LOADING

Type to search

Aktivisme

Føler du dig tryg her?

Identitære aktivister har i dag hængt plakater op omkring stationer i Albertslund, Tåstrup og Ishøj, med overskriften ”Føler du dig tryg her?”. På og omkring disse stationer, og på mange andre, kan man ofte rende i større grupper af unge, der oftest har migrantbaggrund, der er med til at gøre områderne utrygge. Nogen gange kan de også føre til ubehageligheder, og endda vold, som det skete på Albertslund Station for nyligt. Generation Identitær mener, at det er urimeligt, at den danske befolkning skal betale prisen for politikernes eksperiment med masseindvandring. Det er på tid, at der sættes ind for at vende den demografiske udvikling, og vi får trygheden tilbage.

På plakaterne står følgende tekst:

Føler du dig tryg her?

Det kan ikke være rigtigt, at både unge og gamle skal frygte for deres sikkerhed i deres eget land. Grupper bestående af unge mænd af anden etnisk herkomst, har forandret vores nærområder, og man kan ikke længere færdes sikkert alle steder. Sådan behøver det ikke at være.

Det er tid til forandring – remigration nu!

Svenske tilstande

Alle er klar over, at problemerne med masseindvandringen er langt større i Sverige. Desværre har vi set, at mange af de fænomener, som vi i starten kunne prise os lykkeligt fri for, som fx bilafbrændinger og angreb med håndgranater stille og roligt også er begyndt at forekommer herhjemme.

På det seneste har vi set, at der er en stigning i røverier vold mod børn og unge i Sverige, som er begået af unge med migrantbaggrund. Vi er bekymrede for om denne negative trend, der i høj grad er et direkte resultat af udlændingepolitikken også er noget vi vil se i Danmark, ligesom vi har set det med de førnævnte eksempler.

Vi mener ikke det er noget vi skal have her i landet.

Det breder sig

Utrygheden er ikke kun på gaden – også i vores uddannelsesinstitutioner er vi begyndt at se er voldsom ændring, med slagsmål, knivstikkerier og andet, som før var en en sjældenhed, hvis det overhovedet fandt sted.

Som de demografiske forandringer skrider frem vokser utrygheden desværre også. For mens etnisk danske unge i dag er blevet mindre kriminelle end de var før i tiden, så er kriminalitetsraterne blandt visse grupper af unge med ikkevestlig baggrund ganske voldsomme. For nyligt kom det frem, at antallet af unge mænd med oprindelse i lande som Somalia, Syrien, Tyrkiet og Libanon, som er dømt for overtrædelser af straffeloven er skyhøjt.

Når man får en stor befolkningsgruppe ind i landet fra meget fremmede egne, tager de naturligvis deres egen kultur med sig. Det har voldsomme konsekvenser for danskerne.

Remigration er vejen frem

Ligegyldigt, hvor mange integrationsprojekter med rapmusik og basketball, eller fædregrupper, bymødre og natteravne man kaster efter disse grupper med unge med migrantbaggrund, så vil det ikke løse problemet. Årtiers forsøg på at integrere har vist sig ikke at føre nogen væsentlige forandringer med sig.

I Generation Identitær mener vi, at problemet gribes forkert an, for man kan naturligvis ikke lave folk om, og hvorfor skulle man også det? I stedet bør fokus ligge på at vende udviklingen, og man bør arbejde for at folk vender hjem. En af de helt kriminalitetstunge grupper er syrerne, som nu kan rejse hjem til et trygt Syrien. Men ikke engang de afviste asylansøgere vil den siddende regering sende hjem. I stedet skal den danske befolkning leve med de konsekvenser, som det har at denne store gruppe lever i vores land.

Det er ikke rimeligt. Politikerne bør begyndre at prioritere egen befolkning, frem for de, som er kommet hertil fra fjerne egne.

Tid til forandring – remigration nu!

Tags: