LOADING

Type to search

Aktivisme

Stop FN’s migrationspagt


I juli måned blev repræsentanter for et flertal af FN’s medlemsstater enige om en migrationspagt. Den hedder Global Compact, og har til formål at fremme indvandring og multikulturalisme, samt at iværksætte initiativer for at forhindre modstand mod masseindvandringen. Derudover skal underskriverne også arbejde for at gøre pressen mindre kritisk overfor indvandring.

Global Compact er et vigtigt skridt mod en endnu mere globaliseret verdensorden. De stater der skriver under, forpligter sig til at arbejde for at implementere aftalen i deres respektive lande. Generation Identitær mener ikke, at danske politikere og embedsmænd må snige sådan en aftale forbi den danske befolkning.

Allerede i december måned mødes medlemsstaterne i Marokko for at underskrive aftalen. En aftale, vi ikke mener at Danmark bør underskrive. Hvis du er enig, så skriv under. Generation Identitær vil levere underskrifterne til de relevante politikere, og gøre dem opmærksomme på at de ikke kan forpligte Danmark til at tilslutte sig aftalen.

Du kan skrive under her!

Hvad er det for en aftale?

Aftalen hedder Global Compact for Safe, Orderly, and Regular Migration. Den har til formål at stoppe illegal migration, ved at sørge for at der tilbydes lovlige veje for migranter, som de kan benytte. En underskrift af aftalen, betyder også at man forpligter sig til at se migration som et ubetinget gode. I aftalen hedder det:

“Migration has been part of the human experience throughout history, and we recognize that it is a source of prosperity, innovation and sustainable development in our globalized world, and that these positive impacts can be optimized by improving migration governance.” (side 2)

Globalisterne i FN ser migration som en vigtig del af deres dagsorden, og som noget der giver os rigdom og innovation. En sang vi har hørt før, blandt andet i 2015, da hjernekirurger, astrofysikere og alle de andre højtuddannede migranter strømmede ind over EU’s grænser.

Migrationspagten indeholder i alt 23 mål, som underskriverne skal arbejde hen imod.

Er migrationspagten en lov?

Migrationspagten er ikke en bindende aftale, men en hensigtserklæring. Ligesom meget andet der kommer fra FN i forhold til emner som klima og menneskerettigheder, så har det stor betydning. Det er internationale aftaler, som vi tilslutter os, og i migrationspagten er der planer for, hvordan den skal implementeres i de enkelte lande. Sagt med andre ord, selv om den ikke er en lov, så er det meningen at grundidéerne i aftalen skal ende med at blive til love og initiativer i de lande, der underskriver den.

Hvorfor er det vigtigt for mig?

Migrationspagten indeholder en række mål, der kan komme til at betyde mere indvandring til Europa. Desuden er den et udtryk for multikulturalistisk ideologi, og indeholder blandt andet et mål om at styre pressen.

Hvorfor betyder migrationspagten mere indvandring?

Migrationspagten hovedformål er at sikre lovlige veje for migranter. Man vil altså afskaffe illegal indvandring ved at gøre den lovlig. Men ikke kun det. Man ønsker også at sikre, at de modtagende lande øger inklusionen af migranter. I aftalen står der:

“This Global Compact recognizes that safe, orderly and regular migration works for all when it takes place in a well-informed, planned and consensual manner. Migration should never be an act of desperation. When it is, we must cooperate to respond to the needs of migrants in situations of vulnerability, and address the respective challenges. We must work together to create conditions that allow communities and individuals to live in safety and dignity in their own countries. We must save lives and keep migrants out of harm’s way. We must empower migrants to become full members of our societies, highlight their positive contributions, and promote inclusion and social cohesion. We must generate greater predictability and certainty for States, communities and migrants alike. To achieve this, we commit to facilitate and ensuresafe, orderly and regular migration for the benefit of all.“ (side 3)

Aftalen sikrer blandt andet familiesammenføring, og rettigheder for migranter, der kommer fra områder der er ramt af klimaforandringer. Desuden ønsker man at gøre arbejdsstyrkerne mere mobile, så migranter der ønsker at forbedre deres økonomiske vilkår, har bedre muligheder for at migrere til Europa.

Hvordan fremmer migrationspagten multikultur?

I mål 16 står det meget klart at de underskrivende lande skal promovere gensidig respekt for kulturer, traditioner og skikke blandt både migranterne og befolkningen i de modtagende lande. Der skal igangsættes initiativer og programmer, der skal promovere accept af mangfoldighed.
Underskriverne forpligter sig altså eksplicit til at støtte multikulturelle aktiviteter, og målet for aftalen er således stærkt ideologisk, i det at man vil fremme både ”mangfoldighed” og multikultur.

Hvordan påvirker migrationspagten pressen?

Migrationspagten indeholder flere mål, der har til hensigt at mindske befolkningers modstand mod masseindvandring. Blandt andet ved at arbejde mod såkaldt ”xenofobi” og ”racisme” gennem mere kontrol af den offentlige debat.

Således hedder det:

”We commit to eliminate all forms of discrimination, condemn and counter expressions, acts and manifestations of racism, racial discrimination, violence, xenophobia and related intolerance against all migrants in conformity with international human rights law. We further commit to promote an open and evidence-based public discourse on migration and migrants in partnership with all parts of society, that generates a more realistic, humane and constructive perception in this regard. We also commit to protect freedom of expression in accordance with international law, recognizing that an open and free debate contributes to a comprehensive understanding of all aspects of migration.” (side 24)

Det er tydeligt, at det der beskrives i ovenstående på ingen måde er det de kalder en ”åben og fri debat”. Men det er meget mere alvorligt end dette, og særligt journalister og medier skal rettes ind, så de støtter den globalistiske dagsorden:

“Promote independent, objective and quality reporting of media outlets, including internetbased information, including by sensitizing and educating media professionals on migration-related issues and terminology, investing in ethical reporting standards and advertising, and stopping allocation of public funding or material support to media outlets that systematically promote intolerance, xenophobia, racism and other forms of discrimination towards migrants, in full respect for the freedom of the media.”(side 24)

En underskrift af Migrationspagten vil derfor medføre alvorlige konsekvenser for de frie og åbne samfund i Europa.

Du kan finde hele aftalen her.

Tags: