LOADING

Type to search

Aktivisme

Generation Identitær i aktion i Aarhus

Identitære aktivister gennemførte i dag en happening ved kunstmuseet Aros i Aarhus. Aktivisterne satte skilte op med navne og logoer fra arabiske TV-stationer, som en kommentar til ”kunstneren” Banaan Al Nassers værk ”The Neighbourhoods Gate”, der er et forsøg på at relativisere problemerne med muslimske parallelsamfund i Danmark. Som Al-Nasser siger: ”Afhængig af placering kan en parabolantenne symbolisere tryg parcelhusidyl eller en kliché om mellemøstlig kultur.”

Generation Identitær vil med denne intervention gøre opmærksom på, at hvad der ses på TV i Banaan Al Nasseri høj grad er islamisk propaganda, og andet indhold, der ligger fjernt fra den danske befolkning i værdier. TV-kanaler og andet islamisk medieindhold kan i høj grad være med til at radikalisere den herboende muslimske befolkning, og skaber endnu større afstand mellem den og landets oprindelige befolkning, og kan i værste fald være medvirkende til at skabe flere terrorister. De parallelsamfund vi ser i øjeblikket, og de terrorister der er blevet udklækket i disse rundt omkring i Europa, kan næppe blot siges at være ”en kliché om mellemøstlig kultur”, men må siges at være brutal virkelighed.

Med udstillingen af dette værk er Aros med til at arbejde for en relativisering af de enorme problemer, som Europa har med ikke-vestlige indvandrere i disse år. I øjeblikket har Aros også en udstilling med kunstneren Isaac Julien, der netop handler om migrantkrisen, set fra et pro-indvandringsperspektiv. Charlottenborg, hvor Al-Nassers værk oprindeligt skulle have været sat op, har ligeledes haft masser af værker med samme dagsorden udstillet, mest kendt er nok da de inddrog hele deres facade til fordel for et kunstværk af Ai Weiwei, der udelukkende handlede om de lidelser som migranter gennemgik på vejen over Middelhavet, men ikke sagde et ord om, at det først og fremmest drejede sig om mennesker, der kom for at forbedre deres liv, og ej heller noget om de enorme negative konsekvenser det har haft for de europæiske befolkninger, at lukke migranter ind i så stort antal som det er sket.

Disse værker, er som Al-Nassers, politiske. Det er der ikke noget galt i, men det er påfaldende, at den politiske dagsorden altid er den samme multikulturalistiske, der understøtter udskiftningen af de europæiske befolkninger. Vi ved godt, at eliten i kunstverdenen sætter så kaldt ”progressiv” politik højt, mens de drikker champagne til ferniseringer og håber at udlændingene ikke vil ”leave them alone with the Danes”.

Med vores aktion i dag, vil vi gerne gøre opmærksom på både den farlige relativisering som Al-Nassers værk er udtryk for, og kunstelitens trang til at skubbe en særlig politisk dagsorden frem. Europa står i disse år overfor enorme udfordringer med ikke-vestlige migranter, og disse kan ikke løses med nok så mange kunstværker med politisk korrekte holdninger.

Problemerne kan kun løses ved at andelen af ikke-vestlige migranter i Danmark begynder at falde, i stedet for, som den har gjort siden masseindvandringens start, konstant at stige. Kun sådan kan vi redde den kultur, som kunsteliten ingen interesse har i: den danske.

#RemigrationNu

Tags: