til politikerne her.

Brev til de danske politikere

Kære politiker,
I sidste uge kunne regeringen melde ud, at forventningerne til, hvor mange ukrainere, der ville komme til Danmark, var steget voldsomt. 100.000 lyder tallet på, måske mere. Det er voldsomt mange ukrainske flygtninge. Ikke siden efter Anden Verdenskrig har Danmark modtaget så store mængder af flygtninge på én gang. 

Ligesom mange andre mener vi også, at vi som danskere har en særlig forpligtelse overfor vores europæiske brødre og søstre. Vi har set en velvilje fra danskerne, og utroligt mange har bidraget med hjælp. Vi har også selv været i et naboland til Ukraine for at levere nødhjælp, og dér set strømmen af fordrevne og de tragiske skæbner med egne øjne. Derfor forstår vi også alvoren og forpligtelsen, som mange danskere føler, når der er tale om andre europæere. Det vækker helt andre følelser, end når der er tale om migranter, der rejser gennem mange sikre lande for at komme til vores lille land.

For vi er netop et lille land. Et land, der som resultat af den førte udlændingepolitik i forvejen er hårdt presset af masseindvandring, der medfører store udgifter, øget kriminalitet, sociale problemer og ikke mindst en voldsom forandring af vores land, fordi der er tale om så mange, der kommer med en meget fremmed baggrund. 

Nu er der så udbrudt krig i Europa – vores egen baghave. Ikke som det plejer at være, i fjerne egne langt væk, mellem folk, der på ingen måde minder om os selv. Nej, det er tæt på os. I sin iver efter at hjælpe har danske politikere så åbnet dørene fuldstændigt. Der er nu ingen grænse for, hvor mange ukrainere vi vil tage imod i Danmark, og forventningen er som nævnt foreløbig på 100.000. Det er dén situation, Danmark står i.

Sagen er, at vi ikke har plads til dem, som vi har den største forpligtelse overfor – andre europæere, fordi vi har haft så travlt med at fylde vores land op med mennesker, der kommer fra fjerne egne, og som stadig ikke – efter mere endfyrre års masseindvandring og utallige, dyre integrationsprojekter – passer ind i vores land. 100.000 ukrainere kræver plads, penge og andre ressourcer, og vi skal bestemt ikke glemme, at vi også har en indfødt dansk befolkning, hvis velbefindende trods alt må være det allervigtigste. 

Det er et stort pres. Det er vores indtryk, at mange danskere er indstillede på, at den næste tid bliver lidt hårdere, men det kan nemt gå hen og blive særdeles hårdt, især for de svageste danskere, hvis vi både skal tilgodese en stor mængde ukrainske fordrevne, den indfødte danske befolkning samt en meget krævende ikke-europæiske befolkning 

For at sikre danskerne bedst muligt, og samtidigt kunne hjælpe andre europæere i nød, så er vi nødt til at indse, at vi ikke også kan åbne døren for alverdens folkeslag, ligesom vi ikke kan tage os af en befolkning bestående af flere hundrede tusinde med en voldsomt fremmed baggrund, hvoraf mange afskyr vores kultur, religion og værdier. Derfor foreslår vi følgende:

  • At der med det samme indføres et fuldstændigt asylstop, så Danmark ikke tager imod andre end de ukrainere, som i disse dage strømmer ind over grænserne. Dette asylstop bør have en varighed på minimum to år, som er den opholdsperiode, alle ukrainere har ret til i Danmark ifølge den nye særlov.
  • At der lægges en plan for omfattende remigration af migranter og efterkommere med statsborgerskab i MENAPT-landene, som iværksættes snarest muligt, således at danskerne ikke samtidigt skal tage imod den store mængde ukrainske flygtninge og bære den særligt tunge byrde, som denne gruppe udgør. 

Dette vil være nødvendigt for at opretholde velfærden for den indfødte danske befolkning, samtidigt med at man kan løfte den udfordring, som det vil være at tage imod de mange nyankomne ukrainere. 

Vi lever i en alvorlig tid. Udover krigen i Ukraine er der en kraftigt stigende inflation, der presser de danske familier mere og mere. Det ser ud til, at der også vil være et stigende antal migranter især fra Afrika, men også fra områder i Asien, der vil søge mod Europa. Nogle steder ser man det allerede. I lyset af denne alvor håber vi derfor, at du som folkevalgt vil tage denne henvendelse alvorligt og arbejde for de to tiltag, som vi nævner her i brevet. Tiden, hvor vi bare kunne tage imod hele verden, er forbi. 

Med venlig hilsen

Generation Identitær

Identitære aktivister fra hele Europa leverer nødhjælp til fordrevne ukrainere og ukrainske ungarere