LOADING

Type to search

Aktivisme

De gamle digtere er enige: Forsvar Europa

Identitære aktivister gav I går statuer af Oehlenschlæger og HC Andersen skilte på, for at gøre opmærksom på at vi I Europa er nødt til at handle nu, hvis ikke Europæiske folk og deres kultur skal forsvinde.

På HC Andersens skilt står:

“De kan overvælde vort lille Land,
Men rokke ei Mod eller Villie.
Thi nu slaae vi alle til yderste Mand,
Forsvar Europa!”

På Oehlenschlægers skilt står:

“Himlen sortner, Storme brage!
Visse Time du er kommen.
Forsvar Europa!”

Vi har valgt HC Andersen og Oehlenschlæger fordi de er to store danske og patriotiske digtere. De er en del af den store europæiske kultur, som vi mener det er vigtigt består.

Den demografiske udvikling betyder, at fødselstallet blandt etniske europæere er faldende, mens vi til stadighed importerer migranter, der får flere børn end os. Den afrikanske befolkning forventes at være fordoblet indenfor de næste 30 år, hvilket ikke vil gøre presset på de Europæiske grænser mindre. Derfor er det vigtigt at vi handler nu.

Vi ønsker:

  • Remigration nu! – Vend migrantstrømmen!
  • Byg Fort Europa! – Gør vore grænser sikre.

Hvad kan du gøre?

Bliv aktiv med os! – Send en besked til os, hvis du har lyst til at blive involveret.

Tags: