LOADING

Type to search

ideologi

Derfor er metapolitik vigtig

Generation Identitær er en metapolitisk bevægelse. Det betyder, at vi beskæftiger os med at ændre forudsætningerne for den politik der føres. I stedet for at melde os ind i et parti og stille op til valg, så forsøger vi at påvirke samfundet som helhed i den retning vi ønsker. Vi arbejder kort sagt på at ændre den dominerende kultur.

Når man går ind i en stemmeboks for at sætte sit kryds, så går man derind med en række forudsætninger. Man er formet af den kultur, der er omkring én. I Danmark i de sene halvfjerdsere var der for eksempel en stærk venstreorienteret kultur. Ungdomsoprøret havde fundet sted, og marxismen var moderne og mange troede det var i den man kunne finde løsningerne. Venstreorienterede forestillinger om opgør med traditioner og alt hvad der var gået før herskede mange steder, og dominerede også TV og radio. Bl.a. socialdemokratiske og konservative politikere blev influeret af dette og flirtede med marxistiske idéer, og der blev helt generelt ført en mere venstreorienteret politik som et resultat af dette. Kulturen formede politikken til både højre og venstre.

De der voksede op under og efter ungdomsoprøret internaliserede idéerne og værdierne fra denne tid, fik jobs i organisationer, hos medier og andre strategisk vigtige steder, og igennem institutionerne kunne de videreføre denne politiske påvirkning af samfundet i en destruktiv retning. Noget der i høj grad har ført til opløsning af identitet, værdier og traditioner. Et godt eksempel er at flygtningeloven af 1983 blev udformet under stærk påvirkning af Dansk Flygtningehjælp, og stemt igennem med stemmer fra det Konservative Folkeparti. Så stærk var den venstredrejede kulturs indflydelse på daværende tidspunkt.

Politiske partier er vigtige, men kan stemmes ud ved et valg. Kulturelle ændringer er svære at gennemføre, til gengæld bider de sig fast og kan forme samfundet i mange år der følger efter. Derfor ser vi kulturkampen som den vigtigste, da den er forudsætningen for den politiske ændring. Der er med andre ord brug for både politiske partier, og metapolitiske bevægelser.

I Generation Identitær samles vi ikke kun om politiske happenings og aktioner, men dyrker også vores traditioner og identitet i et stærkt fællesskab. Et fællesskab, der står i skarp kontrast til en overfladisk forbrugskultur, hvor druk og tilfældig sex ophøjes til det bedste unge mennesker kan foretage sig, for de skal jo ”leve lidt”. Mens det at leve sundt og godt, læse og blive klogere, stifte familie og kære sig om sit folk og sine traditioner mødes med mistænksomhed.

En del af vores metapolitiske kamp er at vise et alternativ til både forbrugskulturen, og den falske venstreorienterede ”modkultur”, som ikke er imod så meget, da den i bund og grund hylder de samme liberalistiske værdier som det samfund den hævder at være imod. Det er ikke uden grund, at de slogans man ser hos den yderste venstrefløj i dag, er at finde på t-shirts hos H & M i morgen. Venstrefløjens primære opgave i dag er at fungere som rugekasse for det der skal markedsføres af multinationale virksomheder som ”oprør” i den næste reklamekampagne.

Det ægte oprør i dag, er at forestille sig en fremtid bygget på de mange tusinde års traditioner, der er gået forud, frem for tom nihilisme og hjernedød hedonisme. At se fremad med en bevidsthed om dem der var her før os. Både igennem vores politiske aktioner og kampagner og vores fællesskab arbejder vi hver dag på at ændre kulturen omkring os stykke for stykke. Noget der allerede giver stor genklang i samfundet omkring os.

I en verden, hvor fokus for unge i dag er på at klare sig bedst muligt på uddannelsen så de kan få et godt arbejde og deltage i det evindelige ræs om mere vækst, at se godt ud på sociale medier og at maksimere egen nydelse, har vi skabt et alternativ, Spørgsmålet er bare, hvornår du kommer i bevægelse og deltager i den metapolitiske kamp?

Bliv aktiv i Generation Identitær i dag.

Tags: